Światowy Tydzień Mózgu 2022

Podsumowanie wydarzeń zorganizowanych przez  Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli
w Grudziądzu
 w ramach obchodów Światowego Tygodnia Mózgu’ 2022

Dziękujemy bardzo za włączenie się w obchody Światowego Tygodnia Mózgu, który w tym roku obchodziliśmy od 14 do 20 marca.

W bieżącym roku zaproponowaliśmy udział w przedsięwzięciach popularyzujących wiedzę o mózgu i jego działaniu skierowanych do:

  • nauczycieli przedszkoli na scenariusz zajęć z dziećmi, którego tematem przewodnim będzie mózg;
  • nauczycieli i uczniów szkół podstawowych w kategorii wiekowej klas I-IV konkurs plastyczny „Mój mózg – myślę, czuję, jestem”, w kategorii wiekowej klas V-VIII konkurs na prezentację multimedialną „Jak dbać o mózg – rady nie od parady”;
  • nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych konkurs na ulotkę informacyjną „Higiena mózgu”

Na zaproszenie Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu  odpowiedzieli nauczyciele oraz uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczyciele przedszkoli.

W kategorii szkół podstawowych wpłynęło łącznie 12 prac konkursowych ze Szkoły Podstawowej nr 7, nr 18 oraz nr 21 w Grudziądzu. O wyłonieniu laureatów konkursów, w poszczególnych kategoriach powołane jury brało pod uwagę kryteria dotyczące umiejętności doboru tematu pracy, jakości wykonania, oryginalności i pomysłowości oraz walory artystyczne.

W konkursie plastycznym „Mój mózg – myślę, czuję, jestem” laureatami zostali:

I miejsce  – Zofia Falkowska, uczennica kl. III a, SP 7

II miejsce – Wojciech Magalski, uczeń kl. I a, SP 7

III miejsce  – ex aequo  uczniowie kl. I a SP 7: Jakub Kruszczyński oraz  Stefania Bartoszyńska,

Wyróżnienia otrzymały: uczennica kl. I a SP 7 Kornelia Pawlos oraz uczennica kl. I d Julia Kamińska.

Opiekun – p. Elżbieta Percha, p. Halina Goryńska, p. Katarzyna Obrębska SP 7

W konkursie na prezentację multimedialną „Jak dbać o mózg – rady nie od parady”  laureatami zostali:

I miejsce  – Emilia Kowalewska kl. V c, SP 21   Jak dbać o mózg – rady nie od parady
II miejsce – Natan Kubicki, uczeń kl. VIII a, SP 18   Jak dbać o mózg – rady nie od parady
III miejsce – Weronika Mantey, uczennica kl. VIII a, SP 18   Jak dbać o mózg – rady nie od parady
Wyróżnienia otrzymali uczniowie kl. VIII a SP 18: Agata Makuch Jak dbać o mózg – rady nie od parady  Szymon Śliwiński  Jak dbać o mózg – rady nie od parady oraz Michał Chyła uczeń kl. VII b  .Jak dbać o mózg- rady nie od parady
Opiekun – p. Ewa Zygadlewicz SP 18; p. Krzysztof Żurawski SP 21

W kategorii szkół ponadpodstawowych wpłynęło łącznie 6 prac konkursowych z Zespołu Szkół Ogólnokształcących (V Liceum Ogólnokształcące i uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 7) oraz III Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu. O wyłonieniu laureatów konkursu powołane jury brało pod uwagę kryteria dotyczące zgodności pracy z tematem, znajomości i umiejętności wykorzystania narzędzi programów graficznych, estetyki wykonania, kompozycji przestrzennej i barw, kreatywności i oryginalności ujęcia tematu.

W konkursie na ulotkę informacyjną „Higiena mózgu” laureatami zostali:

I miejsce  – Iga Wiklińska, ZSO – V LO, kl. III

II Miejsce – Bartosz Ośka, ZSO – SP, kl. VIII  

III Miejsce  – Amalia Dudzik, III LO, kl. III

Wyróżnienia otrzymali uczniowie ZSO – SP, kl. VIII: Marta Wesołowska, Weronika Dziubek oraz Julia Markowicz.

W kategorii przedszkoli wpłynęły łącznie 3 scenariusze zajęć z dziećmi nauczycieli Przedszkola Miejskiego „Kuntersztyn” w Grudziądzu oraz nauczycieli oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie. Autorki scenariuszy – Pani Anna Czubkowska, Pani Kinga Jerzyńska, Pani Agnieszka Mądrzejewska, Pani Beata Wiśniewska oraz Pani Karolina Cieszyńska – otrzymują wyróżnienie poprzez publikację prezentacji multimedialnych przedstawiających pracę z dziećmi na stronie Ośrodka.
                                      Prezentacja- Łamigłówki mądrej główki
                                      Prezentacja – Zabawy z okazji Światowego Tygodnia Mózgu
                                      FILM

Pragniemy bardzo podziękować nauczycielom i uczniom za włączenie się w obchody Światowego Tygodnia Mózgu. Zmierzyliście się z bardzo ważnym tematem. W drodze podziękowania postanowiliśmy przyznać nagrody i dyplomy wszystkim uczestnikom biorącym udział w konkursach.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

W czasie Światowego Tygodnia  Mózgu  na całym świecie mają miejsce wydarzenia, których celem jest popularyzacja wiedzy o mózgu i jego działaniu.

W trakcie trwania Tygodnia Mózgu w grudziądzkim Ośrodku Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli odbywają się również  ciekawe wydarzenia przybliżające wiedzę o mózgu, na które już dziś  serdecznie zapraszamy. 

W tym roku obchody Tygodnia Mózgu przypadają w dniach od 14 do 20 marca. Z tej okazji pragniemy zachęcić nauczycieli przedszkoli i szkół wraz z dziećmi/uczniami do aktywnego włączenia się w te obchody.

Zapraszamy nauczycieli przedszkoli do dzielenia się swoim doświadczeniem poprzez opracowanie autorskiego scenariusza zajęć z dziećmi, którego tematem przewodnim będzie mózg. Scenariusze (do których mogą być dołączone zdjęcia z realizacji zajęć, wytwory prac dzieci, przygotowane przez nauczycieli prezentacje multimedialne), zamieszczone zostaną na stronie internetowej naszego Ośrodka. Scenariusze należy przesłać na adres email: sekretariat@odn-grudziadz.edu.pl do 24.03.2022 r. (czwartek).

Zapraszamy również:

nauczycieli szkół podstawowych oraz uczniów klas I-IV do udziału w konkursie plastycznym na temat „Mój mózg – myślę, czuję, jestem”
Regulamin Konkursu Plastycznego – Mój mózg – jestem, czuję, myślę

nauczycieli szkół podstawowych i uczniów klas V-VIII do udziału w konkursie na prezentację multimedialną „Jak dbać o mózg – rady nie od parady”  Regulamin Konkursu na prezentację multimedialną – Jak dbać o mózg – rady nie od parady

nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie na ulotkę informacyjną „Higiena mózgu” Regulamin konkursu na ulotkę informacyjną

W trakcie trwania Tygodnia Mózgu … i nie tylko, proponujemy ciekawe łamigłówki i zagadki logiczne rozwijające i usprawniające mózg dzieci w kreatywnym oraz logicznym myśleniu. Znajdą je Państwo m.in. w inspirującej książce, pt.: „Główka pracuje, czyli trening mózgu”.

Zapraszamy również do zapoznania się z wydarzeniami organizowanymi w naszym województwie
https://www.gov.pl/web/ko-bydgoszcz/trwaja-przygotowania-do-tygodnia-mozgu-2022-w-bydgoszczy-i-toruniu