RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż na podstawie art. 37 od dnia 25 maja 2018 roku Placówka wyznaczyła Inspektora Danych Osobowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Inspektor Ochrony Danych: Pani Małgorzata Smelkowska

 Kontakt:
a) listownie ul. Piłsudskiego 51, 86-300 Grudziądz,

b) elektronicznie pod adresem: m.smelkowska@um.grudziadz.pl

c) telefonicznie: 56 45 10 470 lub 471.

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW ODiDZN

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE MONITORINGU WIZYJNEGO