styczeń

Harmonogram form doskonalenia zawodowego nauczycieli

  SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH W RAMACH WDN / ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE – szkolenia zamknięte

Tematyka Termin/godzina Miejsce Adresat Prowadzący Kierownik

 WARSZTATY / KURSY / KONFERENCJE / KONKURSY/KONSULTACJE ZESPOŁOWE

Tematyka Termin/godzina Miejsce Adresat Prowadzący Kierownik
Webinarium
Sposób na ciekawą lekcję historii – Historia w banknotach zamknięta
12.01.2022
godz. 18.00
on-line nauczyciele historii szkół podstawowych Adam Grus Adam Grus
Konsultacja zespołowa
Młody człowiek w kręgu wartości rodzinnych. Umiejętności interpersonalne nauczyciel religii w kontaktach z rodzicami.
13.01.2022
godz. 17.30
on-line nauczyciele religii szkół podstawowych Aleksandra Mikołajek Aleksandra Mikołajek
Konsultacje indywidualne on-line  –  w szczególności dla nauczycieli z krótkim stażem
dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 03.01.2022
10.01.2022
31.01.2022
godz. 16.15-18.00
on-line nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Beata Podlewska Beata Podlewska
dla nauczycieli religii 04.01.2022
11.01.2022
godz. 13.30-15.00
on-line nauczyciele religii szkół podstawowych Aleksandra Mikołajek Aleksandra Mikołajek
dla nauczycieli biologii 04.01.2022
11.01.2022
godz. 15.30-16.15
on-line nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych Barbara Kamińska Barbara Kamińska
dla nauczycieli języków obcych 05.01.2022
12.01.2022
godz. 15.50-16.35
on-line nauczyciele języka angielskiego i języka niemieckiego szkół podstawowych Krzysztof Żurawski Krzysztof Żurawski
dla nauczycieli geografii i przyrody 13.01.2022
godz. 16.00-17.30
on-line nauczyciele geografii i przyrody szkół podstawowych Renata Franczak Renata Franczak
dla nauczycieli historii i wos 13.01.2022
godz. 14.30-16.45
on-line nauczyciele historii i wos szkół podstawowych Adam Grus Adam Grus

  LEKCJE OTWARTE

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w zakładkach przedmiotowych doradców metodycznych

05.01.2022 – lekcja geografii SP
05.01.2022 – lekcja religii SP
13.01.2022 – lekcja biologii SPP
14.01.2022 – lekcja przyrody SP

  SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Nazwa Sieci Termin/godzina Miejsce Adresat  Koordynator
Sieć współpracy nauczycieli języków obcych
nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych, wykorzystywane również w kształceniu na odległość
13.01.2022
godz. 180..
on-line nauczyciele języków obcych, członkowie sieci Krzysztof Żurawski
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli religii –  i-katecheza – tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych
Tworzenie materiałów interaktywnych na Boże Narodzenie
13.01.2022
godz. 18.30
on-line nauczyciele religii, członkowie sieci Aleksandra Mikołajek