Lekcje otwarte

Doradcy metodyczni Ośrodka Doskonalenia  Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu zapraszają na lekcje otwarte, które prowadzić będą wg ustalonego harmonogramu. Chcąc uczestniczyć w lekcjach otwartych prowadzonych przez doradców metodycznych należy  potwierdzić swój udział w lekcji z tygodniowym wyprzedzeniem kontaktując się bezpośrednio z doradcą.

Szczegóły organizacyjne oraz informacje na temat planowanych lekcji znajdziecie Państwo w zakładkach przedmiotowych doradców metodycznych.

Imię i nazwisko doradcy specjalność/typ szkoły lekcje otwarte miejsce prowadzonych lekcji kontakt
Renata Franczak geografia, przyroda
szkoły podstawowe
informacje na temat lekcji otwartych zamieszczane są w zakładce przedmiotowej doradcy metodycznego oraz w zakładce Terminarz  SP nr 21
ul. Nauczycielska 19
email:  
rfranczak@odn-grudziadz.edu.pl
telefon: 697397510
Małgorzata Rycka historia, wos       
szkoły podstawowe
informacje na temat lekcji otwartych zamieszczane są w zakładce przedmiotowej doradcy metodycznego oraz w zakładce Terminarz  SP nr 4
ul. Jaśminowa 2
email:
mrycka@odn-grudziadz.edu.pl  telefon: 605240810
Barbara Kamińska biologia                    

szkoły ponadpodstawowe

informacje na temat lekcji otwartych zamieszczane są w zakładce przedmiotowej doradcy metodycznego oraz w zakładce Terminarz  ZSO
ul. Korczaka 23
email: bkaminska@odn-grudziadz.edu.pl  telefon: 500274089
Dorota Thom religia                         szkoły podstawowe
szkoły ponadpodstawowe
informacje na temat lekcji otwartych zamieszczane są w zakładce przedmiotowej doradcy metodycznego oraz w zakładce Terminarz  I LO
ul. Sienkiewicza 27
email: dthom@odn-grudziadz.edu.pl  telefon: 608447860
Beata Podlewska edukacja wczesnoszkolna
szkoły podstawowe
informacje na temat lekcji otwartych zamieszczane są w zakładce przedmiotowej doradcy metodycznego oraz w zakładce Terminarz 
SP nr 9
ul. Forteczna 29
email: bpodlewska@odn-grudziadz.edu.pl  telefon: 607867407
Krzysztof Żurawski języki obce          
szkoły podstawowe
  informacje na temat lekcji otwartych zamieszczane są w zakładce przedmiotowej doradcy metodycznego oraz w zakładce Terminarz 
SP nr 21
ul. Nauczycielska 19
email: kzurawski@odn-grudziadz.edu.pl  telefon: 697740028