Lekcje otwarte

Doradcy metodyczni Ośrodka Doskonalenia  Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu zapraszają na lekcje otwarte, które prowadzić będą wg ustalonego harmonogramu. Chcąc uczestniczyć w lekcjach otwartych prowadzonych przez doradców metodycznych należy  potwierdzić swój udział w lekcji z tygodniowym wyprzedzeniem kontaktując się bezpośrednio z doradcą.

Szczegóły organizacyjne oraz informacje na temat planowanych lekcji znajdziecie Państwo w zakładkach przedmiotowych doradców metodycznych.

Imię i nazwisko doradcy specjalność/typ szkoły lekcje otwarte miejsce prowadzonych lekcji kontakt
Renata Franczak geografia, przyroda szkoły podstawowe informacje na temat lekcji otwartych zamieszczane są w zakładce przedmiotowej doradcy metodycznego SP nr 21
ul. Nauczycielska 19
email:  
rfranczak@odn-grudziadz.edu.pl
telefon: 697397510
Adam Grus historia, wos        szkoły podstawowe informacje na temat lekcji otwartych zamieszczane są w zakładce przedmiotowej doradcy metodycznego SP nr 21
ul. Nauczycielska 19
email:
agrus@odn-grudziadz.edu.pl  telefon: 509834745
Barbara Kamińska biologia                     szkoły ponadpodstawowe informacje na temat lekcji otwartych zamieszczane są w zakładce przedmiotowej doradcy metodycznego ZSO
ul. Korczaka 23
email: bkaminska@odn-grudziadz.edu.pl  telefon: 500274089
Aleksandra Mikołajek religia                         szkoły podstawowe informacje na temat lekcji otwartych zamieszczane są w zakładce przedmiotowej doradcy metodycznego SP 17
al. 23 Stycznia 30
email: amikolajek@odn-grudziadz.edu.pl  telefon: 609882773
Beata Podlewska edykacja wczesn, szkoły podstawowe informacje na temat lekcji otwartych zamieszczane są w zakładce przedmiotowej doradcy metodycznego
SP nr 9
ul. Forteczna 29
email: bpodlewska@odn-grudziadz.edu.pl  telefon: 607867407
Krzysztof Żurawski języki obce           szkoły podstawowe   informacje na temat lekcji otwartych zamieszczane są w zakładce przedmiotowej doradcy metodycznego
SP nr 21
ul. Nauczycielska 19
email: kzurawski@odn-grudziadz.edu.pl  telefon: 697740028