listopad

Harmonogram form doskonalenia zawodowego nauczycieli

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH W RAMACH WDN / ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE – szkolenia zamknięte

Tematyka Termin/godzina Miejsce Adresat Prowadzący Kierownik
Kompetencje kluczowe w szkole podstawowej 7.11.2023
g. 15.00
SP Szembruczek Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Szembruczku
/spotkanie zamknięte/
Renata Franczak Renata Franczak
Rola obserwacji w systemie egzaminów zewnętrznych 28.11.2023
g. 14.00
CKU Grudziądz Rada Pedagogiczna Centrum Kształcenia ustawicznego w Grudziądzu Barbara Kamińska Barbara Kamińska

WARSZTATY / KURSY / KONFERENCJE / KONKURSY/KONSULTACJE ZESPOŁOWE

Tematyka Termin/godzina Miejsce Adresat Prowadzący Kierownik
Konsultacja zespołowa
Spotkanie inauguracyjne nowy rok szkolny 2023/2024.
6.11.2023
g. 16.30
online nauczyciele biologii SPP Barbara Kamińska Barbara Kamińska
Webinar
Jak zwiększyć zaangażowanie uczniów podczas wprowadzania i utrwalania gramatyki na lekcjach języka angielskiego
13.11.2023
g. 18.30
online nauczyciele języka angielskiego SP Krzysztof Żurawski Krzysztof Żurawski
Szkolenie
Praca metodą projektu na katechezie
15.11.2023
g. 17.30
online nauczyciele religii szkół podstawowych i ponadpodstawowych Dorota Thom Dorota Thom
Szkolenie
Pomysły i inspiracje na zmotywowanie uczniów do pracy, bo mały zuch lubi lubi ruch w klasie podczas zajęć
15.11.2023
g. 16.00
TERMIN PRZEŁOŻONY NA
I/II 2024
SP 2 Wąbrzeźno nauczyciele SP 2 w Wąbrzeźnie Beata Podlewska,

Aleksandra szajda

Beata Podlewska
Konsultacja zespołowa
Gry na lekcjach geografii i przyrody jako jedna z metod pracy z klasą
21.11.2023
g. 16.30
online nauczyciele geografii i przyrody SP Renata Franczak Renata Franczak
Webinar
Jak zwiększyć zaangażowanie uczniów podczas wprowadzania i utrwalania gramatyki na lekcjach języka niemieckiego
13.11.2023
g. 18.30
ZMIANA TERMINU
online nauczyciele języka niemieckiego SP Krzysztof Żurawski Krzysztof Żurawski
Szkolenie
-/ Przygotowanie nauczyciela do zawodu i wzmocnienie jego umiejętności praktycznych (prowadzenie zajęć przed komisją). Wsparcie nauczyciela przez mentora. Przygotowanie nauczyciela na komisję egzaminacyjną.
-/ Nauczyciel kontraktowy przed egzaminem na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
16.11.2023
g. 15.30
Przedszkole Publiczne w Łaszewie nauczyciele przedszkoli i szkół gminy Bartniczka Jolanta Gruchlik Renata Franczak
Szkolenie
Analiza i interpretacja wyników egzaminu ósmoklasisty szkoły na tle województwa i kraju w kontekście działań podnoszących efektywność kształcenia
23.11.2023
g. 15.00
SP Radoszki Kadra kierownicza i zainteresowani nauczyciele SP gm. Bartniczka Krzysztof Bylicki,
Anna Kiestrzyn
Beata Podlewska
Konkurs
Międzyszkolny konkurs na Lampion Roratni
28.11.2023 – praca w jury
30.11.2023-gala konkursu; godz. 16.00
I LO Grudziądz nauczyciele i uczniowie SP i SPP Dorota Thom Dorota Thom
KONSULTACJE INDYWIDUALNE ON-LINE DLA WSZYSTKICH  NAUCZYCIELI  –
W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI Z KRÓTKIM STAŻEM
dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej poniedziałki
g.  17.45-18.30
on-line nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Beata Podlewska
dla nauczycieli przyrody
i geografii
poniedziałki
g.  8.00-8.45
on-line nauczyciele przyrody
i geografii szkół podstawowych
Renata Franczak
dla nauczycieli historii i wos czwartki
g. 16.00-16.45
ZAWIESZONE
on-line nauczyciele historii
i wos szkół podstawowych
Małgorzata Rycka
dla nauczycieli języków obcych
(j. angielski i j. niemiecki)
wtorki
g.  15.00-15.45
on-line nauczyciele języków obcych szkół podstawowych Krzysztof Żurawski
dla nauczycieli religii czwartki
g. 15.15-16.00
on-line nauczyciele religii szkół podstawowych
i szkół ponadpodstawowych
Dorota Thom
dla nauczycieli biologii czwartki
g.  16.00
on-line nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych Barbara Kamińska

  LEKCJE OTWARTE

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w zakładkach przedmiotowych doradców metodycznych
08.11.2023 – lekcja j. angielskiego, kl. VI, g. 8.00 – SP 21
09.11.2023 – lekcja religii, g. 12.25  – I LO
09.11.2023 – lekcja geografii, kl. V, g. 11.45 – SP 21
15.11.2023 – lekcja j. angielskiego, kl. VI, g. 8.00 – SP 21
20.11.2023 – lekcja przyrody, kl. IV, g. 11.45 – SP 21
23.11.2023 – lekcja j. angielskiego, kl. VI, g. 8.00 – SP 21

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Nazwa Sieci Termin/godzina Miejsce Adresat  Koordynator
Metody aktywizacji uczniów na katechezie 20.11.2023
godz. 17.00
online nauczyciele religii SP i SPP, członkowie sieci Dorota Thom