listopad

Harmonogram form doskonalenia zawodowego nauczycieli

  SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH W RAMACH WDN / ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE – szkolenia zamknięte

Tematyka Termin/godzina Miejsce Adresat Prowadzący Kierownik
Diagnozowanie problemów uczniów i udzielanie im pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem roli nauczyciela 3.11.2021 SP Słup rada pedagogiczna SP Słup
SP Linowo
Adam
Grus
Adam Grus

 WARSZTATY / KURSY / KONFERENCJE / KONKURSY/KONSULTACJE ZESPOŁOWE

Tematyka Termin/godzina Miejsce Adresat Prowadzący Kierownik
Szkolenie
Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty
3.11.2021
godz. 16.30-18.00
online dyrektorzy, wicedyrektorzy, zainteresowani nauczyciele SP – miasto Grudziądz Krzysztof
Bylicki
Krzysztof Żurawski
Szkolenie
Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty
4.11.2021
godz. 16.30-18.00
online dyrektorzy, wicedyrektorzy, zainteresowani nauczyciele SP – powiat grudziądzki Krzysztof
Bylicki
Krzysztof Żurawski
Konsultacja on-line dla nauczycieli biologii
4.11.2021
godz. 15.30-16.15
online nauczyciele biologii SPP Barbara Kamińska Barbara Kamińska
Szkolenie
Wykorzystywanie nowych technologii w nauczaniu klas I-VIII – tworzenie interaktywnych kart pracy uczniów oraz posługiwanie się wirtualną tablicą podczas lekcji zdalnej i stacjonarnej
9.11.2021
zmiana terminu: 24.11.2021
SP 9 Grudziądz Rada Pedagogiczna SP 9 – spotkanie zamknięte Krzysztof Żurawski Krzysztof Żurawski
Warsztaty
Narzędzia TIK od Google – tworzenie online ankiet oraz testów
9.11.2021
godz. 17.30
online nauczyciele religii powiatów brodnickiego i wąbrzeskiego Aleksandra Mikołajek Aleksandra Mikołajek
Szkolenie
Analiza wyników egzaminu maturalnego
17.11.2021
godz. 16.30-18.00
online dyrektorzy, wicedyrektorzy, zainteresowani nauczyciele SPP – miasto Grudziądz Krzysztof
Bylicki
Krzysztof Żurawski
Konsultacja zespołowa
Skuteczność terapii pedagogicznej oraz czynniki na nią wpływające
17.11.2021
godz. 18.00
on-line
Skype
przewodniczące zespołów przedmiotowych edukacji wczesnoszkolnej Beata Podlewska
Emilia Grotkowska-Mikulska
Beata Podlewska
Szkolenie
Rola i zadania dyrektora szkoły podczas stażu nauczycieli na kolejne stopnie awansu zawodowego – obowiązująca dokumentacja dyrektora
17.11.2021
godz. 14.30
ODiDZN dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek Jolanta Gruchlik Aleksandra Mikołajek
Konsultacja zespołowa
Odwrócona lekcja – sposób na poprawę wyników
17.11.2021 online nauczyciele geografii i przyrody SP Renata
Franczak
Renata Franczak
Konsultacja zespołowa
W poszukiwaniu inspiracji – programy własne i innowacje pedagogiczne. Zastosowanie metod i technik aktywizujących w nauczaniu biologii. Współczesne środki dydaktyczne z biologii wspierające aktywizację uczniów
17.11.2021
godz. 15.30
on-line nauczyciele biologii SPP Barbara Kamińska Barbara Kamińska
Szkolenie
Pomysły zwiększające kreatywność, samodzielność i pomysłowość w pracy z klasą oraz udoskonalające indywidualizację nauczania uczniów objętych opieką psychologiczno-pedagogiczną
23.11.2021
godz. 16.00
SP 3 nauczyciele SP 3 w Grudziądzu – szkolenie zamknięte Beata Podlewska Beata Podlewska
Szkolenie
Ocenianie kształtujące drogą do sukcesu uczniów i nauczycieli
25.11.2021
godz. 15.20
ZSRolniczych nauczyciele ZSR w Grudziądzu – szkolenie zamknięte Irena Zielińska Beata Podlewska
Konsultacje on-line dla młodych nauczycieli 2.11.2021
9.11.2021
16.11.2021
23.11.2021
godz. 13.30-15.00
on-line nauczyciele religii z krótkim stażem SP Aleksandra Mikołajek Aleksandra Mikołajek
Konsultacje on-line dla młodych nauczycieli 3.11.2021
10.11.2021
17.11.2021
24.11.2021
godz. 15.50-16.35
on-line nauczyciele języków obcych z krótkim stażem SP Krzysztof Żurawski Krzysztof Żurawski
Konsultacje on-line dla młodych nauczycieli 4.11.2021
19.11.2021
godz. 16.00-17.30
on-line nauczyciele, w szczególności młodzi nauczyciele geografii, przyrody SP Renata
Franczak
Renata Franczak
Konsultacje on-line dla młodych nauczycieli 4.11.2021
18.11.2021
25.11.2021
godz. 17.00-18.30
on-line nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z krótkim stażem SP Beata
Podlewska
Beata
Podlewska
Konsultacje on-line dla młodych nauczycieli 5.11.2021
10.11.2021
24.11.2021
godz. 14.30-16.00
on-line nauczyciele historii z krótkim stażem Adam Grus Adam Grus
Konsultacje on-line dla młodych nauczycieli 17.11.2021
godz. 14.30-16.00
on-line nauczyciele wos z krótkim stażem Adam Grus Adam Grus
Konsultacja on-line dla nauczycieli biologii
25.11.2021
godz. 15.30-16.15
online nauczyciele biologii SPP Barbara Kamińska Barbara Kamińska

  LEKCJE OTWARTE

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w zakładkach przedmiotowych doradców metodycznych

  SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Nazwa Sieci Termin/godzina Miejsce Adresat  Koordynator
Sieć współpracy nauczycieli języków obcych
nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych, wykorzystywane również w kształceniu na odległość
25.11.2021
godz. 17.30
zmiana terminu:
30.11.2021
godz. 17.30
on-line nauczyciel języka angielskiego i języka niemieckiego SP Krzysztof Żurawski
Sieć współpracy nauczycieli biologii – Praca z uczniem zdolnym 9.11.2021
godz. 16.00-17.30
on-line nauczyciele biologii SPP Barbara Kamińska