Sieci współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli/dyrektorów  współpracujących ze  sobą w ramach wybranego zagadnienia lub przedmiotu. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami, propozycjami a przede wszystkim doświadczeniem. Członkowie sieci korzystają z  własnych doświadczeń, ale mogą również sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia.

Celem sieci współpracy i samokształcenia jest:

  • wymiana doświadczeń między uczestnikami
  • analiza dobrych praktyk stosowanych lub spotykanych przez uczestników sieci
  • pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów
  • poszerzanie kompetencji uczestników
  • tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci
  • nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami
  • akcentowanie różnorodności podejść i doświadczeń uczestników

Funkcję koordynatorów sieci pełnią doradcy metodyczni Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.

Aby stać się uczestnikiem wybranej sieci współpracy i samokształcenia należy potwierdzić chęć swojego uczestnictwa poprzez wypełnienie  Karty zgłoszenia udziału w sieci, która znajduje się na stronie www.odn-grudziadz.edu.pl → Zgłoszenia  i przekazania jej koordynatorowi sieci bądź przesłania/dostarczenia do Ośrodka.

Informacji szczegółowych udzielają koordynatorzy poszczególnych sieci.

W roku szkolnym 2023/2024 prowadzone będą następujące sieci:

Tematyka sieci Adresaci Koordynator Kontakt
Sieci Współpracy i Samokształcenia geografów i przyrodników nauczyciele geografii i przyrody szkół podstawowych Renata Franczak email:
rfranczak@odn-grudziadz.edu.pl
telefon: 697 397 510
Sieć Współpracy i Samokształcenia nauczycieli historii nauczyciele historii szkół podstawowych Małgorzata Rycka email:
mrycka@odn-grudziadz.edu.pl
telefon: 605 240 810
Metody aktywizacji uczniów na katechezie nauczyciele religii szkół podstawowych i ponadpodstawowych Dorota Thom email:
dthom@odn-grudziadz.edu.pl
telefon: 608 447 860
Nowa Matura 2024 z biologii nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych Barbara Kamińska email:
bkaminska@odn-grudziadz.edu.pl
telefon: 509 834 745
Zabawa i nauka nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Beata Podlewska email:
bpodlewskas@odn-grudziadz.edu.pl
telefon: 607 867 407
TIKowe lekcje a efektywność nauczania – innowacyjne narzędzia TIK i nie tylko w pracy nauczyciela języka angielskiego oraz języka niemieckiego nauczyciele języka angielskiego i języka niemieckiego szkół podstawowych Krzysztof Żurawski email:
kzurawski@odn-grudziadz.edu.pl
telefon: 697 740 028