luty

Harmonogram form doskonalenia zawodowego nauczycieli

  SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH W RAMACH WDN / ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE – szkolenia zamknięte

Tematyka Termin/godzina Miejsce Adresat Prowadzący Kierownik

 WARSZTATY / KURSY / KONFERENCJE / KONKURSY/KONSULTACJE ZESPOŁOWE

Tematyka Termin/godzina Miejsce Adresat Prowadzący Kierownik
Konsultacja zespołowa
Aktywność badawcza uczniów w edukacji biologicznej w szkle ponadpodstawowej.
Wykorzystanie platformy Google Meet do pracy zdalnej.
Analiza przykładowych rozwiązań zdających w kontekście kryteriów oceniania.
04.02.2022
godz. 16.00-17.30
on-line nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych Barbara Kamińska Barbara Kamińska
Webinarium
Na dobry początek! – Kilka pomysłów na rozpoczęcie lekcji języków obcych
09.02.2022
godz. 17.30
on-line nauczyciele języka angielskiego i języka niemieckiego szkół podstawowych Krzysztof Żurawski Krzysztof Żurawski
Webinarium
Kompetencje kluczowe w szkole
09.02.2022
godz. 17.00-18.30
on-line nauczyciele szkół podstawowych Renata Franczak Renata Franczak
Szkolenie
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego (płatne)
16.02.2022
godz. 16.00
on-line nauczyciele stażyści na ścieżce awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego Jolanta Gruchlik Renata Franczak
Warsztaty
Padlet – wirtualna tablica dla uczniów i nauczycieli
17.02.2022
godz. 17.30
on-line nauczyciele religii szkół podstawowych Aleksandra Mikołajek Aleksandra Mikołajek
Konsultacja zespołowa
Doświadczenie straty i bezradności. Droga odzyskiwania wpływu na własne życie. Jak radzić sobie z sytuacjach kryzysowych
22.02.2022
godz. 13.30
on-line nauczyciele religii szkół podstawowych, w szczególności z krótkim stażem Aleksandra Mikołajek Aleksandra Mikołajek
Szkolenie
Ocenianie – sztuką gromadzenia informacji o uczniu
23.02.2022
godz. 16.30
on-line nauczyciele szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych Krzysztof Bylicki Krzysztof Żurawski
Webinarium
Kształtowanie właściwych postaw u dzieci, w tym poczucia własnej wartości
23.02.2022
godz. 17.00-18.30
on-line nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Beata Podlewska Beata Podlewska
Webinarium
Lekcja historii poświęcona pamięci Żołnierzy Wyklętych
23.02.2022
godz. 18.00
on-line nauczyciele historii szkół podstawowych Adam Grus Adam Grus
Warsztaty
Wykorzystanie platformy Moodle w pracy dydaktycznej nauczyciela biologii.
24.02.2022
godz. 16.00-19.00
on-line nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych Barbara Kamińska Barbara Kamińska
Szkolenie
Interaktywne karty pracy – gotowe pomysły oraz inspiracje do zajęć języków obcych (płatne)
28.02.2022
godz. 16.00
on-line nauczyciele języka angielskiego i języka niemieckiego szkół podstawowych Krzysztof Żurawski Krzysztof Żurawski
Konsultacje indywidualne on-line  –  w szczególności dla nauczycieli z krótkim stażem:
dla nauczycieli religii 01.02.2022
08.02.2022
15.02.2022
godz. 13.30-15.00
on-line nauczyciele religii szkół podstawowych Aleksandra Mikołajek Aleksandra Mikołajek
dla nauczycieli języków obcych 02.02.2022
09.02.2022
16.02.2022
23.02.2022
godz. 15.50-16.35
on-line nauczyciele języka angielskiego i języka niemieckiego szkół podstawowych Krzysztof Żurawski Krzysztof Żurawski
dla nauczycieli biologii 09.02.2022
22.02.2022
godz. 15.30-16.15
on-line nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych Barbara Kamińska Barbara Kamińska
dla nauczycieli przyrody i geografii 10.02.2022
24.02.2022
godz. 16.00-17.30
online nauczyciele przyrody i geografii szkół podstawowych Renata Franczak Renata Franczak
dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 07.02.2022
14.02.2022
14.02.2022
28.02.2022
godz. 16.15-18.00
on-line nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Beata Podlewska Beata Podlewska
dla nauczycieli historii

dla nauczycieli wos

09.02.2022
godz. 14.30-16.45
17.02.2022
godz. 14.30-16.45
on-line nauczyciele historii szkół podstawowych
nauczyciele wos szkół podstawowych
Adam Grus Adam Grus
Cotygodniowy dyżur doradcy metodycznego: W MIESIĄCU LUTYM DYŻURY PROWADZONE W FORMIE ZDALNEJ!!!!!!
dla nauczycieli geografii i przyrody poniedziałek                     15.45-16.30
piątek 8.00-8.45
ODiDZN
SP 21
nauczyciele geografii i przyrody szkół podstawowych Renata Franczak —–
dla nauczycieli historii i wos poniedziałek        
           12.30-13.15
wtorek
           10.00-10-45
SP 21

ODiDZN

nauczyciele historii i wos szkół podstawowych Adam Grus —–
dla nauczycieli biologii środa   9.45-10.30
ostatnia środa miesiąca                           12.00-12.45
ZSO

ODiDZN

nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych Barbara Kamińska —–
dla nauczycieli religii środa 12.00-12.45
piątek 11.45-12.30
ODiDZN
SP 17
nauczyciele religii szkół podstawowych Aleksandra Mikołajek —–
dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej wtorek
           11.50-12.35
czwartek
          11.50-12.35
ODiDZN

SP 9

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Beata Podlewska —–
dla nauczycieli języków obcych poniedziałek
           10.45-11.30
czwartek 8.40-9.25
SP 21
ODiDZN
nauczyciele języka angielskiego i języka niemieckiego szkół podstawowych Krzysztof Żurawski —–

  LEKCJE OTWARTE

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w zakładkach przedmiotowych doradców metodycznych

03.02.2022 – lekcja języka angielskiego SP – 14.35
04.02.2022 – lekcja przyrody SP – 10.45
10.02.2022 – lekcja języka angielskiego SP – 14.35
10.02.2022 – lekcja biologii SPP – 8.00
14.02.2022 – lekcja religii SP – 12.45
16.02.2022 – lekcja geografii SP – 13.40
17.02.2022 – lekcja języka angielskiego SP – 14.35
24.02.2022 – lekcja języka angielskiego SP – 14.35
24.02.2022 – lekcja biologii SPP – 8.00

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Nazwa Sieci Termin/godzina Miejsce Adresat  Koordynator
Sieć współpracy nauczycieli biologii szkół ponadpodstawowych PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM 02.02.2022
godz. 15.30-17.00
on-line nauczyciele biologii SPP, członkowie sieci Barbara Kamińska
Sieć współpracy nauczycieli przyrody i geografii szkół podstawowych 17.02.2022
godz. 17.00-18.30
on-line nauczyciele przyrody i geografii SP, członkowie sieci Renata Franczak