Forum Porozumienia w Szkole

                   

XII Grudziądzkie Forum Porozumienia w Szkole

18 lutego 2020 roku w Centrum Kultury Teatr odbyła się dwunasta edycja Grudziądzkiego Forum Porozumienia w Szkole. Podczas tegorocznego Forum omawiane były tematy związane z bezpieczeństwem w szkołach oraz problemem uzależnień. Mottem konferencji były słowa Davida Dwighta Eisenhowera Historia wolnego człowieka nigdy nie jest pisana przez przypadek, ale przez wybór – jego wybór. Forum zorganizowane było przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendę Miejską Policji oraz CKU Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu. Swoją obecnością podczas Forum zaszczycili przedstawiciele lokalnych władz samorządowych miasta Grudziądza i ościennych powiatów, przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz przedstawiciele Komendanta Wojewódzkiego Policji. Ponadto w konferencji uczestniczyli dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, liderzy WDN, rodzice oraz młodzież starszych klas szkół ponadpodstawowych – łącznie 185 osób.

Czytaj dalej

XI Forum Porozumienia w Szkole

13 listopada 2018 roku w auli Zespołu Szkół Technicznych w Grudziądzu odbyło się  XI Grudziądzkie Forum Porozumienia w Szkole.

Forum zorganizowane zostało przez Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu przy współudziale Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Honorowy patronat nad Forum objął Prezydent Miasta Grudziądza.

Obowiązki gospodarzy pełnili Naczelnik Wydziału Edukacji pani Sławomira Gajewska oraz Wicedyrektor Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu pani Małgorzata Cieszyńska, która przywitała zgromadzonych gości i otworzyła Forum. Nad przebiegiem konferencji czuwali doradcy metodyczni ODiDZN, a spotkanie poprowadziła doradca metodyczny języka polskiego pani Celina Zbrzeźna.

Czytaj dalej

X Forum Porozumenia w Szkole

JUBILEUSZOWE X GRUDZIĄDZKIE FORUM POROZUMIENIA W SZKOLE

 Nie dlatego brakuje nam odwagi, iż rzeczy są za trudne; to rzeczy są trudne dlatego, że brakuje nam odwagi.  ~Seneka~

         W dniu 23 października 2017 roku w kinie Helios w Grudziądzu odbyło się Jubileuszowe X Forum Porozumienia w Szkole, którego myślą przewodnią były słowa zaczerpnięte z filozofii Seneki.

Forum zorganizowane zostało przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, Komendę Miejską Policji w Grudziądzu oraz Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.

Honorowy patronat nad Forum objął Prezydent Miasta Grudziądza Pan Robert Malinowski.

Obowiązki gospodarzy pełnili Naczelnik Wydziału Edukacji Pani Sławomira Gajewska, która przywitała zgromadzonych gości i otworzyła Forum oraz Wicedyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego do spraw Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu Pani Małgorzata Cieszyńska. Nad przebiegiem konferencji czuwali doradcy metodyczni ODiDZN, a spotkanie poprowadziła doradca metodyczny języków obcych Pani Monika Rudnicka-Chadaj.

Czytaj dalej

IX Forum Porozumienia w szkole.

zdj

„Miejmy odwagę uczyć i wychowywać”
                               Joanna Białobrzeska

 

Dnia 25 października 2016 roku w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu odbyło się IX Forum Porozumienia w Szkole, którego myślą przewodnią były słowa zaczerpnięte z książki jednej z prelegentek konferencji – Pani Joanna BiałobrzeskiejMiejmy odwagę uczyć i wychowywać.

Forum zorganizowane zostało przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, Komendę Miejską Policji w Grudziądzu oraz Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.

Honorowy patronat nad Forum objął Prezydent Miasta Grudziądza Pan Robert Malinowski.

Obowiązki gospodarzy pełnili Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Andrzej Cherek, który przywitał zgromadzonych gości i otworzył Forum oraz Wicedyrektor Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego w Grudziądzu Pani Małgorzata Cieszyńska. Nad przebiegiem konferencji czuwali doradcy metodyczni ODiDZN, a spotkanie prowadziła Pani Monika Rudnicka-Chadaj.

Czytaj dalej

Konferencja „VIII Grudziądzkie Forum Porozumienia w Szkole”.

 

zdj

 

 

„Stare pytania wymagają nowych odpowiedzi””

pod takim hasłem 20 października 2015 r. odbyło się VIII Grudziądzkie Forum Porozumienia w Szkole zorganizowane przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu. Honorowy patronat nad Forum objął Prezydent Miasta Grudziądza Pan Robert Malinowski.

W Forum uczestniczyli: Pani Jolanta Metkowska – p.o. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Pani Jolanta Gruchlik – starszy wizytator Kuratorium Oświaty, Radni Rady Miejskiej, przedstawiciele ZNP, Policji, Straży Miejskiej, Sądu Rejonowego i innych instytucji współpracujących z placówkami oświatowymi oraz dyrektorzy, pedagodzy, psycholodzy, rodzice i nauczyciele grudziądzkich szkół i placówek oświatowych; łącznie 184 osoby.

Obowiązki gospodarzy pełnili Pani Ewa Herman-Nogowska – wicedyrektor Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu i Pan Andrzej Cherek – naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Nad przebiegiem konferencji czuwali doradcy metodyczni ODiDZN, a spotkanie prowadziła Pani Adriana Kloskowska.

Czytaj dalej