czerwiec

Harmonogram form doskonalenia zawodowego nauczycieli

  SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH W RAMACH WDN / ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE – szkolenia zamknięte

Tematyka Termin/godzina Miejsce Adresat Prowadzący Kierownik

 WARSZTATY / KURSY / KONFERENCJE / KONKURSY/KONSULTACJE ZESPOŁOWE

Tematyka Termin/godzina Miejsce Adresat Prowadzący Kierownik
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

  LEKCJE OTWARTE

Zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w zakładce Oferta → Lekcje otwarte
oraz w zakładkach przedmiotowych doradców metodycznych

  SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Nazwa Sieci Termin/godzina Miejsce Adresat  Koordynator