maj

Harmonogram form doskonalenia zawodowego nauczycieli

  SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH W RAMACH WDN / ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE – szkolenia zamknięte

Tematyka Termin/godzina Miejsce Adresat Prowadzący Kierownik

 WARSZTATY / KURSY / KONFERENCJE / KONKURSY/KONSULTACJE ZESPOŁOWE

Tematyka Termin/godzina Miejsce Adresat Prowadzący Kierownik
Konsultacja zespołowa
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie budowania relacji oraz wspierania uczniów z Ukrainy
05.05.2022
godz. 16.00
ODiDZN nauczyciele religii szkół podstawowych Aleksandra Mikołajek Aleksandra Mikołajek
Konsultacja zespołowa
Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z języka niemieckiego 2020/2021
12.05.2022
godz. 16.30
on-line nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych Krzysztof Żurawski Krzysztof Żurawski
Szkolenie
Statut szkoły – tworzenie aktów prawa wewnątrzszkolnego. Zadania i kompetencje rady pedagogicznej (płatne)
18.05.2022
godz. 16.30
zdalnie dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych Krzysztof Bylicki Krzysztof Żurawski
Konsultacja zespołowa
Ciekawe pomysły na zadania z geografii na lekcję i nie tylko
19.05.2022
godz. 17.00
on-line nauczyciele geografii szkół podstawowych Renata Franczak Renata Franczak
Szkolenie
Filmy i podcasty jako ciekawe formy pracy na lekcji języka angielskiego (płatne)
17.05.2022
godz. 16.30
on-line nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych Izabela Żurawska Krzysztof Żurawski
Warsztaty
Matura na 100 procent – doskonalenie umiejętności sprawdzania prac egzaminacyjnych z biologii kluczem do rozwoju szkoły i podnoszenia jakości kształcenia
27.05.2022
godz. 15.30
ZSO Grudziądz, sala 11C nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych Barbara Kamińska Barbara Kamińska
Konsultacja zespołowa
-Ocena opisowa w aspekcie zagrożenia niepowodzeniem w edukacji wczesnoszkolnej. Informacja dla rodzica o zagrożeniu ze wskazaniami.
-Wyniki konkursu „Ekologiczne zmagania”
30.05.2022
godz. 18.00
ODiDZN/
SKYPE
przewodniczące zespołu edukacji wczesnoszkolnej Beata Podlewska Beata Podlewska
Konsultacje indywidualne on-line  –  w szczególności dla nauczycieli z krótkim stażem:
dla nauczycieli religii 10.05.2022
17.05.2022
24.05.2022
31.05.2022
godz. 13.30-15.00
on-line nauczyciele religii szkół podstawowych Aleksandra Mikołajek Aleksandra Mikołajek
dla nauczycieli języków obcych 11.05.2022
18.05.2022
25.05.2022
godz. 15.50-16.35
on-line nauczyciele języka angielskiego i języka niemieckiego szkół podstawowych Krzysztof Żurawski Krzysztof Żurawski
dla nauczycieli biologii 05.05.2022
16.05.2022
godz. 15.30-16.15
on-line nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych Barbara Kamińska Barbara Kamińska
dla nauczycieli przyrody i geografii 12.05.2022
26.05.2022
godz. 16.00-17.30
online nauczyciele przyrody i geografii szkół podstawowych Renata Franczak Renata Franczak
dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 02.05.2022
09.05.2022
16.05.2022
23.05.2022
30.05.2022
godz. 16.15-18.00
on-line nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Beata Podlewska Beata Podlewska
Cotygodniowy dyżur doradcy metodycznego:
dla nauczycieli geografii i przyrody poniedziałek                15.45-16.30
piątek
        8.00-8.45
ODiDZN
SP 21
nauczyciele geografii i przyrody szkół podstawowych Renata Franczak —–
dla nauczycieli historii i wos poniedziałek        
         12.30-13.15
wtorek
         10.00-10-45
SP 21  

ODiDZN

nauczyciele historii i wos szkół podstawowych Adam Grus —–
dla nauczycieli biologii środa   9.45-10.30
ostatnia środa miesiąca                           12.00-12.45
ZSO   

ODiDZN

nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych Barbara Kamińska —–
dla nauczycieli religii środa 12.00-12.45
piątek 11.45-12.30
ODiDZN
SP 17
nauczyciele religii szkół podstawowych Aleksandra Mikołajek —–
dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej wtorek
           11.50-12.35
czwartek
          11.50-12.35
ODiDZN   

SP 9

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Beata Podlewska —–
dla nauczycieli języków obcych poniedziałek
           10.45-11.30
wtorek 9.35-10.20
SP 21
ODiDZN
nauczyciele języka angielskiego i języka niemieckiego szkół podstawowych Krzysztof Żurawski —–

  LEKCJE OTWARTE

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w zakładkach przedmiotowych doradców metodycznych

04.05.2022 – lekcja języka angielskiego SP – godz. 14.35
10.05.2022 – lekcja religii SP – godz. 11.45
11.05.2022 – lekcja języka angielskiego SP – godz. 14.35
13.05.2022 – lekcja przyrody – godz. 10.45
13.05.2022 – lekcja biologii SPP – godz. 8.45
18.05.2022 – lekcja języka angielskiego SP – 14.35
20.05.2022 – lekcja biologii SPP – godz. 8.00
31.05.2022 – lekcja geografii SP – godz. 11.45

  SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Nazwa Sieci Termin/godzina Miejsce Adresat  Koordynator
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli religii
i-katecheza – tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych
05.05.2022
godz. 17.00
ODiDZN nauczyciele religii szkół podstawowych, członkowie sieci Aleksandra Mikołajek
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Kreatywni – nauczyciel z uczniem
Spotkanie podsumowujące pracę sieci
12.05.2022
godz. 17.00
ODiDZN/
on-line
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, członkowie sieci Beata
Podlewska
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli biologii
Praca z uczniem zdolnym
12.05.2022
godz. 16.00
on-line nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych, członkowie sieci Barbara Kamińska