Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 2018/2019

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019:

  1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
  2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
  3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
  4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Czytaj dalej

Konferencja „Odpowiedzialni za środowisko”

23 maja 2018r.  odbyła się konferencja „ODPOWIEDZIALNI ZA ŚRODOWISKO.  MONITORING  ZANIECZYSZCZEŃ  A  STAN ŚRODOWISKA W GRUDZIĄDZU”, w której udział wzięli nauczyciele przyrody i geografii oraz uczniowie.

 Problematykę zanieczyszczenia powietrza w Grudziądzu, kontroli spalania odpadów przez firmy i gospodarstwa indywidualne, zaśmiecania terenów i selektywnej zbiórki odpadów przedstawił Strażnik Straży miejskiej w  Grudziądzu Marek Wojciechowski.

Każdy z nas może wpływać na stan  środowiska, a każde nasze nawet najmniejsze działanie może przyczynić się do poprawy jego stanu. Bądźmy  ODPOWIEDZIALNI ZA ŚRODOWISKO.

Podczas konferencji uczniowie Szkoły Podstawowej nr  5 udostępnili, opracowany w ramach projektu  Urzędu Marszałkowskiego  „EKOLOGICZNY EDUKATOR SZKOLNY”,  plan „SZLAKIEM GRUDZIĄDZKICH POMNIKÓW PRZYRODY” .

Za cenną pomoc dydaktyczną dziękujemy.

Czytaj dalej

Spotkania z Leonem

W dniach 17 – 18  i 19 – 20 maja w ODiDZN odbyło się szkolenie z zakresu profilaktyki agresji u dzieci w wieku 5-9 lat pt. „Spotkania z Leonem”

Warsztaty, w których uczestniczyło 40 nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i pedagogów, poprowadziła pani Ewa Czemierowska  –  Koruba  –  doświadczony psycholog, autorka i  trenerka wielu programów profilaktycznych, wiceprezes Stowarzyszenia „Spójrz inaczej”.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobyli wiedzę na temat agresji i jej uwarunkować u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Poznali praktyczne umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych w pracy z grupą, a także sposoby postępowania z  uczestnikami agresywnych konfliktów.

Warsztaty  przebiegały w bardzo twórczej i  miłej atmosferze.

Poniżej krótka fotorelacja ze spotkania

Czytaj dalej

Kierunki geograficzne na wesoło

Dnia 22 marca 2018r  w ODiDZN odbyły się warsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, przyrody i geografii „Kierunki geograficzne – jak ich uczyć na wesoło”.

Zajęcia poprowadziła Renata Franczak – doradca metodyczny ODiDZN. Kierunki geograficzne sprawiają problemy uczniom na wszystkich etapach edukacyjnych. Podczas zajęć nauczyciele poznali wiele metod, ćwiczeń i zabaw , które można wykorzystać w pracy jako wprowadzenie tematu, zadania utrwalające, ćwiczenia śródlekcyjne czy zabawy na zajęciach pozalekcyjnych. Przyczynią się one do poszerzenia możliwości realizacji podstawy programowej, pobudzają uczniów do działania i utrwalą znajomość kierunków geograficznych.

Ważnym jest, że to co dziecko przyswoi sobie na początkowych etapach edukacji, jego wiedza i umiejętności, będzie podstawą do  ich poszerzania na kolejnych szczeblach edukacji.

Na spotkaniu nauczyciele nie tylko się uczyli, ale także doskonale bawili.

Czytaj dalej