Akredytacja

16 kwietnia 2019 roku Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty wydał Decyzję o przyznaniu akredytacji dla Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.

Przyznana nam akredytacja jest potwierdzeniem tego, iż nasz Ośrodek spełnia warunki określone w § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 roku w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2029), tj. zapewnia wykwalifikowaną kadrę, opracowuje i wdraża programy doskonalenia nauczycieli oraz przeprowadza ich ewaluację, prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną.

Nadanie akredytacji placówce jest uznaniem wysokiej jakości usług edukacyjnych oraz kwalifikacji i kompetencji pracowników w zakresie prowadzonych działań.

Zapraszamy do dalszego korzystania z oferty ODiDZN, oraz do współpracy z nami podczas planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Państwa placówkach.

Poniżej znajduje się decyzja przyznanej akredytacji

        ↓

Akredytacja