marzec

Harmonogram form doskonalenia zawodowego nauczycieli

  SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH W RAMACH WDN / ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE – szkolenia zamknięte

Tematyka Termin/godzina Miejsce Adresat Prowadzący Kierownik
—– —– —– —– —– —–

 WARSZTATY / KURSY / KONFERENCJE / KONKURSY/KONSULTACJE ZESPOŁOWE

Tematyka Termin/godzina Miejsce Adresat Prowadzący Kierownik
           
           
           
           
           
           
           
KONSULTACJE INDYWIDUALNE ON-LINE DLA WSZYSTKICH  NAUCZYCIELI  –
W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI Z KRÓTKIM STAŻEM
dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej poniedziałki
g.  17.45-18.30
on-line nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Beata Podlewska
dla nauczycieli przyrody
i geografii
poniedziałki
g.  8.00-8.45
on-line nauczyciele przyrody
i geografii szkół podstawowych
Renata Franczak
dla nauczycieli historii i wos czwartki
g. 16.00-16.4
on-line nauczyciele historii
i wos szkół podstawowych
Małgorzata Rycka
dla nauczycieli języków obcych
(j. angielski i j. niemiecki)
g.  15.00-15.45 on-line nauczyciele języków obcych szkół podstawowych Krzysztof Żurawski
dla nauczycieli religii czwartki
g. 15.15-16.00
on-line nauczyciele religii szkół podstawowych
i szkół ponadpodstawowych
Dorota Thom
dla nauczycieli biologii czwartki
g.  16.00
on-line nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych Barbara Kamińska

  LEKCJE OTWARTE

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w zakładkach przedmiotowych doradców metodycznych

  SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Nazwa Sieci Termin/godzina Miejsce Adresat  Koordynator