marzec

Harmonogram form doskonalenia zawodowego nauczycieli

  SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH W RAMACH WDN / ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE – szkolenia zamknięte

Tematyka Termin/godzina Miejsce Adresat Prowadzący Kierownik
(Nie)chce mi się, czyli o motywacji wewnętrznej ucznia 15.03.2022 on-line Rada Pedagogiczna SP 9 Grudziądz Beata Podlewska Beata Podlewska

 WARSZTATY / KURSY / KONFERENCJE / KONKURSY/KONSULTACJE ZESPOŁOWE

Tematyka Termin/godzina Miejsce Adresat Prowadzący Kierownik
Konsultacja zespołowa
Słuchać to nie to samo co słyszeć – w jaki sposób można efektywnie doskonalić komunikację u dzieci?
7.03.2022
godz. 18.00
on-line przewodniczący zespołu edukacji wczesnoszkolnej Joanna Langowska/
Beata Podlewska
Beata Podlewska
Webinarium
Trudna sztuka stawiania granic
09.03.2022
godz. 17.00-18.30
on-line nauczyciele szkół podstawowych Renata Franczak Renata Franczak
Konsultacja zespołowa połączona z formacją katechetów 10.03.2022
godz. 17.00
Kościół pw. św. Mikołaja nauczyciele religii szkół podstawowych Aleksandra Mikołajek Aleksandra Mikołajek
Szkolenie
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
(płatne 60 zł)
16.03.2022
godz. 16.00
on-line nauczyciele kontraktowi ubiegający się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Jolanta Gruchlik Renata Franczak
Szkolenie
Analiza i interpretacja wyników oceniania i egzaminowania
(płatne 60 zł)
16.03.2022
godz. 16.30
on-line nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych Krzysztof Bylicki Krzysztof Żurawski
Szkolenie
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego
(płatne 60 zł)
17.03.2022
godz. 16.00
on-line nauczyciele mianowani ubiegający się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego Jolanta Gruchlik Renata Franczak
Webinarium
O sztuce motywacji zachęcającej dzieci do działania
21.03.2022
godz. 18.00
on-line nauczyciele szkół podstawowych, w tym nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Beata Podlewska Beata Podlewska
Konsultacja zespołowa
Egzamin ósmoklasisty z geografii w 2024 roku
– Co każdy z nas wiedzieć powinien
– Jak zaplanować przygotowania i powtórki do egzaminu
22.03.2022
godz. 17.00
on-line nauczyciele geografii szkół podstawowych Renata Franczak Renata Franczak
Szkolenie
Jak radzić sobie z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami dzieci i młodzieży
22.03.2022
godz. 8.30
ZSG-H
Grudziądz
spotkanie zamknięte Danuta Gadziomska Małgorzata Cieszyńska-Skowrońska
Szkolenie
Konstruktywna komunikacja – cztery kroki do efektywnego porozumiewania się
23.03.2022
godz. 8.00
ZSG-H Grudziądz spotkanie zamknięte Sławomir Uziembło Beata Podlewska
Webinarium
Rola nauczyciela w diagnozowaniu problemów uczniów i udzielanie im pomocy
23.03.2022
godz. 18.00
on-line nauczyciele szkół podstawowych Adam Grus Adam Grus
Szkolenie
Zadania i kompetencje rady pedagogicznej
29.03.2022
godz. 16.30
on-line dyrektorzy, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych Krzysztof Bylicki Krzysztof Żurawski
Webinarium
Kompetencje kluczowe w nauczaniu historii i WOS w szkole podstawowej
30.03.2022
godz. 18.00
on-line nauczyciele historii i wos szkół podstawowych Adam Grus Adam Grus
Konsultacja zespołowa
Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego 2020/2021
31.03.2022
godz. 16.30
on-line nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych Krzysztof Żurawski Krzysztof Żurawski
Konsultacje indywidualne on-line  –  w szczególności dla nauczycieli z krótkim stażem:
dla nauczycieli religii 01.03.2022
08.03.2022
15.03.2022
22.03.2022
29.03.2022
godz. 13.30-15.00
on-line nauczyciele religii szkół podstawowych Aleksandra Mikołajek Aleksandra Mikołajek
dla nauczycieli języków obcych 02.03.2022
09.03.2022
16.03.2022
23.03.2022
30.03.2022

godz. 15.50-16.35
on-line nauczyciele języka angielskiego i języka niemieckiego szkół podstawowych Krzysztof Żurawski Krzysztof Żurawski
dla nauczycieli biologii 03.03.2022
17.03.2022
31.03.2022
godz. 15.30-16.15
on-line nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych Barbara Kamińska Barbara Kamińska
dla nauczycieli przyrody i geografii 10.03.2022
24.03.2022
godz. 16.00-17.30
online nauczyciele przyrody i geografii szkół podstawowych Renata Franczak Renata Franczak
dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 07.03.2022
21.03.2022
28.03.2022
godz. 16.15-18.00
on-line nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Beata Podlewska Beata Podlewska
dla nauczycieli historii

dla nauczycieli wos

09.03.2022
godz. 14.30-16.45
16.03.2022
godz. 14.30-16.45
on-line nauczyciele historii szkół podstawowych
nauczyciele wos szkół podstawowych
Adam Grus Adam Grus
Cotygodniowy dyżur doradcy metodycznego:
dla nauczycieli geografii i przyrody poniedziałek                15.45-16.30
piątek
        8.00-8.45
ODiDZN
SP 21
nauczyciele geografii i przyrody szkół podstawowych Renata Franczak —–
dla nauczycieli historii i wos poniedziałek        
         12.30-13.15
wtorek
         10.00-10-45
SP 21

ODiDZN

nauczyciele historii i wos szkół podstawowych Adam Grus —–
dla nauczycieli biologii środa   9.45-10.30
ostatnia środa miesiąca                           12.00-12.45
ZSO 

ODiDZN

nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych Barbara Kamińska —–
dla nauczycieli religii środa 12.00-12.45
piątek 11.45-12.30
ODiDZN
SP 17
nauczyciele religii szkół podstawowych Aleksandra Mikołajek —–
dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej wtorek
           11.50-12.35
czwartek
          11.50-12.35
ODiDZN 

SP 9

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Beata Podlewska —–
dla nauczycieli języków obcych poniedziałek
           10.45-11.30
czwartek 8.40-9.25
SP 21
ODiDZN
nauczyciele języka angielskiego i języka niemieckiego szkół podstawowych Krzysztof Żurawski —–
OBCHODY ŚWIATOWEGO TYGODNIA MÓZGU – przedsięwzięcia organizowane przez Ośrodek skierowane są do:
nauczycieli przedszkoli – opracowanie autorskiego scenariusza zajęć z dziećmi, którego tematem przewodnim będzie mózg

przesyłanie scenariuszy do 24.03.2022nauczycieli szkół podstawowych i uczniów klas I – IV – konkurs plastyczny na temat „Mój mózg – myślę, czuję, jestem”
przekazanie prac do 11.03.2022nauczycieli szkół podstawowych i uczniów klas V – VIII – konkurs na prezentację multimedialną „Jak dbać o mózg – rady nie od parady”

przekazanie prac do 11.03.2022

nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych – konkurs na ulotkę informacyjną „Higiena mózgu”
przekazanie prac do 18.03.2022  LEKCJE OTWARTE

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w zakładkach przedmiotowych doradców metodycznych

02.03.2022 – lekcja geografii SP – 13.40
03.03.2022 – lekcja języka angielskiego  SP – 14.35
10.03.2022 – lekcja języka angielskiego SP – 14.35
10.03.2022 – lekcja biologii SPP – 8.00
14.03.2022 – lekcja religii SP – 12.45
23.03.2022 – lekcja języka angielskiego SP – 14.35
18.03.2022 – lekcja przyrody SP – 10.45
24.03.2022 – lekcja biologii SPP – 8.00

  SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Nazwa Sieci Termin/godzina Miejsce Adresat  Koordynator
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej „Kreatywni – nauczyciel z uczniem” Słuchać to nie to samo co słyszeć – w jaki sposób można efektywnie doskonalić komunikację u dzieci? – prow. Joanna Langowska 03.03.2022
godz. 18.00
online nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, członkowie sieci Beata Podlewska