Religia    

 

Padlet dla nauczycieli religii

__________________________________________________________________________________

16.05.2022.                                                             Zaproszenie na lekcję otwartą

Zapraszam Katechetów na lekcję otwartą do Szkoły Podstawowej nr 17 w Grudziądzu w poniedziałek 30 maja 2022 r. o godz. 8.50 do sali 108 I piętro. Lekcję w klasie V poprowadzi p. Mirosława Dobrzyńska. Temat katechezy – „Wniebowstąpienie Pana Jezusa”. 
Ze względów organizacyjnych, proszę potwierdzić swój udzial w lekcji – tel. 609 882 773.
Aleksandra Mikołajek


02.05.2022.                                         Dyżury doradcy metodycznego w maju 2022 r.

Zapraszam do kontaktów z doradcą metodycznym
–  w środy: 04.05.2022.,  11.05.2022, 18.05.2022, 25.05.2022 od godz. 12.00 – 12.45 – ODiDZN pokój doradców I piętro
–  w piątki: 06.05.2022,  13.05.2022, 20.05.2022, 27.05. 2022 od godz.  11.30 – 12.15 – SP 17 sala 13 


02.05.2022.                              Konsultacje dla nauczycieli, szczególnie z krótkim stażem pracy 

             Zapraszam katechetów, szczególnie tych z krótkim stażem pracy, na konsultacje indywidualne we wtorki od godz.13.30 – 15.00.  Proszę kontaktować się ze mną telefonicznie 609 882 773 lub mailowo amikolajek@odn-grudziadz.edu.pl.

Aleksandra Mikołajek


25.04.2022.                               Wkrótce rozpocznie się Tydzień Biblijny

W dniach 1-7 maja obchodzony będzie XIV Ogólnopolski Tydzień Biblijny, który jak co roku ma inspirować do częstszego sięgania po Pismo Święte. Poprzez intronizację Biblii, konferencje, celebracje oraz spotkania kręgów biblijnych ma ukazać fundamentalne znaczenie Słowa Bożego w życiu chrześcijanina i parafii.

Tematem Tygodnia Biblijnego są słowa „Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego”. Chcemy szczególnie dziękować Ojcu niebieskiemu za sakrament Eucharystii i wynikające z niego posłannictwo do dawania świadectwa o zmartwychwstaniu Chrystusa – zapowiadają organizatorzy z Dzieła Biblijnego.

W ramach tegorocznej odsłony tej inicjatywy czytane będą wybrane fragmenty Ewangelii według Łukasza, powszechnie zwanej Ewangelią Miłosierdzia – wyjaśnia w rozmowie z KAI ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, przewodniczący Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. W tejże Ewangelii Jezus aż dwa razy mówi o pokoju. Najpierw, gdy wysyła 72 uczniów (ta liczba nawiązuje do ludów świata wyliczonych w Księdze Rodzaju), aby głosili Ewangelię. Wyjaśnia im, aby głosząc ją, nieśli pokój – „pokój temu domowi” (Łk 10,5).

Tydzień Biblijny zainaugurowany zostanie w niedzielę 1 maja Szóstym Narodowym Czytaniem Pisma Świętego pod hasłem „Pokój temu domowi”. Ta przypadająca w Niedzielę Biblijną inicjatywa nawiązuje w tym roku do trzyletniego programu duszpasterskiego, który poświęcony jest sakramentowi Eucharystii („Eucharystia daje życie”: 2019 – 2022). Obecny rok kościelny i duszpasterski przeżywamy pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Kościół w Polsce skupia swą tegoroczną medytację eucharystyczną na trzech darach zmartwychwstałego Chrystusa, którymi są: pokój, posłannictwo, świadectwo. W ramach Narodowego Czytania Pisma Świętego sięgamy do Ewangelii według św. Łukasza, aby w jej świetle lepiej odkryć wielkość tych trzech darów, ich rolę w życiu Kościoła i w dziejach zbawienia świata.

Aleksandra Mikołajek
tel. 609 882 773
aleksandramik@onet.eu  


25.04.2022.


23.04.2022.                                                           Konkurs plastyczny rozstrzygnięty

20 kwietnia 2022 r. w Ośrodku Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu miał miejsce finał religijnego konkursu plastycznego pt. „Błogosławiony Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński – droga do świętości”.
Przybyli uczniowie kl. IV-VIII wraz z katechetami oraz rodzicami.

Kl. IV-VI
I miejsce

Faustyna Jaranowska ze Szkoły Podstawowej w Łasinie
II miejsce
Natalia Rudzińska ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Grudziądzu
III miejsce
Luiza Niewiadomska ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Grudziądzu
III miejsce
Kamil Mondrzejewski ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Grudziądzu


Kl. VII-VIII
I miejsce  
Nadia Mierzejewska ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Grudziądzu
II miejsce
Jesika Wysocka ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Grudziądzu
III miejsce
Kornelia Szadkowska ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Grudziądzu

III miejsce
Marcel Zwolak ze Szkoly Podstawowej w Nowej Wsi

Gratulujemy Laureatom konkursu!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksandra Mikołajek
tel. 609 882 773
aleksandramik@onet.eu  


22.04.2022.                                                 Zaproszenie na konsultację zespołową

Zapraszam na konsultację zespołową 5 maja 2022 r. o godz. 15.30 pt. „Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie budowania relacji oraz wspierania uczniów z Ukrainy” oraz „Wybrane metody pracy na lekcji religii”. Spotkanie odbędzie się w ODiDZN na I piętrze w pokoju doradców.
Po spotkaniu ogólnym, zapraszam uczestników Sieci współpracy i samokształceniaok. 16.30.
Zapraszam!
Aleksandra Mikołajek
tel. 609 882 773
aleksandramik@onet.eu  


14.04.2022.                                                 Życzenia wielkanocne

Na zbliżające się Święta Zmartwychwstania Pańskiego
życzę wszystkim Katechetom,

aby Zmartwychwstały Chrystus napełnił nas
pokojem, dobrem, duchową radością,
a zwycięski Krzyż Pana, niech będzie dla nas
źródłem siły i mądrości Bożej.

 Aleksandra Mikołajek


 08.04.2022.                               Zaproszenie na finał konkursu plastycznego dla uczniów kl. IV-VI oraz VII-VIII szkół podstawowych pt.
„Błogosławiony Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński – droga do świętości”

Zapraszam wszystkich uczestników konkursu plastycznego wraz z katechetami 20 kwietnia 2022 r. o godz. 13.00 do auli CKU na pierwszym piętrze.
Wsztskie prace uczniów zostały zamieszczone na Padlecie ODiDZN – w kolumnie – Prace uczniów
Padlet dla nauczycieli religii.
Zapraszam!.
Aleksandra Mikołajek

 

 

 

 


04.04.2022.                                                             Dyżury doradcy metodycznego w kwietniu 2022 r.

Zapraszam do kontaktów z doradcą metodycznym
–  w środy: 06.04.2022.,  13.04.2022, 20.04.2022, 27.04.2022 od godz. 12.00 – 12.45 – ODiDZN pokój doradców I piętro
–  w piątki: 08.04.2022,  22.04.2022, 29.04.2022 od godz.  11.30 – 12.15 – SP 17 sala 13 


29.03.2022.                                                                                    Z A P R O S Z E N I E
                                        do dzielenia się ciekawymi pomysłami oraz materiałami katechetycznymi

Zapraszam Katechetów do dzielenia się ciekawymi materiałami, mogącymi uatrakcyjnić lekcje religii. Mogą to być karty pracy, pomoce interaktywne, prezentacje multimedialne – własne i nie tylko. Można je samodzielnie umieścić na Padlecie – klikając w znak + i postępując w sposób intuicyjny. W razie potrzeby służę pomocą – można również przesłać na mój adres mailowy.

Aleksandra Mikołajek
tel. 609 882 773
aleksandramik@onet.eu  


28.03.2022.                                                                 Zaproszenie na warsztaty stacjonarne
                                                    dla Katechetów, uczących w szkołach podstawowych

Temat: Wybrane metody pracy na lekcjach                  
Termin: 27 kwietnia 2022 roku, godz. 15.00                            ZAPISY DO   22 kwietnia 2022 roku
Forma: Warsztaty
Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne
Odpłatność: 40 zł
Miejsce: CKU ODiDZN, ul. Legionów 2, Grudziądz
Zakres tematyczny: 1. Prezentowanie metod pracy z Pismem Świętym.
2. Prezentowanie wybranych metod interaktywnych, w parciu o nowoczesne aplikacje połączone z tworzeniem własnych zadań interaktywnych.
Prowadzący: Aleksandra Mikołajek
Kierownik szkolenia: Aleksandra Mikołajek – doradca metodyczny ODiDZN
tel: 609 882 773                             e-mail:  amikolajek@odn-grudziadz.edu.pl
Organizacja: –  W celu potwierdzenia swojego uczestnictwa w szkoleniu proszę wypełnić i przesłać Kartę zgłoszenia (ze strony głównej)
–  Warunek odbycia szkolenia – minimum 15 osób
–  O zakwalifikowaniu się na formę doskonalenia i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa za pośrednictwem sms i/lub
e-mail.

24.03.2022.                                                            Rekolekcje dla katechetów w Hartowcu

Termin 1 -3 kwietnia 2022 r.
Temat: „Być jak Cyryl i Metody…”
Początek w piątek o godz. 18.30 kolacją
Zakończenie obiadem w niedzielę o godz. 13.00
Prowadzenie: ks. Sławomir Skonieczka

24.03.2022.                                                        Zaproszenie na konsultację zespołową online

Zapraszam na konsultację zespołową  „Dzieci i młodzież z Ukrainy na katechezie” 30 marca 2022 r. w godzinach 20.00 – 21.30.
W związku z wieloma pytaniami o obecność na katechezie dzieci z Ukrainy, zapraszam Państwa wraz z Wydziałem Katechetycznym na konsultację , która ma pomóc katechetom w poradzeniu sobie z tą sytuacją. Do poprowadzenia szkolenia, został zaproszony p. Andrij Kozibroda, wykładowca Instytutu Katechetyczno-Pedagogicznego Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, autor greckokatolickich programów katechetycznych, wieloletni organizator szkoleń prowadzonych na Ukrainie dla katechetów grekokatolickich. Konsultacja zespołowa odbędzie się  30 marca 2022 r.  online na platformie Zoom.
Informacje o szkoleniu są dostępne tu: https://natan.pl/centrum-doskonalenia-nauczycieli-natan-oferta-szkoleniowa-wiosna-lato-2022/

Aleksandra Mikołajek
Tel. 609 882 773; e-mail: aleksandramik@onet.eu


21.03.2022.                            Dyżur metodyczny

Zapraszam do kontaktów z doradcą metodycznym
w CKU ODiDZN
23 marca 2022 roku od godz. 12.00 – 12.45 – online
25 marca 2022 roku od godz.  11.45 – 12.30 – SP 17 sala 13
30 marca 2022 roku od godz. 12.00 – 12.45 – ODiDZN
   pokój doradców I piętro


Tel. 609 882 773; e-mail: aleksandramik@onet.eu

Aleksandra Mikołajek


21,03.2022.                Konsultacje dla nauczycieli, szczególnie z krótkim stażem pracy 

             Zapraszam katechetów, szczególnie tych z krótkim stażem pracy, na konsultacje indywidualne 22 marca 2022 r. od godz.13.30 – 15.00.  Proszę kontaktować się ze mną telefonicznie 609 882 773 lub mailowo amikolajek@odn-grudziadz.edu.pl.

Aleksandra Mikołajek


14.03.2022.                                                                               Dyżur metodyczny

Zapraszam do kontaktów z doradcą metodycznym
w CKU ODiDZN
 16 marca 2022 roku od godz. 12.00 – 12.45 – ODiDZN pokój
  doradców I piętro
– 18 marca 2022 roku od godz.  11.45 – 12.30 – SP 17 sala 13

Tel. 609 882 773; e-mail: aleksandramik@onet.eu

Aleksandra Mikołajek


14.03.2022.                           Konsultacje dla nauczycieli, szczególnie z krótkim stażem pracy 

             Zapraszam katechetów, szczególnie tych z krótkim stażem pracy, na konsultacje indywidualne 15 marca 2022 r. od godz.13.30 – 15.00.  Proszę kontaktować się ze mną telefonicznie 609 882 773 lub mailowo amikolajek@odn-grudziadz.edu.pl.

Aleksandra Mikołajek


28.02.2022.                                                                                Dyżur metodyczny

Zapraszam do kontaktów z doradcą metodycznym
w CKU ODiDZN
 2 marca 2022 roku od godz. 12.00 – 12.45 – ODiDZN pokój
  doradców I piętro
4 marca 2022 roku od godz.  11.45 – 12.30 – SP 17 sala 13

Tel. 609 882 773; e-mail: aleksandramik@onet.eu

Aleksandra Mikołajek


28.02.2022.                        Konsultacje dla nauczycieli, szczególnie z krótkim stażem pracy 

             Zapraszam katechetów, szczególnie tych z krótkim stażem pracy, na konsultacje indywidualne 1 marca 2022 r. od godz.13.30 – 15.00.  Proszę kontaktować się ze mną telefonicznie 609 882 773 lub mailowo amikolajek@odn-grudziadz.edu.pl.

Aleksandra Mikołajek


21.02.2022.                                   Dyżur metodyczny

Zapraszam do kontaktów z doradcą metodycznym
w CKU ODiDZN
  25 lutego 2022 roku od godz. 11.45 – 12.30 – online

Tel. 609 882 773; e-mail: aleksandramik@onet.eu

Aleksandra Mikołajek


21.02.2022.                                     Konsultacje dla nauczycieli, szczególnie z krótkim stażem pracy 

             Zapraszam katechetów, szczególnie tych z krótkim stażem pracy, na konsultacje indywidualne 22 lutego 2022 r. od godz.13.30 – 15.00.  Proszę kontaktować się ze mną telefonicznie 609 882 773 lub mailowo amikolajek@odn-grudziadz.edu.pl.

Aleksandra Mikołajek


15.02.2022.                                                                 Rekolekcje szkolne
                                                    komunikat Wydzialu Katechetycznego

Rada Ministrów RP podjęła decyzję o powrocie we wszystkich typach szkół do nauki stacjonarnej od 21 lutego. Postanowienie to zobowiązuje księży proboszczów i katechetów do zorganizowania rekolekcji szkolnych w trybie również stacjonarnym. Wracamy zatem do sytuacji sprzed dwóch lat i w miarę normalnego prowadzenia rekolekcji szkolnych. Dlatego wobec zbliżającego się Wielkiego Postu pragnę poinformować, że zgodnie z rozporządzeniem MENiN o terminie rekolekcji należy poinformować przynajmniej miesiąc wcześniej.

Przeprowadzając wizytacje w szkołach wiem, że rekolekcje szkolne często zajmują tylko jakąś część planu dnia. Pragnę zatem zaznaczyć, że chociaż prawo oświatowe wskazuje na trzy dni wolne od zajęć szkolnych, to przy obecnej sytuacji (m.in. zaległości uczniów wynikające z nauczania zdalnego) nie ma przeciwwskazań, aby w tym roku szkolnym rekolekcje były poprzedzone lub zakończone zajęciami dydaktycznymi.

W sytuacjach, kiedy szkoła lub jakieś klasy będą na kwarantannie, decyzję o terminie lub sposobie organizacji rekolekcji szkolnych zostawiam księżom proboszczom i dyrekcji szkół. O innych nieprzewidzianych trudnościach proszę poinformować Wydział Katechetyczny.

ks. Mariusz Wojnowski
Dyrektor Wydziału Katechetycznego


14.02.2022. 

W odpowiedzi na potrzeby Państwa, wyrażone w ankiecie, przeprowadzonej wśród Katechetów w październiku 2021 r., zapraszam na bezpłatne warsztaty pt. „Padlet – wirtualna tablica dla uczniów i nauczycieli”, które odbędą się 17 lutego 2022 r. online o godz. 17.30.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie Karty zgłoszenia. Po zebraniu grupy, otrzymają Państwo link do udziału w warsztatach. 

Link do warsztatów: http://meet.google.com/iem-kzof-yja

Karta zgłoszenia udziału w formie doskonalenia ODiDZN w GrudziądzuKliknij tutaj 

Aleksandra Mikołajek
Tel. 609 882 773; e-mail: aleksandramik@onet.eu   


14.02.2022.                                                                                  Dyżur metodyczny

         Zapraszam do kontaktów z doradcą metodycznym
w CKU ODiDZN
–  16 lutego
2022 roku od godz. 12.00 – 12.45 – online
  18 lutego 2022 roku od godz. 11.45 – 12.30 – online

Tel. 609 882 773; e-mail: aleksandramik@onet.eu

Aleksandra Mikołajek


14.02.2022.                  Konsultacje dla nauczycieli, szczególnie z krótkim stażem pracy 

             Zapraszam katechetów, szczególnie tych z krótkim stażem pracy, na konsultacje indywidualne 15 lutego 2022 r. od godz.13.30 – 15.00.  Proszę kontaktować się ze mną telefonicznie 609 882 773 lub mailowo amikolajek@odn-grudziadz.edu.pl.

Aleksandra Mikołajek 

 


13.02.2022.                                                                                     ZAPROSZENIE

Webinarium „PRACA Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W KATECHEZIE” odbędzie się online 16.02.2022 r o godz. 20.00.  w Strefie Katechety. Jest to nowy termin.

Webinarium poprowadzi Pani DOROTA CHOROSZEWSKA – mgr teologii, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda, trener i wykładowca, nauczyciel i wychowawca pracujący w szkole specjalnej z dziećmi i młodzieżą w spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami. Ukończyła liczne szkolenia i kursy z zakresu rozpoznawanie potrzeb i planowanie nauki oraz pracy dzieci i młodzieży z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „ Bliżej Siebie”

Transmisja na żywo na YouTube https://www.youtube.com/channel/UCCWp76KOwDwjIpWxvL4aPLw/videos
Powyższy link odsyła do kanału Strefy Katechety – w dniu kursu, kilka minut przed 20:00 pojawi się transmisja na żywo. Osoby, które posiadają konto Google mogą się zalogować – jednak logowanie nie jest konieczne do uczestnictwa w warsztatach.

Aleksandra Mikołajek
Tel. 609 882 773; e-mail: aleksandramik@onet.eu


10.02.2022.                                                       Rocznica Urodzin o. Jana W. Góry OP

        Spotkajmy się z na modlitwie za o. Jana W. Górę OP! Ojciec Jan Góra, twórca dzieła Lednicy 2000, Jamnej i Hermanic nie mógł żyć bez dwóch rzeczy: spotkania z żywym Chrystusem w Eucharystii i spotkania z drugim człowiekiem. W dzień swoich urodzin, gdziekolwiek był, gromadził wokół siebie wszystkich przyjaciół i razem z nimi stawał przy ołtarzu. Dziękował wtedy Bogu za to, że przez kolejny rok mógł Mu służyć i powierzał wszystkich, którzy idą z nim tą drogą, czyniąc Tyle Dobra! Te słowa były jednymi z jego ostatnich podczas Mszy Św., z której powędrował przed oblicze Pana. Zachowaliśmy tradycję spotykania się na modlitwie w dzień urodzin o. Jana W.Góry OP, by dziękować za jego całe życie, Tyle Dobra, które nam ukazał i prosić o życie wieczne dla Niego.

12 lutego 2022 połączy nas Msza Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, słowa o. Jana W. Góry OP o Eucharystii, która była jego skarbem i lednicka muzyka.

Program:
18.00 Msza Święta w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Sławnie (transmitowana w ośrodku na Polach Lednickich) 
19.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu na Polach Lednickich. Zapraszamy do łączenia się z nami online oraz do udziału bezpośredniego (jeśli pozwolą na to warunki covid-owe).

Link do transmisji: 
https://youtu.be/llypNCm_h58

Aleksandra Mikołajek
Tel. 609 882 773; e-mail: aleksandramik@onet.eu


09.02.2022.                           ZAPROSZENIE  NA  KONSULTACJĘ  ZESPOŁOWĄ
       online

      Serdecznie zapraszam Nauczycieli religii Grudziądza, powiatu grudziądzkiego, brodnickiego oraz wąbrzeskiego na konsultację zespołową pt. „Doświadczenie straty i bezradności. Droga odzyskiwania wpływu na własne życie”. Będzie to spotkanie z panią Agatą Rusak – autorką książki „Krzywda, wina, wybaczenie …” 

Pani Agata Rusak, psycholog, psychoterapeuta, superwizor. Współtwórca i członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Prowadzi zajęcia na Studium Psychoterapii SPCh. Prowadzi głęboką krótkoterminową psychoterapię osób świeckich, duchownych i konsekrowanych doświadczających skutków przemocy i zaniedbania w dzieciństwie. Od wielu lat współpracuje z Centrum Formacji Duchowej w Trzebini, prowadzi warsztaty w seminariach duchownych i zgromadzeniach zakonnych. Prowadzi zajęcia i konsultacje dla członków polonii zagranicznej. Autorka rekolekcji z udziałem psychologa dla osób z doświadczeniem aborcji oraz dla osób doświadczających trudnej żałoby. Autorka artykułów m.in. w Pastores.

Spotkanie odbędzie się online 22 lutego 2022 r. o godz. 18.00

Link do spotkania:  http://meet.google.com/rds-cskj-bhg

Konsultacja została zorganizowana we współpracy z doradcami metodycznymi religii Toruńskiego Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli.

Aleksandra Mikołajek
Tel. 609 882 773; e-mail: aleksandramik@onet.eu


07.02.2022.                                                                                        Dyżur metodyczny         

         Zapraszam do kontaktów z doradcą metodycznym
w CKU ODiDZN
–  9 lutego
2022 roku od godz. 12.00 – 12.45 – online
  11 lutego 2022 roku od godz. 11.45 – 12.30 – online

Aleksandra Mikołajek
Tel. 609 882 773; e-mail: aleksandramik@onet.eu


07.02.2022.                   Konsultacje dla nauczycieli, szczególnie z krótkim stażem pracy 

Zapraszam katechetów, szczególnie tych z krótkim stażem pracy, na konsultacje indywidualne 8 lutego 2022 r. od godz.13.30 – 15.00.  Proszę kontaktować się ze mną telefonicznie 609 882 773 lub mailowo amikolajek@odn-grudziadz.edu.pl.

Aleksandra Mikołajek 


31.01.2022.                                                                                     Dyżur metodyczny

         Zapraszam do kontaktów z doradcą metodycznym w CKU ODiDZN
–  2 lutego
2022 roku od godz. 12.00 – 12.45 – online
  4 lutego 2022 roku od godz. 11.45 – 12.30 – online

Tel. 609 882 773; e-mail: aleksandramik@onet.eu

Aleksandra Mikołajek


31.01.2022.                   Konsultacje dla nauczycieli, szczególnie z krótkim stażem pracy 

Zapraszam katechetów, szczególnie tych z krótkim stażem pracy, na konsultacje indywidualne 1 lutego 2022 r. od godz.13.30 – 15.00.  Proszę kontaktować się ze mną telefonicznie 609 882 773 lub mailowo amikolajek@odn-grudziadz.edu.pl.

Aleksandra Mikołajek 


28.01.2022.

W odpowiedzi na potrzeby Państwa, wyrażone w ankiecie, przeprowadzonej wśród Katechetów w październiku 2021 r., zapraszam na bezpłatne warsztaty pt. „Padlet – wirtualna tablica dla uczniów i nauczycieli”, które odbędą się 17 lutego 2022 r. online o godz. 17.30.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie Karty zgłoszenia. Po zebraniu grupy, otrzymają Państwo link do udziału w warsztatach. 

Karta zgłoszenia udziału w formie doskonalenia ODiDZN w Grudziądzukliknij tutaj 

Aleksandra Mikołajek
Tel. 609 882 773; e-mail: aleksandramik@onet.eu   

 


23.01.2022.                 Czy o. Jan Góra będzie kiedyś świętym?
Zapraszam do wysłuchania kazania księdza Sławomira Kostrzewy, wygłoszonego podczas Mszy Świętej w intencji beatyfikacji o. Jana Góry.

Prawie 10 lat temu, 10 listopada 2012 roku, grudziądzcy katecheci wraz z uczniami, pielgrzymowali na Pola Lednickie , by spotkać się osobiście z wyjątkowym człowiekiem – twórcą dzieła Lednicy 2000 – o. Janem Górą. Były to wyjątkowe chwile. Obmywając twarz i oczy wodą z jeziora, które jest chrzcielnicą,  odnowiliśmy chrzest święty, wypowiadając słowa: „Zostałem ochrzczony w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.”
Przeszliśmy również przez Bramę – Rybę i dokonaliśmy wyboru Chrystusa jako naszego Pana.

Aleksandra Mikołajek


22.01.2022. 

   Watykan wyjaśnia, jak ustanowić katechetów i kim będą w Kościele

 

Papież zatwierdził obrzęd liturgiczny ustanowienia katechetów. Wyjaśniono też, jak rozumieć tę nową posługę. Jest to raczej posługa przeznaczona dla tych, którzy uczestniczą w różnych formach apostolatu. Na wprowadzenie tej nowej posługi trzeba też przygotować wierzących, aby nie postrzegali jej jako substytutu kapłana, lecz posługę świeckich wynikającą z ich chrztu.

Posługę katechety wprowadził Papież 10 maja Motu proprio Antiqum ministerium. Jest ona przeznaczona zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ogłosiła dziś obrzęd ustanowienia katechetów, który będzie obowiązywał od 1 stycznia. Załączono do niego list wyjaśniający jej prefekta, abp. Arthura Roche’a.

Zaznacza on na wstępie, że nie wszyscy, którzy uczą w szkołach katechezy bądź przygotowują do sakramentów powinni zostać ustanowieni katechetami. Jest to posługa stała, którą przyjmuje się tylko raz, choć długość i sposób jej sprawowania powinna być regulowana według wymogów duszpasterskich. Katecheci mają być współodpowiedzialni w Kościele lokalnym za głoszenie i przekaz wiary, pod kierunkiem i we współpracy kapłanów. Szef watykańskiej dykasterii zauważa, że dzisiaj funkcje katechetów różnią się w zależności od regionu. W Kościołach o długiej tradycji zajmują się oni katechezą, w krajach misyjnych uczestniczą w różnych formach duszpasterstwa. Jest to w każdym razie posługa, która wymaga powołania, a zatem i rozeznania ze strony biskupa.

Stolica Apostolska precyzuje, że nie wszyscy, których nazywa się katechetami powinni zostać ustanowieni w tej nowej posłudze. Wymienia się konkretne kategorie osób, które nie miałyby być dopuszczane do posługi. Są to na przykład ci, którzy przygotowują się do diakonatu lub kapłaństwa, zakonnicy i zakonnice, ci, którzy pełnią swą posługę wyłączenie w ramach jakiegoś ruchu kościelnego, oraz nauczyciele religii w szkołach, jeśli nie pełnią też innych funkcji w parafii czy diecezji.

Abp Roche zachęca też do refleksji nad posługą osób, które przygotowują zarówno dzieci, jak i dorosłych do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Nie wszyscy powinni zostać ustanowieni katechetami. Prefekt watykańskiej kongregacji zastanawia się nawet, czy w tym wypadku bardziej odpowiednia nie byłaby posługa lektora, która również obejmuje zadanie wychowywania w wierze i przygotowania do sakramentów. Zadaniem katechetów ma być natomiast współpraca z kapłanami. Tytułem przykładu wspomina się o przewodzeniu modlitwie wspólnotowej, a w szczególności „niedzielnej liturgii pod nieobecność kapłana czy diakona”, posługa chorym, przewodzenie obrzędom pogrzebowym, formacja innych katechetów, koordynacja inicjatyw duszpasterskich, pomoc ubogim.

Na zakończenie listu prefekt watykańskiej Kongregacji podkreśla, że dookreślenie profilu, posługi i formacji katechetów należy do kompetencji lokalnych konferencji episkopatu. Zadaniem zaś biskupów diecezjalnych jest rozeznawanie powołania do tej posługi, po uprzednim rozważeniu potrzeb wspólnoty i umiejętności kandydatów. Przypomina się zarazem, że katecheci muszą mieć odpowiednie przygotowanie biblijne, teologiczne, duszpasterskie i pedagogiczne, a także odznaczać się ludzką dojrzałością.

 


19.01.2022.                                                               

 

                                    Zaproszenie na bezpłatne webinarium dla katechetów
            „Anny i Joachimowie XXI wieku na straży wiary młodego pokolenia”,                które odbędzie się 27 stycznia o godz. 20.00 w Strefie Katechety

Zapisy: https://strefakatechety.swietywojciech.pl/blog/post/darmowe-webinarium-dla-katechet-w-anny-i-joachimowie-xxi-wieku-na-stra-y-wiary-m-odego-pokolenia


10.01.2022.                                                                                Dyżur metodyczny 

         Zapraszam do kontaktów z doradcą metodycznym w CKU ODiDZN
–  12 stycznia
2022 roku od godz. 12.00 – 12.45 – CKU ODiDZN – pokój doradvów I piętro
  14 stycznia 2022 roku od godz. 11.45 – 12.30 – w Szkole Podstawowej nr 17 – Al, 23 Stycznia 30 – sala nr 13

Tel. 609 882 773; e-mail: aleksandramik@onet.eu

Aleksandra Mikołajek


10.01.2022.                     Konsultacje dla nauczycieli, szczególnie z krótkim stażem pracy 

Zapraszam katechetów, szczególnie tych z krótkim stażem pracy, na konsultacje indywidualne 11 stycznia 2022 r. od godz.13.30 – 15.00.  Proszę kontaktować się ze mną telefonicznie 609 882 773 lub mailowo amikolajek@odn-grudziadz.edu.pl.

Aleksandra Mikołajek 


10.01.2022.

KONKURS PLASTYCZNY
dla uczniów kl. IV-VI oraz VII-VIII szkół podstawowych pt.
„Błogosławiony Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński –
droga do świętości”

Dziękujemy za życie kard. Stefana Wyszyńskiego, za beatyfikację, za jego bezgraniczne zawierzenie Soli Deo – per Mariam, samemu Bogu przez Maryję. Niech heroiczna wiara i miłość Błogosławionego przypomni nam nasze powołanie do świętości! 

Ze względu na przedłużający się stan pandemii, mając na uwadze troskę o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, proszę
o przesyłanie prac drogą elektroniczną. Liczę, że ta zmiana nie wpłynie na zainteresowanie konkursem i jak co roku dzieci
i młodzież chętnie sięgną po farby i kredki, tworząc prace inspirowane hasłem tegorocznego konkursu „Stefan – droga do świętości”.
Na prace czekamy do 15 marca 2022 r.

    Cele konkursu:

–  bliższe zapoznanie się z postacią Kardynała Stefana Wyszyńskiego,  jego życiem  i działalnością
–  kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym był wierny Prymas Tysiąclecia
–  zainspirowanie dzieci i młodzieży do czerpania  z bogatego dziedzictwa duchowego Kardynała
   w odniesieniu do swojego życia, do życia ich rodzin lub najbliższej społeczności
–  wyrażenie własnych odczuć i refleksji  środkami plastycznymi.

                                                      REGULAMIN

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VI oraz VII-VIII szkół podstawowych Grudziądza,
  powiatu brodnickiego, grudziądzkiego oraz wąbrzeskiego.
  2.  Ilość prac ze szkół jest nieograniczona.
  3.  Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę (praca wykonana przez dwie osoby nie zostanie
       zakwalifikowana do konkursu).Tematem konkursu jest życie bł. ks. Stefana Wyszyńskiego, sceny
       z życia błogosławionego, nie portrety.
  4.  Praca powinna być wykonana w poziomie, techniką dowolną.
  5.  Praca powinna być zeskanowana lub sfotografowana w jakości umożliwiającej druk.
  6.  Wykonując zdjęcie pracy konkursowej należy zadbać o maksymalne wypełnienie kadru 
      fotografowaną pracą.
  7.  Dopuszczalny format pliku: jpg, pdf. Rozmiar pliku nie powinien przekraczać 5 MB.
  8.  W nazwie pliku należy umieścić imię i nazwisko autora pracy. E-maila wysyła katecheta i to na
       jego adres mailowy przyjdą informacje o konkursie. Należy podać imię i nazwisko autora pracy,
       klasę, tytuł pracy, imię i nazwisko katechety, pod którego kierunkiem została wykonana praca (jedna
       praca – jeden katecheta) oraz telefon kontaktowy nauczyciela (nie ucznia).
  9.  Prace oceni Jury powołane przez organizatorów. O wynikach konkursu Organizator
       poinformuje drogą elektroniczną.
  10. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni. Nagrody będą do odbioru w ODiDZN
       w Grudziądzu.
  11. Nagrodzone prace prezentowane będą na stronie http://www.odn-grudziadz.ehost.pl
        oraz https://padlet.com/aleksandramikolajek35/ODiDZN

  12. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie 20 kwietnia 2022 r.
  13. Prace należy przesłać drogą elektroniczną na adres: aleksandramik@onet.eu do 15.03.2022 r.
  14 Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do p. Aleksandry Mikołajek – tel.: 609 882 773.
  15. Aktualne informacje będą na stronie Ośrodka:   http://www.odn-grudziadz.ehost.pl  
      w zakładce religia. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez
      uczestnika konkursu na przetwarzanie danych osobowych
   w procesie organizacji i realizacji

      konkursu religijnego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
      z 2018, poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
      kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
      i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
      rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – Dz. Urz. UE,L 119 z 04.05.2016 r.

Życzenia na Nowy Rok 2022


03.01.2022.                                                                                Dyżur metodyczny 

         Zapraszam do kontaktów z doradcą metodycznym w CKU ODiDZN
–  5 stycznia
2022 roku od godz. 12.00 – 12.45 – online
  7 stycznia 2022 roku od godz. 11.45 – 12.30 – online

Tel. 609 882 773; e-mail: aleksandramik@onet.eu

Aleksandra Mikołajek


03.01.2022.                       Konsultacje dla nauczycieli, szczególnie z krótkim stażem pracy 

Zapraszam katechetów, szczególnie tych z krótkim stażem pracy, na konsultacje indywidualne 4 stycznia 2022 r. od godz.13.30 – 15.00.  Proszę kontaktować się ze mną telefonicznie 609 882 773 lub mailowo amikolajek@odn-grudziadz.edu.pl.

Aleksandra Mikołajek 


30.12.2021.         ZAPROSZENIE  NA  KONSULTACJĘ  ZESPOŁOWĄ
                                                              online

      Serdecznie zapraszam Nauczycieli religii Grudziądza, powiatu grudziądzkiego, brodnickiego oraz wąbrzeskiego na konsultację zespołową pt.
– Młody człowiek w kręgu wartości rodzinnych.
– Umiejętności interpersonalne nauczyciela religii w kontaktach z rodzicami,
która odbędzie się online w czwartek 13 stycznia 2022 r. o godz. 17.30. Tematyka proponowanej konsultacji odpowiada określonemu w bieżącym roku szkolnym kierunkowi polityki oświatowej państwa, tj. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. 
Zapraszam do czynnego udziału w konsultacji zespołowej i dzielenie się swoim doświadczeniem.

Będzie to spotkanie wideo w Google Meet. 
Oto link do spotkania: http://meet.google.com/idv-tfwi-wfj

Aleksandra Mikołajek
Tel. 609 882 773; e-mail: aleksandramik@onet.eu   


30.12.2021.  SPOTKANIE UCZESTNIKÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

             Zapraszam Katechetów na spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia „i-katecheza – tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych”. Tym razem będziemy tworzyć materiały dydaktyczne na okres Bożego Narodzenia i Trzech Króli. Spotkanie odbędzie się 13 stycznia 2022 r. online ok. godz. 18.00 – po konsultacji zespołowej.

Link do spotkania jest taki sam, jak do konsultacji, czyli http://meet.google.com/idv-tfwi-wfj

Aleksandra Mikołajek
Tel. 609 882 773; e-mail: aleksandramik@onet.eu


22.12.2021.


 Zapraszam Katechetów do korzystania z Padletu.
Znajdą tam Państwo pomoce interaktywne na Adwent i Boże Narodzenie.


13.12.2021.                                                                                        Dyżur metodyczny 

         Zapraszam do kontaktów z doradcą metodycznym w CKU ODiDZN
–  15 grudnia
2021 roku od godz. 12.00 – 12.45 – pokój doradców – I piętro
  17 grudnia 2021 roku od godz. 11.45 – 12.30 – Szkoła Podstawowa nr 17 sala nr 13 na parterze
–  22 grudnia 2021 roku od godz. 12.00 – 12.45 online

Tel. 609 882 773; e-mail: aleksandramik@onet.eu

Aleksandra Mikołajek


13.12.2021.                                   Konsultacje dla nauczycieli, szczególnie z krótkim stażem pracy 

Zapraszam katechetów, szczególnie tych z krótkim stażem pracy, na konsultacje indywidualne 14 grudnia 2021 r.  oraz  21 grudnia od godz.13.30 – 15.00.  Proszę kontaktować się ze mną telefonicznie 609 882 773 lub mailowo amikolajek@odn-grudziadz.edu.pl.

Aleksandra Mikołajek 


11.12.2021.                                         Katecheta – towarzyszem i pedagogiem
                                                                                                                          papież Franciszek

 


06.12.2021.                                                         Dyżur metodyczny 

         Zapraszam do kontaktów z doradcą metodycznym 
  10 grudnia 2021 roku od godz. 11.45 – 12.30 – Szkoła Podstawowa nr 17 sala nr 13 na parterze

Tel. 609 882 773; e-mail: aleksandramik@onet.eu

Aleksandra Mikołajek


06.12.2021.              Konsultacje dla nauczycieli, szczególnie z krótkim stażem pracy 

Zapraszam katechetów, szczególnie tych z krótkim stażem pracy, na konsultacje indywidualne 7 grudnia 2021 r. od godz.13.30 – 15.00.  Proszę kontaktować się ze mną telefonicznie 609 882 773 lub mailowo amikolajek@odn-grudziadz.edu.pl.

Aleksandra Mikołajek 


29.11.2021.                                                                        Dyżur metodyczny 

         Zapraszam do kontaktów z doradcą metodycznym w CKU ODiDZN
–  1 grudnia
2021 roku od godz. 12.00 – 12.45 – pokój doradców – I piętro
  3 grudnia 2021 roku od godz. 11.45 – 12.30 – Szkoła Podstawowa nr 17 sala nr 13 na parterze

Tel. 609 882 773; e-mail: aleksandramik@onet.eu

Aleksandra Mikołajek


29.11.2021.                        Konsultacje dla nauczycieli, szczególnie z krótkim stażem pracy 

          Zapraszam katechetów, szczególnie tych z krótkim stażem pracy, na konsultacje indywidualne
30 listopada 2021 r. od godz.13.30 – 15.00.  Proszę kontaktować się ze mną telefonicznie 609 882 773 lub mailowo amikolajek@odn-grudziadz.edu.pl.

Aleksandra Mikołajek 


5.11.2021.         SPOTKANIE UCZESTNIKÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

             Zapraszam Katechetów na spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia „i-katecheza – tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych”. Tym razem będziemy tworzyć materiały dydaktyczne za pomocą szablonów portalu Wordwall. Spotkanie odbędzie się    8 grudnia 2021 r. online ok. godz. 18.30 – po konsultacji zespołowej.
Link do spotkania jest taki sam, jak do konsultacji, czyli http://meet.google.com/dbv-mpnx-fbp

Aleksandra Mikołajek
Tel. 609 882 773; e-mail: aleksandramik@onet.eu


25.11.2021.                                       ZAPROSZENIE  NA  KONSULTACJĘ  ZESPOŁOWĄ

      Serdecznie zapraszam Nauczycieli religii Grudziądza oraz powiatu grudziądzkiego na konsultację zespołową pt.
– Rola rodziny w rozwijaniu systemu wartości.,
– Nowatorskie rozwiązania metodyczne, zwiększające zaangażowanie uczniów podczas nauki religii”,
która odbędzie się online w środę 8 grudnia 2021 r. o godz. 17.30. Tematyka proponowanej konsultacji odpowiada określonemu w bieżącym roku szkolnym kierunkowi polityki oświatowej państwa, tj. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

Będzie to spotkanie wideo w Google Meet. 
Oto link do spotkania: http://meet.google.com/dbv-mpnx-fbp

Aleksandra Mikołajek
Tel. 609 882 773; e-mail: aleksandramik@onet.eu


22.11.2021.                                                                                 Dyżur metodyczny 

         Zapraszam do kontaktów z doradcą metodycznym w CKU ODiDZN
–  24 listopada
2021 roku od godz. 12.00 – 12.45 – pokój doradców – I piętro
  26 listopada 2021 roku od godz. 11.45 – 12.30 – Szkoła Podstawowa nr 17 sala nr 13 na parterze

Tel. 609 882 773; e-mail: aleksandramik@onet.eu

Aleksandra Mikołajek


22.11.2021.                                        Konsultacje dla nauczycieli, szczególnie z krótkim stażem pracy 

          Zapraszam katechetów, szczególnie tych z krótkim stażem pracy, na konsultacje indywidualne
23 listopada 2021 r. od godz.13.30 – 15.00.  Proszę kontaktować się ze mną telefonicznie 609 882 773 lub mailowo amikolajek@odn-grudziadz.edu.pl.

Aleksandra Mikołajek 


21.11.2021.

Darmowe webinarium dla katechetów:

PRACA Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W KATECHEZIE
24 listopada 2021 r., godzina 20:00

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszym webinarem: „PRACA Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W KATECHEZIE” . Środa, 24 listopada 2021 r., godzina 20:00.

Warsztaty poprowadzi Pani DOROTA CHOROSZEWSKA – mgr teologii, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda, trener i wykładowca, nauczyciel i wychowawca pracujący w szkole specjalnej z dziećmi i młodzieżą w spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami. Ukończyła liczne szkolenia i kursy z zakresu rozpoznawanie potrzeb i planowanie nauki oraz pracy dzieci i młodzieży z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „ Bliżej Siebie”

Zgodnie z informacją umieszczoną na Strefie Katechety i Facebook’u – zaproszenia do pokoju webinarowego otrzyma 50 osób (decyduje kolejność zgłoszeń). Wszyscy Państwo macie możliwość uczestnictwa w warsztatach za pomocą platformy YouTube. Obydwie formy (pokój webinarowy i YouTube) dają takie same możliwości: otrzymanie zaświadczenia, uczestnictwo w warsztatach podczas transmisji na żywo, zadawanie pytań, otrzymanie nieograniczonego dostępu do nagrania spotkania.

Ci z Państwa, którzy otrzymają zaproszenie do pokoju webinarowego proszeni są o potwierdzenie uczestnictwa – klikając przycisk „Akceptuję” w otrzymanym zaproszeniu (warto przejrzeć swoją pocztę we wszystkich zakładkach np. oferty, powiadomienia oraz SPAM).

Transmisja na żywo na YouTube odbędzie się na naszym kanale – LINK: https://www.youtube.com/channel/UCCWp76KOwDwjIpWxvL4aPLw/videos
Powyższy link odsyła do kanału Strefy Katechety – w dniu kursu, kilka minut przed 20:00 pojawi się transmisja na żywo. Osoby, które posiadają konto Google mogą się zalogować – jednak logowanie nie jest konieczne do uczestnictwa w warsztatach.

Niech Pan Bóg błogosławi!


15.11.2021.                                                                         Dyżur metodyczny 

         Zapraszam do kontaktów z doradcą metodycznym w CKU ODiDZN
–  17 listopada
2021 roku od godz. 12.00 – 12.45 – pokój doradców – I piętro
  19 listopada 2021 roku od godz. 11.45 – 12.30 – Szkoła Podstawowa nr 17 sala nr 13 na parterze

Tel. 609 882 773; e-mail: aleksandramik@onet.eu

Aleksandra Mikołajek


15.11.2021.                                    Konsultacje dla nauczycieli, szczególnie z krótkim stażem pracy 

          Zapraszam katechetów, szczególnie tych z krótkim stażem pracy, na konsultacje indywidualne
16 listopada 2021 r. od godz.13.30 – 15.00.  Proszę kontaktować się ze mną telefonicznie 609 882 773 lub mailowo amikolajek@odn-grudziadz.edu.pl.

Aleksandra Mikołajek 

 


08.11.2021.                                                                 Dyżur metodyczny 

         Zapraszam do kontaktów z doradcą metodycznym w CKU ODiDZN
–  10 listopada
2021 roku od godz. 12.00 – 12.45 – pokój doradców – I piętro
  12 listopada 2021 roku od godz. 11.45 – 12.30 – Szkoła Podstawowa nr 17 sala nr 13 na parterze

Tel. 609 882 773; e-mail: aleksandramik@onet.eu

Aleksandra Mikołajek


08.11.2021.                          Konsultacje dla nauczycieli, szczególnie z krótkim stażem pracy 

          Zapraszam katechetów, szczególnie tych z krótkim stażem pracy, na konsultacje indywidualne
9 listopada 2021 r. od godz.13.30 – 15.00.  Proszę kontaktować się ze mną telefonicznie 609 882 773 lub mailowo amikolajek@odn-grudziadz.edu.pl.

Aleksandra Mikołajek 


02.11.2021.                                                            Dyżur metodyczny 

         Zapraszam do kontaktów z doradcą metodycznym w CKU ODiDZN
–  3 listopada
2021 roku od godz. 12.00 – 12.45 – pokój doradców – I piętro
  5 listopada 2021 roku od godz. 11.45 – 12.30 – Szkoła Podstawowa nr 17 sala nr 13 na parterze

Tel. 609 882 773; e-mail: aleksandramik@onet.eu

Aleksandra Mikołajek


01.11.2021.                            Konsultacje dla nauczycieli, szczególnie z krótkim stażem pracy 

          Zapraszam katechetów, szczególnie tych z krótkim stażem pracy, na konsultacje indywidualne
2 listopada 2021 r. od godz.13.30 – 15.00.  Proszę kontaktować się ze mną telefonicznie 609 882 773 lub mailowo amikolajek@odn-grudziadz.edu.pl.

Aleksandra Mikołajek 


26.10.2021.                                                                   Z A P R O S Z E N I E

      Serdecznie zapraszam Nauczycieli religii powiatów brodnickiego oraz wąbrzeskiego  na spotkanie warsztatowe, które odbędzie się online we wtorek 9 listopada 2021 r. o godz. 17.30, a będą to 2-godzinne bezpłatne warsztaty pt. „Narzędzia TIK od Google – tworzenie online ankiet oraz testów.” Będzie to spotkanie wideo w Google Meet. Proszę o wypełnienie karty zgłoszenia. Poinformuję o zakwalifikowaniu się na warsztaty i podam link do spotkania.

            Zapisz się tutaj

            Wypełnij ankietę


25.10.2021.                               Konsultacje dla nauczycieli, szczególnie z krótkim stażem pracy 

Informuję, że ze względu na zwolnienie lekarskie doradcy, konsultatcje w dniu 27 października nie odbędą się.

Aleksandra Mikołajek 


25.10.2021.                                                              Dyżur metodyczny online 

Informuję, że ze względu na zwolnienie lekarskie doradcy, dyżur metodyczny w dniu 26 października nie będzie realizowany.

Tel. 609 882 773; e-mail: aleksandramik@onet.eu

Aleksandra Mikołajek


          

                                         Ankieta dla nauczycieli religii

Kliknij tutaj  

Bardzo proszę Katechetów o anonimowe wypełnienie ankiety, dotyczącej badania potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego Nauczycieli religii w roku szkolnym 2021/2022. Dziękuję tym, którzy już ją wypełnili.
Aleksandra Mikołajek


12.10.2021.                   Karta zgłoszenia udziału w Sieci współpracy i samokształcenia                    „i-katecheza – tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych”

Zapisz się tutaj – Sieć „i-katecheza…”


11.10.2021.                       Konsultacje dla nauczycieli, szczególnie z krótkim stażem pracy 

Zapraszam katechetów, szczególnie tych z krótkim stażem pracy, na konsultacje indywidualne
13 października 2021 r. od godz.13.30 – 15.00.  Proszę kontaktować się ze mną telefonicznie 609 882 773 lub mailowo amikolajek@odn-grudziadz.edu.pl.

Aleksandra Mikołajek 


11.10.2021.                                                              Dyżur metodyczny online 

Zapraszam do kontaktów telefonicznych i mailowych wszystkich chętnych Katechetów 12 października 2021 roku od godz. 14.30 – 16.00.

Tel. 609 882 773; e-mail: aleksandramik@onet.eu

Aleksandra Mikołajek


06.10.2021.                                                               Zapisy
na bezpłatne warsztaty „Narzędzia TIK od Google – tworzenie online ankiet oraz testów”   

Zapisz się tutaj


04.10.2021.                     Konsultacje dla nauczycieli, szczególnie z krótkim stażem pracy 

Zapraszam katechetów, szczególnie tych z krótkim stażem pracy, na konsultacje indywidualne
6 października 2021 r. od godz.13.30 – 15.00.  Proszę kontaktować się ze mną telefonicznie 609 882 773 lub mailowo amikolajek@odn-grudziadz.edu.pl.

Aleksandra Mikołajek 


04.10.2021.                                                           Dyżur metodyczny online 

Zapraszam do kontaktów telefonicznych i mailowych wszystkich chętnych Katechetów 5 października 2021 roku od godz. 14.30 – 16.00.

Tel. 609 882 773; e-mail: aleksandramik@onet.eu

Aleksandra Mikołajek


 

27.09.2021.                                                         ZAPROSZENIE

      Zapraszam Nauczycieli religii powiatów: brodnickiego, wąbrzeskiego oraz grudziądzkiego do kontaktów telefonicznych, mailowych, osobistych oraz do udziału w wideokonferencjach, czy warsztatach z doradcą metodycznym ODiDZN w Grudziądzu Aleksandrą Mikołajek.

Aktualne informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Ośrodka
http://www.odn-grudziadz.ehost.pl/ , a także dla Katechetów , w zakładce Religia
http://www.odn-grudziadz.ehost.pl/?page_id=12325 .

Spotkanie warsztatowe odbędzie się online we wtorek 12 października 2021 r. o godz. 17.30, a będą to 2-godzinne bezpłatne warsztaty pt. „Narzędzia TIK od Google – tworzenie online ankiet oraz testów.” Proszę o wypełnienie zgłoszenia.

Z uwagi na trudności, które pojawiły się podczas korzystania z elektronicznego zapisu na szkolenia, proszę o korzystanie z Kart zgłoszeń zamieszczonych 
w Pobieralni i wypełnione karty przesłać scanem na adres:
sekretariat@odn-grudziadz.edu.pl lub dyrektor@odn-grudziadz.edu.pl 

Podaję link do karty zgłoszeniowej http://www.odn-grudziadz.ehost.pl/wp-content/uploads/2020/09/Karta-zg%C5%82oszenia-FORMA.pdf

Oto link do warsztatów: http://meet.google.com/ohp-tjnz-jpr

Serdecznie zapraszam.
Aleksandra Mikołajek
Doradca metodyczny
tel. 609 882 773
e-mail: amikolajek@odn-grudziadz.edu.pl   

Po warsztatach, ok. godz. 18.40, zapraszam uczestników Sieci współpracy i samokształcenia
„i-katecheza – tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych” na pierwsze spotkanie.

Link do spotkania Sieci http://meet.google.com/ohp-tjnz-jpr


27.09.2021.                                                               Dyżur metodyczny online 

Zapraszam do kontaktów telefonicznych i mailowych wszystkich chętnych Katechetów 28 września 2021 roku od godz. 14.30 – 16.00.

Tel. 609 882 773; e-mail: aleksandramik@onet.eu

Aleksandra Mikołajek


27.09.2021.                     Konsultacje dla nauczycieli, szczególnie z krótkim stażem pracy 

Zapraszam katechetów, szczególnie tych z krótkim stażem pracy, na konsultacje indywidualne
29 września 2021 r. od godz.13.30 – 15.00.  Proszę kontaktować się ze mną telefonicznie 609 882 773 lub mailowo amikolajek@odn-grudziadz.edu.pl.

Aleksandra Mikołajek 


21.09.2021.                                                         Zaproszenie na webinarium 

„Wykorzystanie cyfrowych zasobów nowej platformy Strefy Katechety na lekcji religii”, organizowane przez  Wydawnictwa Świętego Wojciecha. które odbędzie się 28 września 2021 r. o godz. 20.00. Można zapisać się przez formularz zgłoszeniowy:

 https://forms.freshmail.io/f/y9ifm4lw7d/ajwph2g…

Aleksandra Mikołajek


20.09.2021.

               Dyżur metodyczny online 

Zapraszam do kontaktów telefonicznych i mailowych wszystkich chętnych Katechetów 21 września 2021 roku od godz. 14.30 – 16.00.

Tel. 609 882 773; e-mail: aleksandramik@onet.eu

Aleksandra Mikołajek


20.09.2021.                                  Konsultacje dla nauczycieli, szczególnie z krótkim stażem pracy 

Zapraszam katechetów, szczególnie tych z krótkim stażem pracy, na konsultacje indywidualne
22 września 2021 r. od godz.13.30 – 15.00.  Proszę kontaktować się ze mną telefonicznie 609 882 773 lub mailowo amikolajek@odn-grudziadz.edu.pl.

Aleksandra Mikołajek

 


13.09.2021.                                                Dyżur metodyczny online 

Zapraszam do kontaktów telefonicznych i mailowych wszystkich chętnych Katechetów 14 września 2021 roku od godz. 14.30 – 16.00.

Tel. 609 882 773; e-mail: aleksandramik@onet.eu

Aleksandra Mikołajek

________________________________________________________________________________________________________

13.09.2021.                     Konsultacje dla nauczycieli, szczególnie z krótkim stażem pracy 

Zapraszam katechetów, szczególnie tych z krótkim stażem pracy, na konsultacje indywidualne
15 września 2021 r. od godz.13.30 – 15.00.  Proszę kontaktować się ze mną telefonicznie 609 882 773 lub mailowo amikolajek@odn-grudziadz.edu.pl.

Aleksandra Mikołajek

___________________________________________________________________________________

Zapraszam na dyżur metodyczny w każdy wtorek od godz. 14.30 – 16.00.

Konsultacje dla nauczycieli, szczególnie z krótkim stażem pracy odbywać się będą online w środy od godz. 13.30 – 15.00.

Aleksandra Mikołajek
Tel. 609 882 773; e-mail: aleksandramik@onet.eu
_______________
____________________________________________________________________________________

01.09.2021.                          Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

         Witam Wszystkich Katechetów w nowym roku szkolnym i zapraszam
do współpracy.
Już za nami pierwsza konferencja z udziałem Ks. Biskupa Józefa Szamockiego oraz
Ks. Dyrektora Mariusza Wojnowskiego. Ubogaceni Eucharystią i Bożym błogosławieństwem, idźmy do naszych szkół z żywą wiarą, by swoim życiem głosić Chrystusa. I pamiętajmy, że:
„Dobry katecheta to człowiek rozmiłowany w swoim powołaniu, identyfikujący się
z otrzymaną misją…

Ona wypełnia jego serce, jest źródłem radości oraz mobilizacją do coraz większego zaangażowania się”.
św. Jan Paweł II

Dane kontaktowe:
Aleksandra Mikołajek
email: amikolajek@odn-grudziadz.edu.pl
telefon: 609 882 773

Słowo Komisji Wychowania Katolickiego KEP na nowy rok szkolny

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego Komisja Wychowania Katolickiego Komisji Episkopatu Polski wystosowała specjalne słowo dla uczniów, nauczycieli i wychowawców.

Pełny tekst listu:
Rozpoczyna się kolejny rok szkolny. Otrzymujemy w darze nowy czas nauki i wychowania. Wszystko chcemy przeżywać jako wielką szansę i zadanie, dlatego też jako ludzie wiary na pierwszym miejscu zwracamy się do Boga z prośbą o pomoc. Niech Chrystus, Nauczyciel nauczycieli, obdarza wszystkich potrzebnymi łaskami.

Z całego serca dziękujemy Wam Drodzy Katecheci, Nauczyciele i Wychowawcy za Waszą ciężką pracę. Dziękujemy za nieustanną gotowość podejmowania posługi nauczania i wychowywania. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za to, że w tych trudnych czasach trwacie dzielnie na drodze swojego nauczycielskiego powołania. Dziękujemy również wszystkim, którzy podejmują niezwykle ważną i potrzebną pracę katechetyczną w parafiach. Słowa wdzięczności kierujemy też pod adresem Ministerstwa Edukacji i Nauki za podejmowane przygotowania do wprowadzenia obowiązkowego wyboru pomiędzy religią a etyką.

Pamiętamy także o Was Drodzy Uczniowie. Rozpoczynając nowy rok szkolny, podejmujecie wysiłek nauki. Doceniamy Wasz trud wkładany w zdobywanie wiedzy oraz kształtowanie własnych serc i sumień. Dziękujemy Wam za udział w lekcji religii w szkole. Drodzy Uczniowie, korzystajcie z tej wielkiej szansy pogłębienia swojej wiary i przybliżenia się do Boga. To jest wielki dar, którego nie wolno nam zmarnować.

Lękamy się pandemii, która nas oddala od siebie i zamyka w domach. Boimy się też związanych z nią trudności w nauce. Z niepokojem serca przyjmujemy więc każdego dnia informacje o epidemii koronawirusa. Wobec tych wszystkich niepewności lęków bądźmy silni i patrzmy z głęboką nadzieją w przyszłość. Wspierając się wzajemnie, możemy pokonać wszelkie przeciwności w organizacji i przebiegu szkolnej nauki. Uwierzmy mocno w to, że razem jesteśmy w stanie uczynić bardzo wiele. Niech połączy nas wzajemna życzliwość, zaufanie i solidna praca.

Na nowy rok szkolny otrzymujemy dar beatyfikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Ten wielki Prymas Tysiąclecia uczy nas, jak przetrwać każdy trudny czas. Zachęca nas, abyśmy we wszystkim patrzyli z wiarą ku Bogu. Niech tak będzie pośród nas. Z Panem Bogiem pokonamy wszystko!

Wraz z dniem beatyfikacji rozpoczniemy też XI Tydzień Wychowania w Polsce pod hasłem W blasku ojcostwa św. Józefa. Podejmijmy razem nasze zamyślenie nad dziełem wychowania. Szukajmy wspólnie inspiracji wychowawczych, wpatrując się w osobę św. Józefa.

Na nowy rok szkolny życzymy wszystkim Bożego błogosławieństwa.

_________________________________________________________________________________________________________

 01.09.2021.              Konferencja w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grudziądzu

–  godz. 10.00. Msza Święta
– „Przejawy zachowań dyskryminacyjnych wobec uczniów i nauczycieli katolickich”, przedstawiciele Laboratorium Wolności
Religijnej działające przy Fundacji Pro Futuro Theologiae
– Zapoznanie z Podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022,  obszarami pracy
rekomendowanymi przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty i ofertą Ośrodka.
– Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19
– Znaczenie katechezy w edukacji ekologicznej – rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne na podstawie
Encykliki Laudato Si
– Komunikaty: przedstawiciel Kuratorium Oświaty, Wydział Katechetyczny