Informacje o ośrodku

Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli, powołaną Uchwałą Nr XLI/122/02 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 12 czerwca 2002 roku. Ośrodek wchodzi w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu przy ulicy Legionów 2.

Budynek, w którym mieści się CKU wraz z Ośrodkiem, jest miejscem o długiej tradycji edukacyjnej. W 1897 roku w budynku przy ulicy Lipowej, a obecnie Legionów, rozpoczęły się zajęcia Królewskiego Seminarium Nauczycielskiego, które wcześniej, bo od 1816 roku, odbywały się gmachu byłego kolegium jezuickiego (dzisiejszy ratusz, siedziba Urzędu Miasta). Po powrocie Grudziądza do Polski, w latach 1920 – 1937, w budynku szkoły działało Seminarium Nauczycielskie imienia Stanisława Staszica. W 1937 roku na bazie zlikwidowanego Seminarium Nauczycielskiego utworzono Państwowe Liceum Pedagogiczne, które istniało do wybuchu II wojny światowej. W latach 1945 – 1969 utworzono w budynku Liceum Pedagogiczne, które kształciło nauczycieli w pełnym zakresie programowym szkoły podstawowej. Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli funkcjonuje na rynku edukacyjnym od września 2002 roku.

Wszyscy pracownicy tworzą atmosferę sprzyjającą współpracy, wymianie doświadczeń i realizacji wspólnych projektów edukacyjnych. Placówka dysponuje odpowiednimi warunkami lokalowymi do realizacji zadań statutowych. Pomieszczenia są przestronne, estetycznie urządzone i wyposażone w nowoczesny sprzęt. Zajęcia na formach doskonalenia zawodowego nauczycieli odbywają się w systemie popołudniowym, dostosowanym do oczekiwań klientów.

Centrum Kształcenia Ustawicznego Grudziądz ul. Legionów 2/12