wrzesień

 

Harmonogram form doskonalenia zawodowego nauczycieli

  SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH W RAMACH WDN / ZESPOŁY NAUCZYCIELI – szkolenia zamknięte

Tematyka Termin/godzina Miejsce Adresat Prowadzący Kierownik

 WARSZTATY / KURSY / KONFERENCJE / KONKURSY/KONSULTACJE ZESPOŁOWE

Tematyka Termin/godzina Miejsce Adresat Prowadzący Kierownik
Szkolenie z el. warsztatu
Przygotowanie nauczyciela do zawodu i wzmocnienie jego umiejętności praktycznych (prowadzenie zajęć przed komisją. Rola i zadania mentora. Przygotowanie nauczyciela na komisję egzaminacyjną.
20.09.2023
g. 16.00
CKU – ODiDZN
w Grudziądzu
  • nauczyciele podejmujący pracę w szkole
  • nauczyciele nieposiadający stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (również kontraktowego)
  • nauczyciele pełniący funkcję mentora
ekspert ds. awansu zawodowego – Jolanta Gruchlik Renata Franczak
Konsultacja zespołowa
Organizacja pracy katechetycznej w dekanacie Grudziądz II.
21.09.2023 Kościół pw. św. Piotra i Pawła
w Grudziądzu 
nauczyciele religii Dorota Thom Dorota Thom
Warsztaty
Kształtowanie motywacji do zachowań akceptowanych przez otoczenie osoby chorej i niepełnosprawnej. Prowadzenie treningu zachowań społecznych. Kształtowanie nawyków celowej aktywności.
22, 25, 26 września 2023
g.  15.30
siedziba PCK
w Grudziądzu
pracownicy PCK 
(szkolenie zamknięte)
Jolanta Grzebieniewska
Marek Grzebieniewski
Renata Franczak
Konsultacja zespołowa
Spotkanie inauguracyjne nowy rok szkolny.
PRZENIESIONO – 3.10.2023 
26.09.2023
g.  16.30
on-line nauczyciele przyrody
i geografii szkół podstawowych
Renata Franczak Renata Franczak
Konsultacja zespołowa
Spotkanie inauguracyjne nowy rok szkolny.
28.09.2023
g.  18.00
on-line przewodniczący zespołu edukacji wczesnoszkolnej Beata Podlewska Beata Podlewska
KONSULTACJE INDYWIDUALNE ON-LINE DLA WSZYSTKICH NAUCZYCIELI –
W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI Z KRÓTKIM STAŻEM
dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej poniedziałki
g.  17.45-18.30
on-line nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Beata Podlewska
dla nauczycieli przyrody
i geografii
poniedziałki
g.  8.00-8.45
on-line nauczyciele przyrody
i geografii szkół podstawowych
Renata Franczak
dla nauczycieli historii i wos czwartki
g. 16.00
on-line nauczyciele historii
i wos szkół podstawowych
Małgorzata Rycka
dla nauczycieli języków obcych
(j. angielski i j. niemiecki)
wtorki
g.  15.00-15.45
on-line nauczyciele języków obcych szkół podstawowych Krzysztof Żurawski
dla nauczycieli religii czwartki
g. 15.15-16.00
on-line nauczyciele religii szkół podstawowych
i szkół ponadpodstawowych
Dorota Thom
dla nauczycieli biologii czwartki
g.  16.00
on-line nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych Barbara Kamińska

  LEKCJE OTWARTE

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w zakładkach przedmiotowych doradców metodycznych
21.09.2023 – geografia kl. V, czwartek, g.  11.45
25.09.2023 – przyroda kl. II, poniedziałek, g. 11.45
27.09.2023 – język angielski kl. V, środa, g.  8.55

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Nazwa sieci Termin/godzina Miejsce Adresat Koordynator