wrzesień

 

Harmonogram form doskonalenia zawodowego nauczycieli

  SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH W RAMACH WDN / ZESPOŁY NAUCZYCIELI – szkolenia zamknięte

Tematyka Termin/godzina Miejsce Adresat Prowadzący Kierownik

 WARSZTATY / KURSY / KONFERENCJE / KONKURSY/KONSULTACJE ZESPOŁOWE

Tematyka Termin/godzina Miejsce Adresat Prowadzący Kierownik
Konsultacja zespołowa
Organizacja nowego roku szkolnego 2021/2022
1.09.2021 Kościół pw.Podwyższenia Krzyża Świętego w Grudziądzu nauczyciele religii Aleksandra Mikołajek Aleksandra Mikołajek
Konsultacje
dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
2.09.2021 7.09.2021
14.09.2021
21.09.2021
28.09.2021g. 16.00-17.30
online nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z krótkim stażem pedagogicznym Beata Podlewska Beata Podlewska
Konsultacje
dla nauczycieli historii
7.09.2021
21.09.2021g. 10.45-12.30
online nauczyciele historii z krótkim stażem pedagogicznym Adam Grus Adam Grus
Konsultacje
dla nauczycieli religii
8.09.2021
15.09.2021
22.09.2021
29.09.2021g. 13.30-15.00
online nauczyciele religii, w szczególności nauczyciele z krótkim stażem pdagogicznym Aleksandra Mikołajek Aleksandra Mikołajek
Warsztaty
Kształtowanie motywacji do zachowań akceptowanych przez otoczenie osoby chorej i niepełnosprawnej. Prowadzenie treningu zachowań społecznych. Kształtowanie nawyków celowej aktywności.
8-10.09.2021
g. 15.00
PCK szkolenie zamknięte Jolanta Grzebieniewska
Marek Grzebieniewski
Renata Franczak
Szkolenie z elementami warsztatu
Nowy nadzór pedagogiczny – krok po kroku…
20.09.2021
g. 15.00
ODiDZN w Grudziądzu dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek Irena Zielińska
Izabela Ziętara
Małgorzata Cieszyńska-Skowrońska
Konsultacja zespołowa
Organizacja pracy doradcy w nowym roku szkolnym 2021/2022.
Upowszechnianie narzędzi i zasobów
22.09.2021
g. 17.00
skype dla przewodniczących zespołu edukacji wczesnoszkolnej Beata Podlewska Beata Podlewska
Konsultacja zespołowa
Organizacja pracy doradcy w nowym roku szkolnym 2021/2022.
Aktywność badawcza uczniów w edukacji geograficznej w szkole podstawowej.
28.09.2021
g. 16.00
online nauczyciele geografii i przyrody SP Renata Franczak Renata Franczak

  LEKCJE OTWARTE

Zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w zakładce Oferta → Lekcje otwarte
oraz w zakładkach przedmiotowych doradców metodycznych

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Nazwa sieci Termin/godzina Miejsce Adresat Koordynator