HomeGeografia/Przyroda-Archiwum-Rok szkolny 2020/2021

Geografia/Przyroda-Archiwum-Rok szkolny 2020/2021


Życzę wszystkim udanych wakacji.

Dużo  słońca, miejsc, które zachwycą i pozostawią

niezapomniane wrażenia. 

Spotkania wielu ciekawych ludzi.

 

Odpoczywajcie i wróćcie wypoczęci, zdrowi i pełni sił.

Wakacje 2021 w Polsce. Gdzie pojechać? Tutaj bezpiecznie wypoczniesz - Podróże

 

Dziękuję WAM za owocną współpracę. Do zobaczenia w nowym roku

szkolnym i w nowej lokalizacji.

Renata Franczak

 


14.06.2021

Konsultacje dla nauczycieli, szczególnie z krótkim stażem pracy 

Zapraszam geografów i przyrodników na konsultacje indywidualne 17.06.2021 r. od godz.16.00-17.30.

Proszę  kontaktować się ze mną telefonicznie 697397510 lub mailowo rfranczak@odn-grudziadz.edu.pl.

Jeśli chcielibyście spotkać się ze mną na meet proszę o wcześniejszy kontakt w celu udostępnienia linku.

Renata Franczak – doradca metodyczny
tel.: 697397510
email: rfranczak@odn-grudziadz.edu.pl

Centrum Edukacji Obywatelskiej

przygotowało opracowanie

„Szkoła ponownie czy szkoła od nowa? Jak wygląda powrót do stacjonarnej edukacji?”,

w której prezentuje wyniki badania przeprowadzonego wśród nauczycieli i uczniów w pierwszych dniach po powrocie do szkoły. Raport jest kolejnym z działań podejmowanych przez  fundację w odpowiedzi na kryzys edukacji spowodowany pandemią koronawirusa i stanowi  wkład w dyskusję o przyszłości polskiej szkoły.

W kolejnych częściach raportu:
●     dlaczego moment powrotu do edukacji stacjonarnej identyfikuje się  jako kluczowy dla polskiej edukacji w kolejnych latach (część I),
●    wstępne wyniki badania, które pokazuje, jak uczniowie i nauczyciele doświadczają powrotu do szkół (część II),
●     jak powinna wyglądać szkoła przygotowująca młodych ludzi do życia w post-pandemicznej rzeczywistości – szkoła, do której warto wracać (część III).

Badanie, w którym wzięło udział prawie 4 000 uczennic i uczniów oraz ponad 1 600 nauczycielek i nauczycieli, pozwala na sformułowanie wielu ważnych stwierdzeń dotyczących obecnej sytuacji w szkołach. Najważniejsze wyzwania, które przed nimi stoją to:
– odbudowa motywacji i zaangażowania uczniów zniechęconych do powrotu do szkoły,
– praca nad wyrównywaniem większych niż dotychczas różnic w poziomie wiedzy pomiędzy uczniami,
– zapewnienie dostępności psychologów i pedagogów szkolnych oraz elementów wsparcia psychologicznego dla nauczycieli,
– odpowiedzenie na potrzeby grupy nastolatków, którzy docenili elastyczność edukacji zdalnej, a teraz sceptycznie patrzą na powrót do szkoły.

Autorki i autorzy: dr Jędrzej Witkowski (red.), Magdalena Fac-Skhirtladze, Michal Tragarz, Elżbieta Krawczyk, Sylwia Żmijewska-Kwiręg

Publikację znajdziecie pod linkiem: https://ceo.org.pl/publikacje/rozwoj-szkoly-i-doskonalenie/szkola-ponownie-czy-szkola-od-nowa-jak-wyglada-powrot-do


10.06.2021

Uwaga

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu

zaprasza

OMSA / 10-12.06.2021 (czwartek-sobota)
na 3-dniową transmisji prelekcji astronomicznych prezentowanych przez uczniów finalistów XLVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno – Astronautycznego im. prof. Roberta Głębockiego (OMSA) w Grudziądzu. Podczas trzech dni wygłoszone zostaną 33 prelekcje prezentujące najczęściej własne prace badawcze uczniów z zakresu astronomii i astronautyki.

Transmisja odbędzie się na kanale YouTube grudziądzkiego Planetarium:
– www.youtube.com/Planetarium2000
– link do transmisji z programem seminarium będzie również tutaj: www.planetarium.grudziadz.pl

DATY i godziny transmisji:
– 10 czerwca (CZWARTEK), 15:00-20:30: otwarcie, wykład inauguracyjny, SESJA I,
Bezpośredni LINK:  https://youtu.be/WBCKEIJKgXI

– 11 czerwca (PIĄTEK), 15:00-20:30: SESJA II,
Bezpośredni LINK:  https://youtu.be/OMH3B9-kLW4

– 12 czerwca (SOBOTA), 15:00-20:30: SESJA III, ogłoszenie wyników, zakończenie.
Bezpośredni LINK:  https://youtu.be/nEsEpmeWox0


7.06.2021

Konsultacje dla nauczycieli, szczególnie z krótkim stażem pracy 

Zapraszam geografów i przyrodników na konsultacje indywidualne 10.06.2021 r. od godz.16.00-17.30.

Proszę  kontaktować się ze mną telefonicznie 697397510 lub mailowo rfranczak@odn-grudziadz.edu.pl.

Jeśli chcielibyście spotkać się ze mną na meet proszę o wcześniejszy kontakt w celu udostępnienia linku.

Renata Franczak – doradca metodyczny
tel.: 697397510
email: rfranczak@odn-grudziadz.edu.pl

7.06.2021

Koleżanki i koledzy

W związku z   nauczaniem stacjonarnym  jest możliwość uczestniczenia w lekcji otwartej  osobiście i zdalnie.

Aby wziąć udział w lekcji należy wcześniej skontaktować się ze mną. Uzgodnię udział w lekcji stacjonarnej lub podam link do obserwacji lekcji on-line

W czerwcu zapraszam na zajęcia otwarte

we środę 9.06, 16.06 i 23.06-  1 lekcja 8.00 – geografia klasa V

w piątek 11.06 i 18.06 –  3 lekcja 9.50 – przyroda klasa IV.

 

Zapraszam do kontaktów w ramach dyżurów doradcy telefoniczne, e-mailowo, lub na meet po wcześniejszym uzgodnieniu

Wtorek 8.00-8.45

Czwartek 15.00-16.00

Renata Franczak – doradca metodyczny
tel.: 697397510
email: rfranczak@odn-grudziadz.edu.pl

1.06.2021

ZAPROSZENIE

Zapraszam nauczycieli geografii i przyrody  na  ostatnie  w tym roku, podsumowujące spotkanie

Sieci współpracy i samokształcenia

Jak wykorzystać  „zdobycze” nauki zdalnej w nauce stacjonarnej

Spotkanie  odbędzie się on-line  8.06.2021 o godzinie 16.00

Serdecznie zapraszam

Renata Franczak – doradca metodyczny
tel.: 697397510
email: rfranczak@odn-grudziadz.edu.pl

 


27.05.2020

Jak przygotować się do powrotu do edukacji stacjonarnej?

27 kwietnia 2021 dodany przez   Centrum Edukacji Obywatelskiej

Przygotowanie się do powrotu do szkół i ponowne wprowadzenie uczniów i uczennic w świat edukacji stacjonarnej to niemałe wyzwanie dla nas wszystkich. W pierwszych dniach edukacji hybrydowej warto skorzystać z pomysłów, które sprawdziły w innych szkołach. Poniżej zebraliśmy propozycje, które pomogą w procesie przygotowań do spotkania z uczniami i uczennicami twarzą w twarz.

W tabeli poniżej znajdziecie wiele inspiracji. Wiemy, że nie wszystkie są realne do wprowadzenia w każdej szkole. Wspólnie zdecydujcie, które z nich są adekwatne do Waszej sytuacji, Waszych oczekiwań oraz potrzeb uczennic i uczniów. Nie ma jednej recepty na dobry powrót do “trochę innej” szkoły – korzystajcie więc z inspiracji dowolnie, rozmawiajcie o nich i decydujcie, co najlepiej sprawdzi się u Was. W tym procesie warto też zapytać o zdanie samych uczniów i uczennice!

W tej części artykułu pochylimy się nad rozwiązaniami, które pomogą nauczycielom i nauczycielkom przygotować się do współpracy z gronem pedagogicznym oraz zadbać o dobrostan uczniów i uczennic w pierwszych tygodniach po powrocie do szkół.

Przygotowanie nauczycieli i nauczycielek

Warto zadbać o ponowną integrację grona pedagogicznego i jego dobrostan oraz wsparcie kompetencyjne nauczycieli i nauczycielek w pierwszych tygodniach pracy.

W ramach przygotowań  W pierwszych dniach lub tygodniach 
Zorganizujcie spotkanie integracyjne grona pedagogicznego w niezobowiązującej atmosferze na świeżym powietrzu (np. grill na szkolnym boisku). Zadbajcie o współpracę nauczycieli i nauczycielek w grupach zadaniowych (np. pracujących wspólnie wychowawców lub nauczycieli przedmiotowych).
 Przedyskutujcie, co jesteście skłonni zmienić w całej szkole w toku powrotu (np. rezygnacja z ocen w pierwszych dniach pracy z uczniami i uczennicami, praca metodą projektu, itd.). Zakomunikujcie to uczniom i uczennicom oraz ich rodzicom. Wspólnie przygotujcie się do tych zmian.  Wprowadźcie system wzajemnego wspierania się nauczycieli i nauczycielek w parze (wybranej przez samych zainteresowanych).
 W gronie wychowawców klas i innych nauczycieli i nauczycielek wypracujcie plany pracy dla powracających do szkół uczniów i uczennic.  Wprowadźcie cotygodniowe, krótkie spotkania rady pedagogicznej (stacjonarnie lub online), by monitorować sytuację w szkole i wymieniać się informacjami.
Na spotkaniu rady pedagogicznej wykonajcie ćwiczenie “Koło zamachowe dobrostanu / wypalenia” (ćwiczenie opisane jest w publikacji “Wychowanie to podstawa cz. 1”, str. 36 i następne).  Stwórzcie zasilaną wpisami nauczycieli i nauczycielek “tablicę ogłoszeń”: co się sprawdziło lub sprawdza, co zadziałało lub co działa w pierwszym tygodniu pracy.
Zastanówcie się, czy chcecie wprowadzić do pracy w szkole jakąś drobną zmianę (np. nowy szkolny rytuał lub nową metodę pracy), która symbolicznie pokaże nowe otwarcie i pomoże reintegrować wspólnotę szkolną. Wprowadźcie wewnątrzszkolne superwizje dla nauczycieli i nauczycielek lub zorganizujcie tzw. grupy Balinta, prowadzone przez pedagogów lub psychologów szkolnych.
Wprowadźcie w pokoju nauczycielskim jedną wyraźną zmianę, która ucieszy nauczycieli i nauczycielki i będzie symbolem powrotu do nowej szkoły (np. nowe kubki, kwiatki w oknie, obrazki lub zdjęcia na ścianie czy wygodny fotel). Ustalcie stałe godziny w tygodniu, podczas których dostępny dla wszystkich nauczycieli i nauczycielek będą dyrektor/ka i szkolny psycholog/żka lub pedagog/żka. Zadbajcie o zachęcenie kadry do dzielenia się trudnościami związanymi z powrotem do szkoły.
Poszukajcie wsparcia kompetencyjnego dla nauczycieli i nauczycielek w zakresie reagowania w sytuacjach problemowych  (możecie skorzystać m.in. z nagrania webinarium “Jakiego wsparcia psychicznego potrzebują uczniowie i uczennice w czasie pandemii?”).  Wprowadźcie możliwość skorzystania przez tych nauczycieli i nauczycielki, którzy tego potrzebują, wsparcia specjalistów zewnętrznych (lub przynajmniej szkolnego psychologa/żki).
Nie zapominajcie o własnym dobrostanie. Podpowiedzi w tym zakresie możecie znaleźć w naszych webinariach „Wspieranie dobrostanu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli/ek – dla dyrektorów/ek” oraz „Pamiętaj o przerwie – jak dbać o swój dobrostan nie tylko w czasie pandemii”.  Stwórzcie na spotkaniach rady pedagogicznej przestrzeń na wzajemne podziękowania i gratulacje, by docenić to, co we współpracy udało się zrobić w edukacji zdalnej oraz doceniać sukcesy własne i innych osób z zespołu.
  Zorganizujcie warsztat dla rady pedagogicznej “Jak reintegrować klasę po okresie pracy zdalnej” (więcej informacji znajdziecie w tym artykule).
   W czerwcu lub lipcu znajdźcie czas na spokojną, szczerą rozmowę o edukacji zdalnej i wnioskach z tego okresu. Nie poprzestawajcie na tym, że „daliśmy radę”. Postarajcie się wyciągnąć z tego doświadczenia wnioski, które pomogą Wam w pracy z uczniami i uczennicami (np. co się udało i dlaczego, co nie zadziałało i jak moglibyśmy to zrobić inaczej).

Zadbanie o dobrostan uczniów i uczennic

Uczniów i uczennice warto zapewnić, że powrót do stacjonarnej szkoły nie odbije się negatywnie na ich dobrostanie, a odzyskane poczucie bezpieczeństwa, przynależności i relacje rówieśnicze z czasem zaczną wspierać proces uczenia się.

W ramach przygotowań  W pierwszych dniach lub tygodniach 
Przed spotkaniem z uczniami i uczennicami zapytajcie ich (najlepiej anonimowo, np. poprzez menti.com lub ankietę online), czego obawiają się w obliczu powrotu, z czym wracają, czego potrzebują, by dobrze funkcjonować w szkole. Wnioski z ich odpowiedzi weźcie pod uwagę planując swoje działania.  Zacznijcie od wspólnego zrobienia czegoś miłego, niezwiązanego z lekcjami (np. spacer, pójście na lody, piknik, itp.). Najlepiej pomysł na takie wydarzenie wybrać wspólnie z uczniami i uczennicami.
Zaplanujcie pierwszy dzień (lub nawet 2-3 dni) pracy stacjonarnej jako dzień pracy z wychowawcą/czynią. Program pracy tego dnia możecie stworzyć wspólnie. Jeśli nie jest to możliwe, zacznijcie dzień od 1-2 lekcji z wychowawcą/czynią, podczas których sięgnięcie po ćwiczenia pozwalające ponownie nawiązać relacje w grupie rówieśniczej oraz ponownie ustalić klasowe normy (inspiracje znajdziecie w zestawie ćwiczeń „Włącz energię w grupie” oraz w naszych publikacjach „Narzędziownik wychowawcy klasy”, „Wychowanie to podstawa cz. 3″ lub na warsztacie „Jak reintegrować klasę po okresie nauczania zdalnego”). Udostępnijcie uczniom i uczennicom informacje, gdzie mogą szukać pomocy, jeśli nie radzą sobie z nową sytuacją (np. telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111).
Zaplanujcie min. 1 lekcję z psychologiem/ożką lub pedagogiem/żką szkolnym w pierwszym tygodniu stacjonarnej pracy.  Zaproponujecie uczniom i uczennicom rozmowę o emocjach, które towarzyszą im w pierwszych dniach stacjonarnych zajęć. Warto zachęcić ich do odpowiedzi na pytania “Jak się czuję?”, “Z czym przychodzę po okresie edukacji zdalnej?”, “Czego potrzebuję, by dobrze funkcjonować w szkole?”. Możecie przy tym wykorzystać wskazówki i ćwiczenia w publikacji „Wychowanie to podstawa cz. 2″, str. 18-25.
Przygotujcie zajęcia odbudowujące poczucie sprawstwa uczniów i uczennic (np. jakie są moje mocne strony, czego się nauczyłem/am w czasie lockdownu, jak chciałbym/abym organizować teraz swoje chodzenie do szkoły, czego chciałbym/ałabym się dowiedzieć teraz w szkole).  Wykorzystajcie część czasu w pierwszym tygodniu pracy stacjonarnej  na praktyczne zajęcie wykonywane na rzecz szkoły (np. uczniowie i uczennice przywracają szkole uczniowski charakter po długiej nieobecności).
Zaplanujcie zajęcia z uczniami i uczennicami poświęcone przede wszystkim ich dobrostanowi. Możecie przy tym skorzystać z przewodnika “Jak wspierać dobrostan uczniów i uczennic w szkole?” i ćwiczeń w nim zawartych. Zorganizujcie przerwy na świeżym powietrzu (np. na szkolnym boisku).
Zaplanujcie w szkole warsztat dla rady pedagogicznej “Jak reintegrować klasę po okresie pracy zdalnej”.  W czasie godziny wychowawczej zorganizujcie rozmowy w kręgu (więcej informacji o tej metodzie znajdziecie w publikacji “Wychowanie to podstawa cz. 3” na str. 20 oraz w nagraniu webinarium Budowanie zespołu klasowego w czasie kryzysu COVID”).
 Przygotujcie w szkole strefę relaksu lub strefę ciszy – dla wielu uczniów i uczennic dużym szokiem będzie hałas, od którego się odzwyczaili.  Uwzględnijcie wnioski z obecnej sytuacji w pracach nad programem profilaktyczno-wychowawczym szkoły na kolejny rok.
Wymyślcie kreatywny sposób na powitanie uczniów i uczennic w szkole (np. witanie ich codziennie w drzwiach, witanie przez radiowęzeł piosenką lub wierszem).  Zaproponujcie udział w grach edukacyjnych, ćwiczeniach i zadaniach, które zbudują poczucie wspólnotowości i bycia częścią grupy, pozwolą poznać się na nowo, wspólnie rozwiązać jakiś problem. Możecie skorzystać z naszych inspiracji:

o    Krótkie ćwiczenia integracyjne:
„Włącz energię w grupie”
“Co nas łączy?”
Ćwiczenie nr 1  “Co nas łączy, co nas dzieli?”
“Ja i storytelling – quiz” oraz “Storytellingowa cebula” (dwa ćwiczenia na str. 4)

o    Aktywności, które można wspólnie podejmować w pierwszych dniach po powrocie do szkoły:
„Spacery dźwiękowe”
„Szkolne dotleniacze – zielone miejsca w szkole”
„Gramy okolicę – spot na temat okolicy”

 Rozważcie rezygnację z dzwonków w pierwszych tygodniach pracy – uczniowie i uczennice nie mieli dzwonków w domu i sami pilnowali czasu.  

25.05.2021

Konsultacje dla nauczycieli, szczególnie z krótkim stażem pracy 

Zapraszam geografów i przyrodników na konsultacje indywidualne 27.05.2021 r. od godz.16.00-17.30.

Proszę  kontaktować się ze mną telefonicznie 697397510 lub mailowo rfranczak@odn-grudziadz.edu.pl.

lub na meet: meet.google.com/ges-eiig-ncd

Renata Franczak – doradca metodyczny
tel.: 697397510
email: rfranczak@odn-grudziadz.edu.pl

25.05.2021

Koleżanki i Koledzy

Wydawnictwo Nowa Era zaprasza na webinarium on-line 31.05.2021 r., godz.16.00

Gospodarka po COVID-19

Prowadzący:   dr Wojciech Świder  pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Finansów Publicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Autor 11 artykułów naukowych i ponad 60 artykułów popularnonaukowych oraz publicystycznych wydanych drukiem. Autor bloga na facebooku: Wojciech Świder – ekonomia, inwestycje.
 
Program webinarium:
1. Stan gospodarki światowej przed pandemią
2. Wpływ pandemii na sytuację gospodarczą
3. Reakcje państw (polityka monetarna i fiskalna)
4. Skutki pandemii i przyszłość współpracy gospodarczej.

25.05.2021

Uwaga

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu

zaprasza na transmisję wykładu pt „Czy czarne dziury są czarne?”

Prelekcję wygłosi Janusz Nicewicz (Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach – MOA)

DATA: 27 maja  (czwartek), godz.18:00

Opis:
Temat badania czarnych dziur jest jednym z bardziej interesujących oraz popularnych we współczesnej astronomii. Współczesne techniki obserwacyjne pozwalają obserwować otoczenia czarnych dziur. Zwykła ziemska intuicja zawodzi w przypadku czarnych dziur. Powodem tego są efekty związane z silnym polem grawitacyjnym wokół nich. Podczas prelekcji będzie można między innymi zobaczyć ciekawe symulacje oraz spróbować wyobrazić sobie co można zobaczyć podczas próby zbliżenia do takiej czarnej dziury.
 

Link do transmisji: www.planetarium.grudziadz.pl

Bezpośredni link do transmisji YouTube: https://youtu.be/ca7ktYRodGI

24.05    Europejski Dzień Parków Narodowych

Europejski Dzień Parków Narodowych obchodzony jest w rocznicę utworzenia pierwszego parku narodowego w Europie. Jest nim szwedzki Sarek powołany 24 maja 1909 r. Ile obecnie jest parków narodowych w Europie, a ile w Polsce? Czy będą powstawać kolejne parki? Jak w interesujący sposób przeprowadzić z uczniami grę symulacyjną na temat tworzenia nowych parków narodowych? O tym więcej w artykule.

 

Kartka z Ekokalendarza – Dzień Parków Narodowych

krajobraz

Obecnie na naszym kontynencie znajduje się ponad 250 parków narodowych. W Polsce mamy 23, które zajmują 1% powierzchni naszego kraju. Polskie Parki Narodowe są niezwykle zróżnicowane i ciągną się od pasa nadmorskiego, przez pojezierza i niziny, aż do gór na południu Polski. Najstarszymi parkami narodowymi w Polsce są Białowieski Park Narodowy i Pieniński Park Narodowy, które zostały utworzone w 1932 r. Najmłodszym jest utworzony w 2001 r. Park Narodowy Ujście Warty. Od kilku lat toczą się rozmowy na temat utworzenia 3 kolejnych: Mazurskiego, Turnickiego oraz Jurajskiego.

Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej oraz walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody, a także odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych. „Nadrzędną ideą Europejskiego Dnia Parków Narodowych jest zwrócenie uwagi na konieczność obejmowania ochroną przyrody ożywionej oraz nieożywionej na terenie całej Europy – ostatnich miejsc z fragmentami dzikiej przyrody, w których dzikie zwierzęta mogą żyć w naturalnych siedliskach. Ważne w tym dniu jest również pokazanie piękna naszych parków narodowych i podkreślenie ich wagi dla całego środowiska.” – mówi Katarzyna Kępska, Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”.

Nadchodzi czas wakacji, z czym wiążą się perspektywy urlopowych wyjazdów. Jeśli dawno nie byliśmy w żadnym parku – mamy doskonałą okazję, by to zmienić. Odwiedzenie parku narodowego to świetny pomysł na odpoczynek na łonie natury oraz poznanie skarbów przyrody. „Patrzenie na piękno przyrody jest pierwszym krokiem do oczyszczenia umysłu”- Albert Einstein.

Gra symulacyjna dla młodzieży nt. tworzenia nowych parków narodowych

W pakiecie materiałów edukacyjnych opracowanych przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” znajdą Państwo m.in. grę symulacyjną dla młodzieży nt. tworzenia nowych parków narodowych, propozycję stworzenia trójwymiarowej mapy parków narodowych Polski, ćwiczenie do nauki rozpoznawania tropów zwierząt, a dla najmłodszych – memory o zwierzętach parków narodowych, teatr cieni i zabawę terenową pt. „Park narodowy liliputów”.

Źródło:

Eko Kalendarz, Dzień Parków Narodowych – pakiet edukacyjny.

 


ZAPROSZENIE

Zapraszam nauczycieli geografii  na  spotkanie metodyczne

„Geoinformacja  w edukacji geograficznej w szkole podstawowej”

Spotkanie  odbędzie się on-line  20.05.2021 o godzinie 16.00

W programie spotkania:

– geoinformacja w podstawie programowej z geografii

– strony i programy, które można wykorzystać podczas zajęć w szkole podstawowej

-wymiana doświadczeń.

Link do spotkania: meet.google.com/sav-bgix-gsr

Serdecznie zapraszam

Renata Franczak – doradca metodyczny
tel.: 697397510
email: rfranczak@odn-grudziadz.edu.pl

12.05.2021

Koleżanki i Koledzy

Wydawnictwo Nowa Era zaprasza na webinarium on-line 17.05.2021 r., godz.16.00

Energetyka jądrowa: Fakty i mity

Prowadzący:   Jakub Wiech  prawnik, dziennikarz, zastępca redaktora naczelnego Energetyka24, doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, autor książki „Globalne ocieplenie. Podręcznik dla Zielonej Prawicy”.
 
Program webinarium:
Omówienie zasady działania, historii oraz rodzajów elektrowni jądrowych
Wskazanie najważniejszych mitów dotyczących technologii jądrowej
Opisanie roli, jaką energetyka jądrowa pełni we współczesnych systemach elektroenergetycznych
Zarysowanie perspektyw rozwoju dla energetyki jądrowej w Polsce i na świecie.

10.05.2021

Uwaga

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu

zaprasza na transmisję wykładu pt  „Jak rozpoznać życie poza Ziemią?”.

Prelekcję wygłosi dr Paweł Preś (Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego).

DATA: 13 maja  (czwartek), godz.18:00

Opis:
Odkąd ludzkość uświadomiła sobie, że w kosmosie mogą istnieć planety inne niż Ziemia z warunkami sprzyjającym powstaniu i ewolucji życia, badacze zaczęli wyścig o to kto pierwszy dokona odkrycia życia poza naszą planetą. Okazuje się, że rozpoznanie takiego życia może być niezmiernie trudne również ze względu na możliwą różnorodność jego form. Podczas prelekcji będzie można dowiedzieć się jakimi metodami współcześnie poszukuje się takiego życia oraz jak mogłoby ono manifestować swoją obecność w kosmosie.


 

Uwaga

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu

zaprasza na transmisję wykładu pt „”Perseverance – nowy łazik marsjański”..

Prelekcję wygłosi Rafał Grabiański (portal „URANIA – Postępy Astronomii” / www.urania.edu.pl)

DATA: 6 maja 2021 (czwartek), godz.18.00

Opis:
W 2021 roku na powierzchni Marsa wylądował nowy łazik – Perseverance. Łazik ten jest aktualnie najnowocześniejszym i najdoskonalszym narzędziem badawczym funkcjonującym na czerwonej planecie. Podczas prelekcji będzie można usłyszeć wiele ciekawostek na temat Perseverance oraz poprzednich misji marsjańskich. Ponadto wyjaśnione zostaną tajniki międzyplanetarnej nawigacji oraz precyzyjnego lądowania na Marsie.

Wykład odbędzie się w formie transmisji z wirtualnego studia Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego (PiOA) w Grudziądzu.

Link do transmisji i opisu:  www.planetarium.grudziadz.pl

Bezpośredni link do transmisji YouTube: https://youtu.be/Yu6PpS7aUq4


4.05.2021

Koleżanki i koledzy

W związku z jeszcze trwającym  nauczaniem zdalnym jest możliwość uczestniczenia w lekcji otwartej zdalnie.

W maju zapraszam na zajęcia otwarte

we środę 5.05, 12.05-  1 lekcja 8.00 – geografia klasa V

w piątek 7.05, 14.05 –  3 lekcja 9.50 – przyroda klasa IV.

Jeśli ktoś z Was chciałby uczestniczyć w takiej lekcji, proszę o wcześniejszy kontakt z doradcą w celu pozyskania linka do lekcji.

Renata Franczak – doradca metodyczny
tel.: 697397510
email: rfranczak@odn-grudziadz.edu.pl

4.05.2021

Konsultacje dla nauczycieli, szczególnie z krótkim stażem pracy 

Zapraszam geografów i przyrodników na konsultacje indywidualne 13.05.2021 r. od godz.16.00-17.30.

Proszę kontaktować się ze mną telefonicznie 697397510 lub mailowo rfranczak@odn-grudziadz.edu.pl.

lub na meet: meet.google.com/rjh-tyhh-vxz


4.05.2021

Koleżanki i Koledzy 

Zapraszam do kontaktów w ramach dyżurów doradcy telefoniczne, e-mailowo, lub na meet po wcześniejszym uzgodnieniu

Wtorek 8.00-8.45

Piątek 15.00-16.00

Renata Franczak – doradca metodyczny
tel.: 697397510
email: rfranczak@odn-grudziadz.edu.pl

Chwila refleksji nad artykułem

Przed nami powrót do innej szkoły. Wracajmy uważnie!

dr Jędrzej Witkowski

Do stacjonarnej nauki wróciła duża grupa uczennic i uczniów w klasach 1-3. Wszyscy z niecierpliwością czekamy na moment, kiedy w murach szkoły będą mogli się spotkać również pozostali, którzy ze swoimi rówieśnikami nie widzieli się od późnej jesieni. Czekamy z niecierpliwością, ale też z niepokojem – nie wiemy ani kiedy to spotkanie nastąpi, ani tym bardziej jak przebiegnie. Trudno przewidzieć, jak wszyscy w tej nowej sytuacji zareagują.

Wrócimy inni, wróćmy więc do innej szkoły

Jedni do szkół wrócą z entuzjazmem i ucieszą się widokiem koleżanek i kolegów. Innym towarzyszyć będą ambiwalentne odczucia – mieszanina radości i niepokoju powodowanego zmianą w tym, co przez ostatnie miesiące stało się dla nas pandemiczną rutyną. Dla niemałej części będzie to doświadczenie trudne, naznaczone lękiem przed ponownym wejściem w interakcje z koleżanką z ławki, znajomymi z klasy, kolegą ze świetlicy i… koleżankami z pokoju nauczycielskiego (bo emocjonalne reakcje towarzyszyć będą nie tylko młodym, ale też nauczycielkom i nauczycielom).

Po roku od wybuchu pandemii wszyscy jesteśmy inni, więc nie odtworzymy już szkoły, która istniała do marca poprzedniego roku. Nawet jeśli byśmy sobie tego życzyli, nie jest to możliwe. Przed nami więc nie tyle powrót, ile ponowne spotkanie i stworzenie szkoły, która trochę lepiej służyłaby zmęczonym pandemią uczniom i uczennicom oraz niemniej spracowanym nauczycielkom i nauczycielom.

W kilka dni lub tygodni, które pozostały nam do ponownego spotkania twarzą w twarz, nie wymyślimy szkoły na nowo. Jednak szkoła „trochę inna” jest w naszym zasięgu. Możemy zbudować szkołę mądrzejszą o doświadczenia ostatniego roku, bardziej uważną, skupioną na uczniach i nauczycielach, a nie podstawie programowej i egzaminach zewnętrznych.

Wzywanie przed nami. O czym pomyśleć?

Dobre przygotowanie do ponownego spotkania z uczniami i uczennicami to dla dyrekcji szkół i kadry pedagogicznej ogrom pracy w bardzo wielu obszarach szkolnego życia. To przedsięwzięcie porównywalne tylko z wcześniejszym przejściem na edukację zdalną. Nie chodzi bowiem tylko o organizację nauczania hybrydowego i wprowadzenie procedur bezpieczeństwa – to tylko jeden z istotnych elementów przygotowań. W natłoku pracy nie powinien zniknąć również żaden z kluczowych obszarów:

 • przygotowanie nauczycieli– zadbanie o zespół nauczycielski, ponowną integrację grona pedagogicznego i jego dobrostan, wsparcie kompetencyjne nauczycieli w pierwszych tygodniach pracy;
 • zadbanie o dobrostan uczniów i uczennic – zapewnienie, że powrót do stacjonarnej szkoły nie odbije się negatywnie na dobrostanie uczniów i uczennic, a odzyskane poczucie bezpieczeństwa, przynależności i relacje rówieśnicze z czasem zaczną wspierać proces uczenia się uczniów i uczennic;
 • projektowanie środowisk uczenia się– dostosowanie metod nauczania i oceniania do zmienionych okoliczności, stopniowe wprowadzanie uczniów i uczennic do ponownego poznawania treści przedmiotowych;
 • współpraca i komunikacja z rodzicami– zadbanie o to, by rodzice potrafili wesprzeć swoje dzieci w powrocie do stacjonarnej szkoły, odpowiedzenie na ich obawy i nadzieje;
 • zapewnienie bezpieczeństwa– wprowadzenie procedur, które redukują ryzyko transmisji wirusa i maksymalnie zabezpieczają wszystkich pracowników szkoły oraz uczennice i uczniów.

Szkoła trochę inna, czyli jaka?

Szkoła na miarę wyzwań, przed którymi stoimy, to szkoła, która w centrum stawia ucznia i nauczyciela, ich emocje i potrzeby, jako konieczne warunki dla efektywnego procesu uczenia się. To szkoła, która nie koncentruje się na nadrabianiu zaległości, nadganianiu straconego czasu, uzupełnianiu brakujących ocen czy weryfikowaniu, kto ściągał w czasie zdalnych klasówek. Nawet jeśli dzięki takiej polityce na papierze wszystko zacznie szybciej wyglądać tak jak dawniej, zapłacimy za to wszyscy (uczniowie i nauczyciele) bardzo wysoką cenę.

Skoro jednak postulujemy powrót do szkoły trochę innej, to co dokładnie warto zmieniać i jak planować pracę na kolejne tygodnie?

 1. Zadbajmy o dobrostan i relacje

Efektywne funkcjonowanie w szkole, w tym uczenie się, nie będzie możliwe bez odbudowania poczucia bezpieczeństwa uczniów i uczennic, odbudowania relacji rówieśniczych w grupie i poczucia przynależności do klasowej i szkolnej wspólnoty. Nie będzie także możliwe bez wsparcia uczniów i uczennic w ponownym odnalezieniu motywacji do bycia w szkole i uczenia się. Powrót do szkoły powinien zacząć się od dobrze zaplanowanych zajęć z wychowawcą lub szkolnym psychologiem.

 1. Szczególnie uważajmy na dzieci, które wymagają wsparcia specjalistów

Psychologowie i terapeuci są zgodni – w prawie każdej klasie znajdą się uczniowie i uczennice, którzy po powrocie do szkoły będą potrzebowali wsparcia specjalistów, a nie tylko życzliwej rozmowy z wychowawcą. Wyzwaniem dla wszystkich nauczycieli i nauczycielek jest wczesne rozpoznawanie niepokojących objawów, informowanie o dostępnej pomocy i kierowanie do specjalistów.

 1. Odłóżmy kartkówki, sprawdziany i stopnie

Szczególnie przed końcem roku pokusa sprawdzania wiedzy uczniów i uczennic i uzupełniania ocen będzie bardzo silna. Warto się jej jednak oprzeć – sprawdziany, kartkówki i oceny to dodatkowy stres dla młodych ludzi. W pierwszych tygodniach warto rozważyć odroczenie kartkówek, zastąpienie stopni informacją zwrotną czy samooceną lub stawienie ocen tylko chętnym. Warto pamiętać, że poziom osiągnięć uczniów może być bardzo zróżnicowany – niektórzy uczniowie poradzą sobie bardzo dobrze, a inni będą mieli ogromne trudności.

 1. Proponujmy pracę w parach, zespołach i grupach

Izolacja znacząco ograniczyła lub wręcz zniszczyła relacje rówieśnicze w klasie. Warto aktywnie starać się o ich odbudowę i wzmocnienie. Służyć temu mogą też zadania realizowane w ramach lekcji przedmiotowych – korzystajmy więc obficie z pracy w parach i grupach. Taka praca oddaje społeczny charakter procesu uczenia się i ułatwia uczenie się od siebie.

 1. Wykorzystajmy zainteresowania uczniów i uczennic i zaangażujmy w naukę przez działanie

W miarę możliwości skupmy się na tych tematach, które dają największą szansę zainteresowania uczennic i uczniów. Zaproponujmy metody pracy, które pozwolą na większą aktywność uczniów i uczennic – uczenie metodą projektu, zadania problemowe oparte o realne wyzwania.

 1. Wspierajmy się wzajemnie w gronie nauczycieli i nauczycielek

Okres edukacji zdalnej to w wielu szkołach moment odrodzenia i wzmocnienia współpracy i wzajemnego wsparcia nauczycieli i nauczycielek. Pamiętajmy o tym również w okresie stopniowego wracania do stacjonarnej szkoły i utrzymajmy te formuły wspólnej pracy i spotkań, które się sprawdziły. W gronie wychowawców wypracowujmy pomysły na ponowne wprowadzanie uczniów i uczennic w świat szkoły, a w gronie przedmiotowców twórzmy zadania i projekty przedmiotowe na czas powrotu.

 1. Wsłuchajmy się w głos uczniów i uczennic na temat powrotu

Uczennicom i uczniom przynajmniej w takim samym stopniu jak dorosłym zależy na udanym powrocie do stacjonarnej szkoły. Warto tę okazję wykorzystać i wsłuchać się w głos młodych ludzi. Często to oni najlepiej wiedzą czego potrzebują, by w szkole ponownie poczuć się bezpiecznie, co może pomóc im w efektywnej nauce oraz kto z ich rówieśników może potrzebować dodatkowego wsparcia. Samorząd uczniowski jako głos uczniów i uczennic może być tu ważnym źródłem informacji.

 1. Wyciągnijmy wnioski z doświadczenia edukacji zdalnej

Ostatni rok był dla szkoły bezprecedensowy. Nigdy jeszcze w tak krótkim czasie nie dowiedzieliśmy się tak wiele o uczeniu się i nauczaniu, o naszych uczniach, naszym przedmiocie i kulturze pracy naszej szkoły. Wykorzystajmy tę okazję do krytycznej, szczerej rozmowy i wyciągnijmy z doświadczenia ostatniego roku wnioski, które pozwolą nam w kolejnych latach budować coraz lepszą szkołę. Rozmawiajmy o tym co i dlaczego się udało oraz o tym, co nie wyszło i jak moglibyśmy następnym razem zrobić to lepiej.

Pozwólmy sobie na błędy

Duże wyzwanie budowania „trochę innej” szkoły ponownie spocznie zapewne w największej mierze na barkach dyrekcji szkół, nauczycielek i nauczycieli, których wspierać będą w głównej mierze działające oddolnie organizacje pozarządowe i społeczne inicjatywy. W tym procesie oddolnego wymyślania post-pandemicznej szkoły wzajemnie się wspierajmy, dzielmy pomysłami i doświadczeniami, uczmy od siebie nawzajem i spokojnie dopasowujmy rozwiązania do potrzeb naszych szkół.

Nikt z nas nie jest jeszcze ekspertem od budowania szkoły stacjonarnej po wielotygodniowym lub wielomiesięcznym okresie zdalnej edukacji. W toku przygotowań i w pierwszych tygodniach po powrocie popełnimy zapewne wiele błędów. Pozwólmy sobie na nie, pytajmy o opinię uczniów, rodziców, innych nauczycieli, dyrektorów i spokojnie poprawiajmy nasze rozwiązania. Pamiętajmy, że do budowania „trochę innej” szkoły sami przystępujemy wyczerpani ponad roczną pracą w pandemii.


27.04.2021

Koleżanki i Koledzy

Wydawnictwo Nowa Era zaprasza na webinarium on-line 6.05.2021 r., godz.16.00

Etiopia – jaka jest?

Prowadzący:   dr hab Tomasz Karasiewicz – Geograf, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania naukowe są związane z paleogeografią późnego glacjału i holocenu, a także z geochemią i antropopresją. Poza pracą naukową pasjonuje się podróżami, fotografią i sportem. Lubi odwiedzać miejsca, gdzie występują aktywne wulkany.
 
Program webinarium:
Podstawowe informacje geograficzne o Etiopii
Zarys historii Etiopii i współczesne wydarzenia
Stolica kraju
Wyżyna Abisyńska i góry Semien (krajobrazy, ludzie, zabytki)
Kotlina Danakilska (jedno z najbardziej gorących miejsc na Ziemi).

22 kwietnia    DZIEŃ ZIEMI

Światowy Dzień Ziemi 2021 odbędzie się pod nowym hasłem

„Przywróć naszą Ziemię”.

Światowy Dzień Ziemi 2021 - 22 kwietnia świętem naszej planety. Dzień Ziemi, Światowy Dzień Ziemi, Dzień Ziemi 2021, Ziemia

Choć o planetę powinniśmy troszczyć się przez cały rok, to właśnie w Światowy Dzień Ziemi mamy ku temu więcej okazji. Co ważne, do akcji ekologicznych włączają się wtedy nie tylko dorośli, ale również dzieci. Wszak Ziemia to wspólne dobro łączące pokolenia na całym świecie.

Światowy Dzień Ziemi 2021 – ekologiczne akcje w Polsce podczas pandemii

Podobnie jak ubiegłoroczne, tak też tegoroczne obchody, będą się znacznie różnić od tych sprzed lat. Popularne sadzenie roślin czy zbieranie śmieci przez członków lokalnej społeczności odbędą się tylko w małych grupach, aby zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem.

Światowy Dzień Ziemi 2021 zostanie uczczony jednak głównie za pośrednictwem Internetu, gdzie zaplanowano szereg konferencji, wykładów, gier oraz konkursów dotyczących ochrony środowiska.

Można wziąć udział, np. w akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej, które 22 kwietnia organizuje online Klimatyczny Dzień Ziemi 2021. Uczestnicy będą mogli m.in. poznać techniki tworzenia użytecznych przedmiotów ze starych materiałów oraz posłuchać o życiu zgodnie z zasadami „zero waste” (zero marnowania).

Światowy Dzień Ziemi – podstawowe działania dla dobra planety

O Ziemię powinien dbać każdy mieszkaniec i to nie tylko w ten jeden symboliczny dzień. Nie potrzeba wielkich przygotowań ani kosztownych inwestycji. Wystarczą małe zachowania proekologiczne. Wykonywane codziennie przez miliony ludzi na całym świecie mogą ocalić naszą planetę. Do najbardziej popularnych i najprostszych zadań sprzyjających ochronie środowiska należą:

 – korzystanie z roweru lub komunikacji miejskiej zamiast samochodu,

– rezygnowanie z plastikowych toreb i wymienianie ich na wielokrotnego użytku,

– naprawianie sprzętów zamiast ich wyrzucania,

– świadome kupowanie produktów w odpowiedniej ilości,

– segregowanie śmieci,

– zbieranie makulatury i baterii,

– oszczędzanie wody i energii,

– sadzenie drzew,

– troszczenie się o rośliny i zwierzęta,

– dzielenie się z innymi wiedzą na temat ekologii i sposobów dbania o środowisko.


21.04.2021

Koleżanki i Koledzy

Wydawnictwo Nowa Era zaprasza na webinarium on-line 22.04.2021 r., godz.18.00

Nastolatek ze spektrum autyzmu – rosnące potrzeby

społeczne, emocjonalne i wyzwania okresu dojrzewania 

Prowadzący:   Agata Burczyk, Agnieszka Mitoraj-Hebel, Ewa Śniegowska – Terapeutki z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Autorki programów multimedialnych z serii SPEKTRUM AUTYZMU PRO.
 

Program spotkania:

Wyzwania wieku nastoletniego u młodzieży ze spektrum autyzmu lub zespołem Aspergera.

Kluczowe umiejętności wymagające rozwoju u dzieci i młodzieży z ASD.

Narzędzia i sposoby, w które terapeuta może wyposażyć nastolatka z ASD, by pomóc mu lepiej funkcjonować w przyszłości.


21.04.2021

Uwaga

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu

zaprasza na transmisję wykładu pt „Supernowe w drodze mlecznej”.

Prelekcję wygłosi Sebastian Soberski z Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu

DATA: 22 kwietnia 2021 (czwartek), godz.18.00

Wykład odbędzie się w formie transmisji z wirtualnego studia Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego (PiOA) w Grudziądzu.

Link do transmisji i opisu:  www.planetarium.grudziadz.pl

Bezpośredni link do transmisji YouTube: https://youtu.be/KUC4YLY4mc0

Opis:
Wybuchy supernowych to jedne z najbardziej spektakularnych zjawisk we Wszechświecie. Obserwując z powierzchni naszej planety wykrywa się setki takich zjawisk w ciągu roku natomiast teleskopy kosmiczne jeszcze bardziej zwiększają liczbę detekcji. Pomimo tylu zjawisk astronomowie oczekują na więcej a przede wszystkim bliżej. Wszystkie obserwowane współcześnie supernowe wybuchają w innych galaktykach. Czekamy z niecierpliwością na wybuch supernowej w naszej Galaktyce – Drodze Mlecznej. Podczas prelekcji będzie można usłyszeć o wybuchach supernowych w Drodze Mlecznej, które zaobserwowano w ciągu ostatnich 2000 lat. Ponadto zaprezentowane będą gwiazdy w naszej Galaktyce, które sa kandydatkami do wybuchu w najbliższej przyszłości.


13.04.2021

ZAPROSZENIE

Zapraszam zainteresowanych nauczycieli  na WEBINARIUM

„Kompetencje kluczowe w szkole”

Czy edukacja nadąża za zmianami? Czasy współczesne zmieniają oczekiwania wobec szkoły, która powinna obecnie nie tyle przygotowywać do życia w poukładanym świecie, lecz kształcić młodych ludzi, którzy będą  gotowi ułożyć świat na nowo i stawią czoła poważnym wyzwaniom.

Osiem kompetencji kluczowych, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia. Osiem kompetencji kluczowych, które współczesna szkoła powinna rozwijać w każdym jej działaniu i na każdej lekcji.

Spotkanie  odbędzie się on-line  22.04.2021 o godzinie 16.00

link do spotkania: https://meet.google.com/owa-rzfh-tzv

Renata Franczak – doradca metodyczny
tel.: 697397510
email: rfranczak@odn-grudziadz.edu.pl

13.04.2021

Uwaga

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu

zaprasza na transmisję wykładu pt „Kosmiczne zagadki: od czarnych dziur do ciemnej energii”.

Prelekcję wygłosi prof. Wojciech Hellwing z Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk 

 

DATA: 15 kwietnia 2021 (czwartek), godz.18.00

Wykład odbędzie się w formie transmisji z wirtualnego studia Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego (PiOA) w Grudziądzu.

Link do transmisji i opisu: www.planetarium.grudziadz.pl

Bezpośredni link do transmisji YouTube:  https://youtu.be/5rBft3VybTU

Opis:
Fizyka uczy nas, że natura nie znosi  próżni. Mówi też, że wszystko co nie jest zabronione, gdzieś i kiedyś może się wydarzyć. Podczas prelekcji przedstawiony zostanie subiektywny przegląd dziwnych i zaskakujących rzeczy i miejsc jakie astronomom udało się odnaleźć w głębinach kosmosu. Od planet, gdzie padają deszcze diamentów, przez smak i zapach galaktyk, aż po jądra atomowe wielkości Warszawy!


Koleżanki i koledzy

Wydawnictwo Nowa Era zaprasza na webinarium on-line 13.04.2021 r., godz.16.00

Asertywność w pracy nauczyciela – trudna droga między agresją a uległością

Webinarium poprowadzi: Sławomir Prusakowski – psycholog, trener i edukator zajmujący się różnymi obszarami ludzkiego rozwoju. Na Uniwersytecie SWPS pokazuje studentom psychologii, jak przełożyć teoretyczną wiedzę z wykładów na codzienną praktykę. Wspiera nauczycieli w ich pracy – zarówno zawodowo, jak i prywatnie.

Program spotkania

W pracy nauczyciela mamy stały kontakt z wieloma grupami ludzi o różnych potrzebach i oczekiwaniach wobec nas. Towarzyszą nam dzieci, które uczymy i wychowujemy, oraz ich rodzice ze swymi wymaganiami i troską. Pracujemy też z innymi nauczycielami o często odmiennych niż nasze poglądach na edukację. Wreszcie jesteśmy bez przerwy poddawani ocenie przez dyrektorów, kuratorów czy społeczeństwo.
Jak pogodzić te wszystkie potrzeby i pozostać sobą? Jak stawiać granice i szanować siebie? Skąd czerpać pewność, że działania, które podejmujemy, są optymalne i pozwalają na wszechstronny rozwój uczniów. O tym wszystkim chcielibyśmy opowiedzieć na naszym spotkaniu.


6.04.2021

Uwaga

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu

zaprasza na transmisję wykładu pt. „O technologiach kosmicznych i nie tylko…”.

Prelekcję wygłosi  dr Agata Kołodziejczyk  – Analog Astronaut Training Center (www.astronaut.center).

DATA: 8 kwietnia (czwartek), godz.18.00

Wykład odbędzie się w formie transmisji z wirtualnego studia Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego (PiOA) w Grudziądzu.

Link do transmisji i opisu: www.planetarium.grudziadz.pl

Bezpośredni link do transmisji YouTube:  https://youtu.be/1_6TGqVeVF0

 

Opis:

Technologie kosmiczne już dawno temu wkroczyły do naszego codziennego życia. Trudno nam sobie wyobrazić życie bez smartfona czy nawigacji GPS. Szczególnie nawigacja satelitarna jest dobitnym przykładem jak bardzo polegamy na technologii kosmicznej. Oprócz technicznych nowinek, podczas prelekcji będzie można również dowiedzieć się jak w Polsce zostać astronautą. Podane zostaną ciekawe przykłady ćwiczeń i próbnych (tzw. analogowych) misji astronautów, które odbywają się w Europie, a w szczególności w naszym kraju. Na uwagę zasługuje fakt, że prelegentka organizuje kosmiczne misje analogowe i prowadzi kwalifikacje kandydatów chętnych do wzięcia udziału w takich misjach.

Wielkanoc 2020 - wydatki Polaków na święta, koszyczek wielkanocny

Z okazji Świąt Wielkanocnych

składam Wam najserdeczniejsze życzenia spokoju i radości.

Miłych spotkań w rodzinnym gronie

mimo, że może nie będzie  jak każdego roku,

tak gwarno przy świątecznym stole.

Życzę nadziei i wiary w dobro.

Niech tegoroczne Święta Wielkiej Nocy staną się dla nas wszystkich

okazją do okazania sobie miłości, szacunku i wsparcia. 

Udanego wypoczynku świątecznego.

Pozdrawiam Was serdecznie i życzę zdrowia

Renata Franczak


30.03.2021

Uwaga

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu

zaprasza na transmisję wykładu pt. „Niesamowity Układ Słoneczny”.

Prelekcję wygłosi dr Sylwester Kołomański z Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

DATA: 1 kwietnia (czwartek), godz.18:00.
Wykład odbędzie się w formie transmisji z wirtualnego studia Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego (PiOA) w Grudziądzu.

Link do transmisji i opisu: www.planetarium.grudziadz.pl

Bezpośredni link do transmisji YouTube:
https://youtu.be/_LJNjwZd0NY
Uwaga: zachęcamy do subskrypcji powyższego kanału YouTube.

Opis:
Układ Słoneczny jest piękny, fascynujący i pełen tajemnic. Podczas prelekcji będzie można usłyszeć o wielu ciekawostkach i mało znanych faktach ukazujących bogactwo i piękno różnych ciał niebieskich Układu Słonecznego. Prezentacja będzie podróżą przez najbliższą przestrzeń międzyplanetarną z wieloma przystankami, z których każdy będzie poświęcony innemu obiektowi kosmicznemu oraz związanemu z nim tematowi. Układ Słoneczny jest dla ludzkości naturalnym kosmicznym laboratorium, w którym z małej odległości możemy poznawać jego tajemnice i domniemywać, że podobnie wyglądają odległe układy planetarne wokół innych gwiazd.


23.03.2021

Uwaga

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu

zaprasza uczniów  na zajęcia online pt. „Monitorujemy aktywność słoneczną”

– prowadzący zajęcia: Grzegorz Rycyk (PiOA Grudziądz);
– data: 25 marca (czwartek), godz.18:00;
wiek uczestników: 12-17 lat;
– LINK do zajęć zostanie wysłany po przesłaniu zgłoszenia na email: planetarium.grudziadz@gmail.com

Opis:
Słońce jako najbliższa nam gwiazda do dnia dzisiejszego stanowi najlepszy obiekt do badań gwiazdowej aktywności. Historię misji kosmicznych do Słońca rozpoczęły sondy z programu Pioneer. Sondy SOHO oraz SDO dostarczyły nam fantastyczne obrazy powierzchni Słońca prowadząc stały, wieloletni monitoring naszej dziennej gwiazdy. Aktualne obrazy Słońca w różnych filtrach udostępniane są przez wiele portali internetowych wraz z danymi o aktywności słonecznej. Podczas zajęć nauczymy się korzystać z powyższych portali oraz z informacji w nich zawartych. Dowiemy się także jak przewidywać występowanie zjawiska zorzy polarnej.


20.03.2021

Koleżanki i koledzy

Wydawnictwo Nowa Era zaprasza na webinarium on-line 23.03.2021 r., godz.16.00

Oblicza Globalizacji

Webinarium poprowadzi:dr hab. Przemysław Charzyński prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gleboznawca, podróżnik i badacz z zakresu turystyki kulturowej, w szczególności kulinarnej. Przewodniczący Komisji Edukacji Glebowej Polskiego Towarzystwa Gleboznawstwa, a także Regionalnego Komitetu Olimpiady Geograficznej w Toruniu oraz członek rady naukowej Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Kulinarnej

Opis webinarium:

W czasie spotkania dr hab. Przemysław Charzyński opowie:

 • czym jest globalizacja i czy oznacza „koniec historii”?
 • czym są indeksy globalizacji?
 • o płaszczyźnie politycznej i ekonomicznej globalizacji
 • o płaszczyźnie społeczno-kulturalnej globalizacji.

22 marca – Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day)) został ustanowiony rezolucją z 22 grudnia 1992r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w ramach Agendy 21, w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro (Brazylia). Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

22 marca Światowy Dzień wody - napis oraz kula ziemska umieszona w w kropli wody

Woda jest niezbędna do utrzymania życia i musi być dostępna w zadawalającej ilości dla wszystkich konsumentów. Zawsze należy podejmować wszelkie dostępne środki i starania w celu uzyskania możliwie najlepszej jakość wody.

Informacje na temat znajdziecie na stronie:  https://www.gov.pl/web/psse-puck/22-marca—swiatowy-dzien-wody


18.03.2021

Szanowni Państwo,
 
Trwają 49. Grudziądzkie Dni Kopernikowskie (GDK). Większość imprez odbywa się w zdalny sposób.
Program 49.GDK znajduje się na dedykowanej stronie:
 
 

Jednym z ważnych punktów GDK jest Dzień Mikołaja Kopernika Ekonomisty, który przypada zawsze 21 marca, bo właśnie w tym dniu 499 lat temu Mikołaj Kopernik ogłosił w Grudziądzu swój słynny traktat „De aestimatione monetae”  („O szacunku monety”, 1522).

W najbliższą niedzielę o godzinie 12:00 symboliczna delegacja przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii oraz Rady Miejskiej Grudziądza – pan Łukasz Piasecki, złoży kwiaty pod Pomnikiem Mikołaja Kopernika na Placu Miłośników Astronomii w Grudziądzu. Minimalny skład delegacji wynika z ograniczeń związanych z pandemią COVID-19.

Ponadto w dniu 23 marca (wtorek) o godzinie 12:30 rozpocznie się posiedzenie Społecznego Komitetu „KOPERNIK 500”. Spotkanie odbędzie się online za pośrednictwem internetowej platformy konferencyjnej. Celem spotkania jest omówienie działań zmierzających do realizacji istniejącego już programu obchodów upamiętniających 500-setną rocznicę pobytu wielkiego astronoma w Grudziądzu. W związku z tym planowane jest aby rok 2022 został ogłoszony w Grudziądzu „Rokiem Mikołaja Kopernika Ekonomisty”.

 

16.03.2021

Uwaga

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu

zaprasza na prelekcję:  „Krótka historia Wszechświata — początki, ekspansja i nieskończoności”.

Prelekcję wygłosi Joanna Piotrowska – Kavli Institute for Cosmology, University of Cambridge.data:

 

18 marca (czwartek), godz.18:00

Wykład odbędzie się w formie transmisji z wirtualnego studia Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego (PiOA) w Grudziądzu.

Link do transmisji i opisu: www.planetarium.grudziadz.pl

Bezpośredni link do transmisji YouTube:
https://youtu.be/6jCc7G3RSVA

Opis:
„Od zarania dziejów człowiek instynktownie poszukiwał odpowiedzi na pytanie o genezę świata, który go otacza. Wraz z pojawieniem się pierwszych instrumentów astronomicznych, odpowiedź ta musiała zamienić komfortową sferę metafizyki na spójny model fizyczny, który do dnia dzisiejszego spędza sen z powiek kosmologom na całym świecie. W mojej krótkiej prelekcji zabiorę Państwa w podróż po historii Wszechświata od jego powstania po dzień dzisiejszy, omawiając obserwacje, które ukształtowały nasze współczesne jej rozumienie. Pokażę tez Państwu miejsca, w których nauka może pozwolić sobie na swobodę w doborze różnych możliwych teorii oraz dlaczego ostatnio mogliśmy słyszeć o ‚kryzysie w kosmologii’. Zapraszam Państwa na krótkie podsumowanie wiedzy o Wszechświecie, którą każdy z nas mieć powinien!” [J.P.]


8.03.2021

ZAPROSZENIE

Zapraszam nauczycieli geografii i przyrody na kolejne spotkanie

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI GEOGRAFII I PRZYRODY

„Baza zadań, ćwiczeń i programów do nauczania zdalnego i nie tylko”

Spotkanie  odbędzie się on-line  18.03.2021 o godzinie 16.00

Jeśli ktoś z Was chciałby jeszcze dołączyć do pracy w Sieci, proszę o kontakt, podam link do spotkania.

Renata Franczak – doradca metodyczny
tel.: 697397510
email: rfranczak@odn-grudziadz.edu.pl

8.03.2021

Uwaga

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu

zaprasza na prelekcję:  „Tajemnice gwiazd: Supernowe”.

data: 11 marca (czwartek), godz.18:00

Prelegent: Joanna Piotrowska – Kavli Institute for Cosmology, University of Cambridge.

Opis:
Od zarania dziejów człowiek instynktownie poszukiwał odpowiedzi na pytanie o genezę świata, który go otacza. Wraz z pojawieniem się pierwszych instrumentów astronomicznych, odpowiedź ta musiała zamienić komfortową sferę metafizyki na spójny model fizyczny, który do dnia dzisiejszego spędza sen z powiek kosmologom na całym świecie. W mojej krótkiej prelekcji zabiorę Państwa w podróż po historii Wszechświata od jego powstania po dzień dzisiejszy, omawiając obserwacje, które ukształtowały nasze współczesne jej rozumienie. Pokażę tez Państwu miejsca, w których nauka może pozwolić sobie na swobodę w doborze różnych możliwych teorii oraz dlaczego ostatnio mogliśmy słyszeć o ‚kryzysie w kosmologii’. Zapraszam Państwa na krótkie podsumowanie wiedzy o Wszechświecie, którą każdy z nas mieć powinien!


Koleżanki i koledzy

Zapraszam do kontaktów indywidualnych z doradcą w ramach dyżuru metodycznego (telefonicznie, e-mailowo, na meet – po umówieniu się)

wtorek  8.55-940

czwartek  15.00-15.45

W związku z nauczaniem zdalnym jest możliwość uczestniczenia w lekcji otwartej zdalnie.

W marcu zapraszam na zajęcia otwarte

we środę 1 lekcja 8.00 – klasa V

w piątek 3 lekcja 9.50 – klasa IV.

Jeśli ktoś z Was chciałby uczestniczyć w takiej lekcji, proszę o wcześniejszy kontakt z doradcą w celu pozyskania linka do lekcji.

Renata Franczak – doradca metodyczny
tel.: 697397510
email: rfranczak@odn-grudziadz.edu.pl

19.02.2021

Koleżanki i koledzy

Wydawnictwo Nowa Era zaprasza na webinarium on-line 22.02.2021 r., godz.15.30

Czy rolnicy mogą uratować Ziemię?

Webinarium poprowadzi:dr hab. Marcin Świtoniak,  prof. UMK – geograf, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Program webinarium:

 • Rolnictwo a katastrofy ekologiczne w przeszłości – od Sumeru po Dust Bowl na Wielkich Równinach Stanów Zjednoczonych
 • Współczesne katastrofy ekologiczne wywołane działalnością rolniczą, m.in. powodzie na Dominikanie i wysychanie Jeziora Aralskiego
 • Rolnictwo a globalne zagrożenia ekologiczne
 • Nakarmić przyszłość. Czy można coś jeszcze zmienić

16.02.2021

Koleżanki i koledzy

Wydawnictwo Nowa Era zaprasza na webinarium on-line 18.02.2021 r., godz.15.30

Zadania inne niż te, które znamy od dawna…

Spotkanie poprowadzi     dr hab. Ewa Swoboda


UWAGA

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu

zaprasza na transmisję wykładu pt. „Ekstremalnie Wielki Teleskop – ELT”.

DATA: 11 luty (CZWARTEK), godz.18:00.

Prelekcję wygłosi dr Krzysztof Czart (Europejskie Obserwatorium Południowe – ESO).

Opis:
Ekstremalnie Wielki Teleskop (ELT) będzie największym w historii teleskopem optycznym. Jest aktualnie w trakcie budowy przez Europejskie Obserwatorium Południowe. Obserwacje rozpocznie za kilka lat. W ramach prelekcji poznamy jego budowę, aktualny stan prac, polski udział w tym wielkim przedsięwzięciu oraz jakie odkrycia może nam przynieść.

Link do transmisji: www.planetarium.grudziadz.pl
Bezpośredni link do transmisji YouTube:   https://youtu.be/p_iUvdjzN08

8.02.2021

Eugeniusz Romer – nowy projekt na 150 urodziny ojca polskiej kartografii

3 lutego 2021 roku świętujemy 150. rocznicę urodzin wybitnego polskiego geografa i kartografa: profesora Eugeniusza Romera. To on w 1918 roku, podczas decydujących rozmów o nowych granicach powojennej Europy wspierał swoją wiedzą najważniejszych polskich polityków uczestniczących w konferencji pokojowej w Paryżu.  Opracowane przez prof. Romera odwzorowania Polski wciąż są wykorzystywane w szkolnych atlasach.

Chcąc przypomnieć osiągnięcia wybitnego kartografa i kontynuując jego pracę, Uniwersytet Warszawski i Biuro Programu „Niepodległa”  realizują projekt Geograficzno-Polityczny Atlas Polski.

Geograficzno-Polityczny Atlas Polski

Nawiązując do prac i osiągnięć prof. Eugeniusza Romera, naukowcy z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, przy współpracy z Biurem Programu „Niepodległa”, realizują wielopłaszczyznowy projekt pt. „Geograficzno-Politycznego Atlasu Polski. Polska w świecie współczesnym: Perspektywa 2022”. Jego głównym celem jest ukazanie Polski – za pomocą narzędzi właściwych geografii i nawiązując do długiej tradycji działań polskich naukowców na rzecz państwa i społeczeństwa – jako nowoczesnego kraju z bogatą przeszłością. Na stronie atlas2022.uw.edu.pl można znaleźć m.in.:

 • Scenariusze lekcji
 • Informacje o wykładach online i spotkaniach naukowych
 • Nowe mapy Polski z opisem najciekawszych zagadnień społecznych i geopolitycznych
 • Geograficzno-Polityczny Atlas Polski w formie ebooka

2.02.2021

ZAPROSZENIE

Zapraszam nauczycieli geografii  na spotkanie metodyczne on line  10.02.2021 o godzinie 16.00

„Realizacja podstawy programowej a realizacja treści podręcznika

w nauczaniu zdalnym i nie tylko” – analiza sposobów i możliwości realizacji PP

W programie przewidziano:

 1. Jak realizujemy treści geograficzne na lekcjach on-line – analiza sposobów i możliwości,
 2. Wymiana doświadczeń, ciekawe rozwiązania.

Proszę, aby nauczyciele, podczas spotkania, mieli dostęp do podręczników.

Link do spotkania: meet.google.com/pzt-krpm-vhf

Serdecznie zapraszam

Renata Franczak – doradca metodyczny
tel.: 697397510
email: rfranczak@odn-grudziadz.edu.pl
 

28.01.2020

UWAGA

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu

na transmisję  kosmicznego koncertu projektu „VOICES OF THE COSMOS”.

DATA: 28 stycznia (CZWARTEK), godz. 20:00.

Koncert odbędzie się w formie transmisji z wirtualnego studia Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego (PiOA) w Grudziądzu.

Link do transmisji: www.planetarium.grudziadz.pl

OPIS:
Zapraszamy na koncert VOICES OF THE COSMOS (VOTC). VOTC to grupa audiowizualna stworzona przez dwóch artystów dźwięku, specjalizujących się w m.in. w dziedzinie muzyki elektroakustycznej: Rafała Iwańskiego (Toruń) i Wojciecha Ziębę (Grudziądz) oraz astronoma Sebastiana Soberskiego (Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu). Twórcy wykorzystują oryginalne sygnały i dźwięki pochodzenia pozaziemskiego pozyskane za pośrednictwem radioteleskopów (pulsary, magnetosfery planet, Słońce, zorza polarna), nagrania archiwalne z misji kosmicznych i sygnały z przestrzeni kosmicznej. Ścieżki instrumentalne wkomponowane w rytmy i tony autentycznych „dźwięków kosmosu” są bogate sonorystycznie i stworzone przy użyciu instrumentów elektronicznych, zarówno cyfrowych jak i analogowych oraz rozmaitych obiektów akustycznych. Od 2011 r. projekt VOICES OF THE COSMOS prezentowany był w wielu placówkach kulturalnych, naukowych i na festiwalach muzycznych.
 
PROGRAM:
Podczas koncertu będzie można usłyszeć i zobaczyć:

1. sygnały z ziemskiej magnetosfery, którym będą towarzyszyły zdjęcia Ziemi wykonane ze stacji kosmicznej ISS (zorza polarna, wyładowania atmosferyczne);
2. sygnały z magnetosfery Saturna zarejestrowane przez sondę Cassini – symulacja wideo wejścia sondy Cassini w atmosferę Saturna;
3. sygnały burzy radiowej na Słońcu, którym będą towarzyszyły zdjęcia Słońca wykonane przez kosmiczny teleskop Solar Dynamic Observatory;
4. ponowna odsłona sygnałów magnetosfery ziemskiej;
5. sonifikacja szybko oscylującej gwiazdy (roAp star), której będą towarzyszyły różne wielkoskalowe symulacje ewolucji materii we Wszechświecie.

Bezpośredni link do transmisji YouTube:

https://youtu.be/4TAi12_EAIM

 

20.01.2021

UWAGA

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu

na transmisję wykładu 21 stycznia (CZWARTEK), godz.18:00.

pt. „Jak rodzą się gwiazdy?”.

Prelekcję wygłosi Grzegorz Rycyk (PiOA Grudziądz).

Gwiazdy fascynowały człowieka już od czasów prehistorycznych. Każda gwiazda podlega ewolucji, jednak skala czasowa długości życia ludzkiego, w stosunku do ewolucji gwiazd jest niezmiernie mała. Wiek życia gwiazd sięga od milionów, do setek miliardów lat. Nie oznacza to jednak, że nie jesteśmy w stanie badać i dociekać, jak przebiegają zmiany ewolucyjne gwiazd. Podczas wykładu omówione zostaną sekwencje zmian parametrów fizycznych gwiazdy od fazy protogwiazdy, aż do fazy olbrzyma i nadolbrzyma.

Współorganizatorem transmisji jest Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii.

Link do transmisji: www.planetarium.grudziadz.pl

Wykład transmitowany będzie również na Facebooku w następujących kanałach:
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii ( @zgptma ), Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne – Grudziądz ( @planetarium.grudziadz ) i innych.

 


Koleżanki i koledzy

W związku z nauczaniem zdalnym jest możliwość uczestniczenia w lekcji otwartej zdalnie.

W styczniu zapraszam na zajęcia otwarte

we środę 1 lekcja 8.00 – klasa V

w piątek 3 lekcja 9.50 – klasa IV.

Jeśli ktoś z Was chciałby uczestniczyć w takiej lekcji, proszę o wcześniejszy kontakt z doradcą w celu pozyskania linka do lekcji.

Renata Franczak – doradca metodyczny
tel.: 697397510
email: rfranczak@odn-grudziadz.edu.pl

17.01.2021

Koleżanki i koledzy

Wydawnictwo Nowa Era zaprasza na webinarium on-line 19.01.2021 r., godz.16:00

Relacje formalne i nieformalne w szkole i klasie – narzędzia i metody pracy przydatne w kreowaniu uczącej się społeczności

Webinarium poprowadzi:dr Magdalena Śniegulska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Prowadzi zajęcia warsztatowe, seminaryjne i wykłady z zakresu psychologii rozwoju, psychologicznych podstaw edukacji, wspierania rozwoju, umiejętności rodzicielskich na Uniwersytecie SWPS w Katedrze Psychologii Klinicznej i Zdrowia. Autorka artykułów z obszaru wychowania dzieci i problemów rozwojowych. Prowadzi terapię indywidualną i grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży


7.01.2021

Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

Zaprasza Was do wzięcia udziału w konkursie,  w którym wykorzystacie zdobyte w ostatnim roku umiejętności

„ZDALNIE ZDOLNY NAUCZYCIEL” NA NAJCIEKAWSZY SCENARIUSZ LEKCJI/ZAJĘĆ ONLINE.

Cel konkursu

Konkurs ma na celu promowanie nauczania w formie online i upowszechnianie dobrych praktyk w tym zakresie. Jest jednym z działań podejmowanych przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji w trosce o wysoką jakość nowoczesnej edukacji, odpowiadające wymogom współczesności i zachodzącej obecnie transformacji edukacji stacjonarnej na zdalną.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs adresowany jest do nauczycieli z całej Polski realizujących pracę wychowawczą z uczniami:

 • w szkole podstawowej
 • w szkole ponadpodstawowej

Co trzeba zrobić?
Zadaniem Uczestników konkursu jest przygotowanie atrakcyjnego,  45 minutowego scenariusza lekcji/zajęć online dla uczniów  szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Czeka wiele nagród, m.in.
💻 laptopy, 🎥 kamery internetowe i 📱 tablety

Termin zgłoszeń  do 31 stycznia 2021

szczegóły:  https://kire.pl/o-nas/dzialalnosc/wydarzenia/konkurs-zdalnie-zdolny-nauczyciel


22.12.2020

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

Życzę świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem,

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,

pełnych cudownych prezentów,

Świąt dających radość i odpoczynek oraz przynoszących nadzieję,

aby Nowy 2021 Rok był  lepszy niż ten, co właśnie odchodzi.

 

Udanego wypoczynku świątecznego i w czasie  ferii zimowych.  Mam nadzieję na kolejne spotkania po 17 stycznia 2021

Pozdrawiam Was serdecznie i życzę zdrowia

Renata Franczak


21.12.2020

UWAGA

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu

zaprasza na prelekcję   30 grudnia (ŚRODA), godz.18:00

Tytuł prelekcji: „Wspomnienie lata 2020”

Prelegent: prof.Marek Zawilski (Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii – Oddział w Łodzi)

Opis:
Astrofotografia amatorska może przynieść wiele doświadczeń w obserwowaniu nieba i dokumentowaniu zjawisk. W roku 2020 autorowi udało się wykonać fotografie ciał Układu Słonecznego (w tym Księżyca, Wenus, Jowisz i Saturna oraz komety NEOWISE 2020) i głębokiego kosmosu (gromady gwiazd i mgławice) przy zaangażowaniu stosunkowo skromnych środków.
Skupiono się głównie na zastosowaniu jako obiektywu refraktora 80/400 mm, zamontowanego na tubusie Celestrona 203/2032 mm z prowadzeniem i autoguidingiem w celu uzyskania dla kamery to Canon EOS 700D czasu naświetlania do 10 minut. Używano także kamery cyfrowej ZWO ASI 12MM. Przy zdjęciach obiektywem szerokokątnym Canona używano ponadto głowicy prowadzącej Sky Watcher Adventurer Mini (SAM), która posiada zasilanie bateryjne i może być montowana na statywie fotograficznym, przez co może być używana bez trudności w warunkach terenowych. W niektórych przypadkach konieczne było też użycie na obiektyw filtru PureNight, eliminującego rozproszone światło lamp żarowych i sodowych.
Prezentowane fotografie stanowią efekt końcowy obróbki cyfrowej oryginałów, polegającej na ich skanowaniu, odszumianiu, zrównoważeniu balansu bieli, jasności, oraz poprawie kontrastu i barwy.
Rejestracja trzech zjawisk zakryciowych (zakrycie brzegowe gwiazdy 1 Gem 15 sierpnia, podwójnej beta Skorpiona 25 sierpnia przez Księżyc oraz gwiazdy przez asteroidę Aidamina 9 września) wykonano przy pomocy kamery ZWO oraz programu rejestrującego SharpCap, zapisującego obraz video bezpośrednio na twardy dysk laptopa.


16.12.2020

UWAGA

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu

zaprasza na prelekcję   17 grudnia (czwartek), godz.18:00

Tytuł prelekcji: „Gwiazda Betlejemska – debata”

Prelegent: Radosław Pior (Fundacja Karola Malaperta w Kaliszu) & Sebastian Soberski (Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu)

Opis:
Istnieje wiele teorii wyjaśniających historyczny fenomen Gwiazdy Betlejemskiej. Podczas prelekcji, a właściwie debaty na ten temat, przedstawione zostaną różne teorie wraz z komentarzami 'za’ oraz 'przeciw’ danej teorii. W końcowej części spotkania omówiony zostanie wygląd wigilijnego nieba w 2020 roku.

Bezpośredni link do transmisji YouTube: https://youtu.be/9XdsJB8gQZ0


15.12.2020

Koleżanki i koledzy

Wydawnictwo Nowa Era zaprasza na webinarium on-line 16 grudnia 2020 godzina 16.00

Zmiany klimatu

Wprawdzie jest to webinarium dla biologów, ale temat jak najbardziej geograficzny. Zachęcam do udziału.

Program spotkania:

 • co już wiemy na temat globalnego ocieplenia,
 • dlaczego nauczanie o globalnym ociepleniu jest tak ważne,
 • problemy polskiego systemu edukacji związane z tym zagadnieniem.
Prowadzący:  Hubert Kordulewski   doktorant Politechniki Warszawskiej i nauczyciel w warszawskim liceum. Absolwent akademii „Nauki o klimacie”. Aktywista klimatyczny. Prowadzi wykłady i zajęcia dotyczące tego zagadnienia, m.in. wśród młodzieży licealnej. Współorganizuje też eventy popularyzujące wiedzę o klimacie.
 

7.12.2020

Koleżanki i koledzy

Wydawnictwo Nowa Era zaprasza na webinarium on-line 8 grudnia 2020 godzina 16.00

Płonąć, ale się nie wypalić – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Program spotkania

Zastanowimy się, czym jest wypalenie zawodowe, i dowiemy się, jak odróżnić je od zmęczenia. Poznamy charakterystykę objawów i wskazówki diagnostyczne dotyczące zachowania, emocji i relacji interpersonalnych. Zapytamy także, co szkoła może zrobić dla nauczyciela, gdy dotknie go wypalenie.


Prowadząca:
dr Agnieszka Mościcka-Teske – psycholożka, psychoterapeutka Gestalt, kierowniczka Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Zajmuje się problematyką stresu – bada metody jego zwalczania oraz czynniki indywidualne i środowiskowe, które chronią przed jego negatywnymi skutkami.


7.12.2020

UWAGA

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu

zaprasza na prelekcję   10 grudnia (czwartek), godz.18:00

Tytuł prelekcji: „Ekstremalne gwiazdy”

Prelegent: Grzegorz Rycyk (Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu)

Opis: Informacje o gwiazdach uzyskujemy głównie poprzez analizę docierającego z nich promieniowania elektromagnetycznego. Dzięki temu jesteśmy w stanie określić ich główne cechy fizyczne takie jak temperaturę powierzchni, czy też jasność absolutną. Analizy te pozwalają wyodrębnić pewne obiekty, które wyróżniają się znacznie pod względem masy, temperatury, czy rozmiarów. Podczas wykładu omówione zostaną obiekty charakteryzujące się szczególnie wyróżniającymi cechami fizycznymi – gwiazdy ekstremalne.


3.12.2020

ZAPROSZENIE

Zapraszam nauczycieli geografii i przyrody na spotkanie metodyczne

Świąteczne zabawy i ćwiczenia geograficzne

Spotkanie odbędzie się on-line 10.12.2020 o godzinie 16.00

Link do spotkania: meet.google.com/qio-gkvc-kzj

Serdecznie zapraszam

Renata Franczak – doradca metodyczny
tel.: 697397510
email: rfranczak@odn-grudziadz.edu.pl

 


1.12.2020

Koleżanki i koledzy

W związku z nauczaniem zdalnym jest możliwość uczestniczenia w lekcji otwartej zdalnie.

W tym miesiącu przewiduję takie zajęcia w

czwartki o 13.40 – geografia klasa VII

piątki o 9.50 – przyroda klasa IV.

Jeśli ktoś z Was chciałby uczestniczyć w takiej lekcji, proszę o wcześniejszy kontakt z doradcą w celu pozyskania linka do lekcji.

Renata Franczak – doradca metodyczny
tel.: 697397510
email: rfranczak@odn-grudziadz.edu.pl

26.11.2020

ZAPROSZENIE

Zapraszam nauczycieli geografii i przyrody na kolejne spotkanie

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI GEOGRAFII I PRZYRODY

„Baza zadań, ćwiczeń i programów do nauczania zdalnego i nie tylko”

Spotkanie  odbędzie się on-line  30.11.2020 o godzinie 16.00 

Jeśli ktoś z Was chciałby jeszcze dołączyć do pracy w Sieci, proszę o kontakt, podam link do spotkania.

Renata Franczak – doradca metodyczny
tel.: 697397510
email: rfranczak@odn-grudziadz.edu.pl

26.11.2020

Koleżanki i koledzy

Wydawnictwo Nowa Era zaprasza na webinarium on-line 2 grudnia 2020 godzina 16.00

Niebezpieczna natura wulkanów

Prowadzący:
dr hab Tomasz Karasiewicz z UMK

24.11.2020

UWAGA

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu

zaprasza na prelekcję   26 listopada (czwartek), godz.18:00

Tytuł prelekcji: „Kosmiczne Cluedo – jak umierają galaktyki?”

Prelegent: Joanna Piotrowska (University of Cambridge)

Opis:
„Obserwując ciemne niebo wrażliwym okiem teleskopów optycznych możemy zauważyć, że galaktyki w obserowalnym Wszechświecie dzielą się na dwie główne kategorie: niebieskie, aktywnie formujące gwiazdy i czerwone, ‘uspione’, wykazujące znikomą aktywność gwiazdotwórczą. Patrząc daleko w przeszłość Wszechświata astronomowie pokazują nam, że z upływem czasu młode, aktywne galaktyki starzeją się, ich procesy gwiazdotwórcze zostają wstrzymane i w konsekwencji świecą one jedynie przyćmionym światłem starych gwiazd – umierają. Owa galakatyczna śmierć jest szalenie istotna, ponieważ dominuje ewolucję galaktyczną ostatnich 10 miliardów lat, kształtując rozkład i jasność materii w otaczącym nas Wszechświecie. Jest też niezwykle zagadkowa, a jej złożony charakter spędza sen z oczu naukowcom z całego świata juz od przeszło dwóch dekad. W tej krótkiej, acz pełnej astronomicznych emocji prelekcji porozmawiamy o tym jak można powstrzymać galaktyki przed formowaniem nowych gwiazd, dlaczego Wszechświat tak zawzięcie stawia opór grawitacji oraz co mają z tym wspólnego supermasywne czarne dziury czające się w aktywnych jądrach galaktycznych.” [Joanna Piotrowska]


23.11.2020

Koleżanki i koledzy

Wydawnictwo Nowa Era zaprasza na webinarium on-line 25 listopada 2020 godzina 15.00

Specyfika egzaminu ósmoklasisty z geografii w świetle informatora CKE

Prowadzący:
Grzegorz Natanek

20.11.2020

ZAPROSZENIE

Zapraszam nauczycieli geografii i przyrody na kolejne spotkanie

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI GEOGRAFII I PRZYRODY

„Baza zadań, ćwiczeń i programów do nauczania zdalnego i nie tylko”

Spotkanie  odbędzie się on-line  26.11.2020 o godzinie 16.00 

            Link do spotkania:  meet.google.com/edm-kteh-ekh

Informacja dla nauczycieli chcących dołączyć do sieci:

W celu potwierdzenia swojego uczestnictwa w Sieci należy wypełnić i przesłać Kartę zgłoszenia udziału w sieci, która znajduje się na stronie www.odn-grudziadz.edu.pl → Zgłoszenia;  lub pobrać zgłoszenie i wypełnione przesłać na adres doradcy metodycznego

Renata Franczak – doradca metodyczny
tel.: 697397510
email: rfranczak@odn-grudziadz.edu.pl

16.11.2020

Zaproszenie

Zapraszam na konsultacje indywidualne on-line dnia 19.11.2020 o godz 16.00

Link do spotkania:  Dołącz w Google Meet            meet.google.com/mnp-fjxn-ncf

Renata Franczak – doradca metodyczny
tel.: 697397510
email: rfranczak@odn-grudziadz.edu.pl

13.11.2020

UWAGA

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu

zaprasza na prelekcję   „Aktywność słoneczna, a kosmiczna pogoda”.

19 listopada (czwartek), godz.18:00

Prelegent: Grzegorz Rycyk (Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu)

Opis:
„Słońce jako najbliższa nam gwiazda do dnia dzisiejszego stanowi najlepszy obiekt do badań gwiazdowej aktywności. Nie mniej jednak wciąż wiele procesów generujących słoneczną aktywność jest dla nas nieznana lub nie do końca zrozumiała. Kluczem do poznania procesów zachodzących wewnątrz naszej dziennej gwiazdy jest zrozumienie cykli aktywności Słońca, które mogą mieć także duży wpływ na zmiany klimatyczne zachodzące na Ziemi. Terminem kosmiczna pogoda opisujemy ogół zjawisk zachodzących na Słońcu, jak i w przestrzeni kosmicznej, na skutek oddziaływania materii z polem magnetycznym planet Układu Słonecznego. Prognozy pogody kosmicznej mają również kluczowe znaczenie dla wspierania kosmicznych lotów załogowych, w tym astronautów zamieszkujących pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).” [Grzegorz Rycyk]


12.11.2020

Konkurs Fotograficzny „Temat Rzeka”

Wisła, Bug, Tyśmienica, Wieprz, Bystrzyca… Rzeki, które wciąż zachwycają swoim pięknem, które są miejscem życia wielu chronionych gatunków. Jedne z ostatnich dzikich rzek w Europie. Pokaż ich piękno, zanim droga wodna E40 zniszczy je bezpowrotnie.

Polesie, jeden z najcenniejszych obszarów europejskiej przyrody, leżący na terenie trzech krajów: Polski, Białorusi i Ukrainy. Tysiące kilometrów kwadratowych mokradeł – miejsce życia setek gatunków, w tym wielu zagrożonych wyginięciem. Dzika przyroda, która nie tylko zachwyca pięknem, ale spełnia także funkcję ogromnego magazynu gazów cieplarnianych. Niestety, plany trzech rządów zniszczą to miejsce bezpowrotnie. Widmo budowy drogi wodnej E40 zagraża europejskiej Amazonii – jak nazywane jest Polesie.

Dlatego właśnie – jako Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, we współpracy z organizacjami ekologicznymi z Białorusi, Ukrainy i Niemiec, prowadzimy kampanię Save Polesia, a w Polsce – Stop dla drogi wodnej E40. W ramach tej kampanii organizujemy drugą edycję konkursu fotograficznego „Temat Rzeka”. Chcemy w ten sposób zwrócić Państwa uwagę na piękno rzek, które droga wodna E40 zamieni w wybetonowane, uregulowane kanały żeglowne, poprzecinane tamami. Nie pozwólmy, by jedne z ostatnich dzikich rzek Europy – Wisła, Bug, Wieprz, Tyśmienica, Bystrzyca – stały się ofiarami bezsensownych pomysłów polityków.

Do 30 listopada 2020 roku czekamy na zdjęcia pokazujące przyrodę, otoczenie czy relacje człowiek – rzeka na wymienionych powyżej rzekach.

Szczegółową mapę lokalizacji rzek, które objęte są tematem konkursu,, znajdą Państwo w Regulaminie konkursu „Temat Rzeka”. https://otop.org.pl/2020/10/konkurs-fotograficzny-temat-rzeka-zmiana-terminu-zakonczenia/

Prace konkursowe są przyjmowane w dwóch kategoriach: 1. dzieci i młodzież (do 18. roku życia) i 2. dorośli. Na konkurs można zgłosić maksymalnie 5 fotografii, przesłanych jako pliki graficzne .jpg, o wymiarach minimum 2400 pikseli na dłuższym boku. Do zgłoszenia należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz (skan lub zdjęcie), dostępny jako Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Zdjęcia wraz z formularzem prosimy przesłać na adres:  stope40@otop.org.pl

Na zwycięzców czekają cenne nagrody.
Informacje o konkursie znajdą Państwo na stronie: https://otop.org.pl/2020/10/konkurs-fotograficzny-temat-rzeka-zmiana-terminu-zakonczenia/


Zaproszenie

Zapraszam nauczycieli geografii i przyrody na spotkanie metodyczne

Jak oceniamy w czasie nauki zdalnej – rozwiązania i problemy

W programie przewidziano:

1. Ocena w czasie nauczania zdalnego, rozwiązania

3. Wymiana doświadczeń

Spotkanie odbędzie się on-line 17.11.2020 o godzinie 16.00

Link do spotkania: meet.google.com/hwp-tsjk-fjk

Renata Franczak – doradca metodyczny
tel.: 697397510
email: rfranczak@odn-grudziadz.edu.pl

6.11.2020

UWAGA

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu

zaprasza na prelekcję   „Szybkie błyski radiowe (Fast Radio Burst)”

12 listopada (czwartek), godz.18:00

Prelegent: dr Marcin Gawroński (Instytut Astronomii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Opis:
„FRB są obecnie jednym z najbardziej gorących tematów we współczesnej astrofizyce. Odkryte przypadkowo w 2007 roku podczas przeglądu archiwalnych danych, a obecnie intensywnie obserwowane, cały czas są wielką zagadką. Zebrane do tej pory wyniki pozwalają już podzielić zjawiska FRB na różne klasy, jednak cały czas nie wiemy, czy są one emanacją jednego czy wielu osobnych procesów fizycznych. Sytuacje być może częściowo wykrystalizuje zarejestrowany 28 kwietnia 2020 gigantyczny błysk radiowy FRB 200428 od galaktycznego magnetara SGR 1935+2154, który można co do mocy porównywać do najsłabszych znanych FRB. Podczas seminarium w telegraficznym skrócie podsumuję dzisiejszy stan wiedzy o FRB i opowiem o wynikach przeglądu radiowego SGR 1935+2154, w którym w maju 2020 brał udział toruński radioteleskop.” [Marcin Gawroński]

Link do transmisji  https://youtu.be/Gw6qi6x42fs


4.11.2020

Zaproszenie

Zapraszam na konsultacje indywidualne on-line dnia 5.11.2020 o godz 16.00

Link do spotkania: meet.google.com/ruj-disj-qni

Renata Franczak – doradca metodyczny
tel.: 697397510
email: rfranczak@odn-grudziadz.edu.pl

4.11.2020

Koleżanki i koledzy

W związku z nauczaniem zdalnym jest możliwość uczestniczenia w lekcji otwartej zdalnie. W tym miesiącu przewiduję takie zajęcia w

czwartki o 13.40 – geografia klasa VII

piątki o 9.50 – przyroda klasa IV.

Jeśli ktoś z Was chciałby uczestniczyć w takiej lekcji, proszę o wcześniejszy kontakt z doradcą w celu pozyskania linka do lekcji.

Renata Franczak – doradca metodyczny
tel.: 697397510
email: rfranczak@odn-grudziadz.edu.pl

2.11.2020

Koleżanki i koledzy

Wydawnictwo Nowa Era zaprasza na webinarium on-line 4 listapada 2020 godzina 16.00

Z pustyni w tropiki – podróż przez kraje Afryki Zachodniej: Niger i Benin

Prowadzący:
dr hab. Marcin Świtoniak

Koleżanki i koledzy,

Wydawnictwo Nowa Era zaprasza na webinarium on-line 2 listapada 2020 godzina 16.00

Materiały i narzędzia Nowej Ery do nauki zdalnej oraz wykorzystanie narzędzi Google G Suit

Spotkanie poprowadzi Maciej Tulczyński

Menadżer marketingu edukacji szkolnej w wydawnictwie Nowa Era


27.10.2020

Uwaga

Ze względu na zdalne nauczanie dyżur doradcy odbywa się on-line.

Jestem do Państwa dyspozycji we wtorek 8.55-9.40 i we czwartek 15.00-15.45.

Czekam na telefony i e-maile.

Renata Franczak – doradca metodyczny
tel.: 697397510
email: rfranczak@odn-grudziadz.edu.pl

27.10.2020

Koleżanki i Koledzy

Na spotkaniu 22 października powstała Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli geografii i przyrody „Baza zadań, ćwiczeń  i programów do nauczania zdalnego i nie tylko”.

Zapraszamy pozostałych nauczycieli do uczestnictwa w naszej sieci. O kolejnym spotkaniu poinformuję Was poprzez stronę ODiDZN i zaproszenia wysyłane do szkół drogą e-mailową.

Renata Franczak – doradca metodyczny
tel.: 697397510
email: rfranczak@odn-grudziadz.edu.pl

21.10.2020

UWAGA

Darmowe otwarte webinarium:  Fundacji inspiruje.my, mentorowe inspiracje

„Geografia świata! – mówi Mama, Tata” – czyli o tym, dlaczego podróże kształcą tylko wykształconych

prowadząca Monika Piechowicz

Ekspert ds. pracy z uczniem ze specjalnymi i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, a także w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, w tym sposobach uczenia się i zastosowania TIK w szkole. Dyrektor i edukator Centrum Doskonalenia Edukacyjnego w Kaliszu.

Termin webinarium: 26.10.2020 godz 20.15

link do webinarium: https://mentoroweinspiracje.clickmeeting.com/webinaria


20.10.2020

UWAGA

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu

zaprasza  na transmisję wykładu

pt. „Czarne dziury – Nagroda Nobla 2020”.

Termin wykładu: 22 października (CZWARTEK) 2020 roku o godz. 18:00.

Prelekcję poprowadzi Joanna Piotrowska z Uniwersytetu w Cambridge.

Wykład odbędzie się w formie transmisji z wirtualnego studia Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Grudziądzu.

 
Link do transmisji YouTube: www.planetarium.grudziadz.pl
 
 
Opis:
” Podczas tej krótkiej prezentacji z radością opowiem o tegorocznej Nagrodzie Nobla w dziedzinie fizyki oraz jej głównych „gwiazdach” – czarnych dziurach i ogólnej teorii względności. Patrząc wstecz na historię myśli fizycznej pokażę, że czarne dziury nie są jedynie egzotycznym pomysłem XX wieku, a ich istnienie zaprzątało umysły naukowców już od 250 lat. Następnie przyjrzymy się bliżej eksperymentowi noblowskiemu, omawiając dobre praktyki przeprowadzania badań i niezwykły upór z jakim astronomowie wykonują obserwacje uważane za niemożliwe w momencie ich realizacji. Porozmawiamy też o tym czy warto dalej studiować te zagadnienia i jak ich poznanie może wpływać na nasze życie codzienne.” [Joanna Piotrowska-Karpova]
 
 
Informacja o prelegentce:
Doktorantka na Uniwersytecie w Cambridge, gdzie zajmuje się zagadnieniem zatrzymywania procesów gwiazdotwórczych w lokalnym Wszechświecie. W badaniach skupia się na roli supermasywnych czarnych dziur w ewolucji galaktyk, wykorzystując dane obserwacyjne oraz symulacje numeryczne.
 
 
Współorganizatorem transmisji jest Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii.
 
 
Wykład transmitowany będzie również na Facebooku w następujących kanałach:
Urania – Postępy Astronomii ( @UraniaPA ), Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii ( @zgptma ),
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne – Grudziądz ( @planetarium.grudziadz ) i innych.
 

16.10.2020

UWAGA

Ze względu na sytuację związaną COVID spotkanie SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA odędzie się on-line.

22.10.2020 godzina 16.00

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy połączyć się z doradcą, kopiując poniższy link

 meet.google.com/mcy-noen-qmr

Serdecznie zapraszam

Renata Franczak – doradca metodyczny
tel.: 697397510
email: rfranczak@odn-grudziadz.edu.pl

5.10.2020

Koleżanki i koledzy,

Wydawnictwo Nowa Era zaprasza na webinarium on-line 15 października 2020 godzina 16.00

Materiały Nowej Ery w nauczaniu hybrydowym i zdalnym z wykorzystaniem zespołów klasowych w aplikacji Microsoft Teams

Spotkanie poprowadzi Janusz Wierzbicki


29.09.2020

ZAPROSZENIE

Zapraszamy nauczycieli geografii i przyrody na spotkanie SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Spotkanie  odbędzie się 22.10.2020 o godzinie 16.00  w sali nr 2  Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu, ul. Legionów 2

            Sieci współpracy i samokształcenia  to międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami – zarówno za pośrednictwem internetowej platformy traktowanej jako forum wymiany doświadczeń, jak i spotkań osobistych. Członkowie sieci korzystają z własnych doświadczeń, ale mogą również sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia.

Program pracy sieci jest konstruowany w odpowiedzi na potrzeby tworzących ją nauczycieli. 

WARUNEK  UCZESTNICTWA:  tylko po  wcześniejszym przesłaniu scanu KARTY ZGŁOSZENIA na adres e-mail doradcy metodycznego, lub zapis elektroniczny za pośrednictwem strony internetowej ODiDZN

Renata Franczak – doradca metodyczny
tel.: 697397510
email: rfranczak@odn-grudziadz.edu.pl

16.09.2020

ZAPROSZENIE

Zapraszamy nauczycieli geografii i przyrody na inauguracyjne spotkanie metodyczne

W programie przewidziano:

 1. Plany na rok szkolny 2020/2021
 2. Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa oraz obszarów pracy rekomendowanych przez KO
 3. Przedstawienie oferty szkoleń ODiDZN.
 4. Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli.
 5. Innowacje w szkole.
 6. Wymiana doświadczeń na temat upowszechnionych i wykorzystywanych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod w kształceniu na odległość.

Spotkanie  odbędzie się  24.09.2020 o godzinie 16.00  w Sali nr 2  Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu, ul. Legionów 2

Ze względu na reżim sanitarny prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa na adres emailowy doradcy metodycznego.

Renata Franczak – doradca metodyczny

tel.: 697397510

email: rfranczak@odn-grudziadz.edu.pl


10.09.2020

Koleżanki i koledzy geografowie i przyrodnicy

Jestem do Państwa dyspozycji i zapraszam na spotkania  organizowane w roku szkolnym 2020/2021.

O terminach i miejscach spotkań będę Państwa informowała na bieżąco.  Zaglądajcie na stronę ODiDZN i do zakładki przedmiotowej.

Mój numer telefonu : 697 397 510

adres e- mail: rfranczak@odn-grudziadz.edu.pl

Pozdrawiam:

Renata Franczak


1.09.2020

Koleżanki i koledzy,

WITAM W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2020/2021.

W roku 2021 Światowy Dzień Geografa przypada na 4 kwietnia (niedziela)

Co przyniesie ten rok szkolny?       Jak będziemy pracować w dobie koronawirusa? ……..

Życzę wszystkim zdrowia, normalności i energii na cały, zaczynający się rok szkolny?

Mam nadzieję do zobaczenia wkrótce!!

Renata Franczak

 


23.06.2020

Koleżanki i koledzy,

Przed nami wakacje. Życzę Wam zasłużonego odpoczynku, zdrowia i powrotu do normalności.

Mam nadzieję do zobaczenia we wrześniu

Renata Franczak


15.06.2020

Koleżanki i koledzy,

Dużymi krokami zbliża się koniec roku szkolnego.

Przed nami wystawianie ocen rocznych. Może pomogą  Wam jeszcze artykuły ze strony CEO

Wskazówki do zdalnego nauczania – Blog CEO – Centrum Edukacji Obywatelskiej

blog.ceo.org.pl

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Renata Franczak


3.06.2020

Koleżanki i koledzy,

Dużymi krokami zbliża się koniec roku szkolnego.

Nowa Era proponuje   WEBINARIUM – 4.06.2020,  godzina 16.30

Ocenianie szkolne w czasie zdalnej nauki.

Program spotkania

 • Ocenianie w kontekście prawa oświatowego.
 • Funkcje oceniania.
 • Ocenianie sumujące i kształtujące.
 • Ocenianie na odległość.
 • Indywidualizacja nauczania i oceniania.

Webinarium poprowadzi  Barbara Sękalska -profesor oświaty, od ponad trzydziestu lat pracuje w szkole. Nauczyciel matematyki i informatyki, oligofrenopedagog. Doradca metodyczny w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Prowadzi liczne konferencje i szkolenia dla nauczycieli oraz coroczne diagnozy umiejętności rachunkowych uczniów kieleckich szkół, publikowane na stronie Ośrodka. Wielokrotnie pełniła funkcję przewodniczącej wojewódzkich konkursów matematycznych. Ekspert komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia.
Renata Franczak
 

29.05.2020

Koleżanki i koledzy

Oto co proponuje wydawnictwo WSiP

WSiP i Discovery Polska – razem dla nauki zdalnej!

Ocenianie uczniów podczas zdalnego nauczania, metody na efektywną naukę, pożytki z kryzysu edukacji, wyzwania jakie stawia przed uczniami, nauczycielami i rodzicami pandemia koronawirusa – poznaj niezawodne porady i wskazówki ekspertów WSiP i ORKE, dotyczące radzenia sobie z nauką zdalną.

Zapraszamy do obejrzenia cyklu krótkich programów „Jak się uczyć?” emitowanych od poniedziałku do piątku o godzinie 18.40 na antenie TV Metro!

Prowadząca cykl dziennikarka tvn24.pl Justyna Suchecka, specjalizująca się w tematyce edukacyjnej, zadaje ekspertom WSiP i ORKE pytania dotyczące uczenia się w domu. Wspólnie z nimi, przedstawia praktyczne porady, jak w wymuszonej pandemią rzeczywistości, powinni postępować uczniowie, nauczyciele i rodzice, na co zwracać uwagę, czego unikać.


26.05.2020

Koleżanki i koledzy,

Nowa Era proponuje   WEBINARIUM – 2.06.2020,  godzina 15.00

Przyjaźń, empatia i tolerancja jako czynniki ewolucji człowieka

W wykładzie będzie mowa o interesującej hipotezie samoudomowienia się człowieka, która wyjaśnia ewolucję różnych zdolności naszego umysłu również w zakresie porozumiewania się, a także wyjaśnia zachowania prospołeczne naszego gatunku, związane ze wzrostem empatii i tolerancji i osłabieniem agresji wewnątrzgrupowej.

Webinarium poprowadzi prof. Piotr Dawidowicz

Pracownik na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą ekologii i ochrony ekosystemów wodnych, a także ekologii behawioralnej i ekologii ewolucyjnej. Jest autorem blisko 50 publikacji z tych dziedzin, zasiada w radach redakcyjnych 3 prestiżowych międzynarodowych czasopism naukowych.

Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia.
Renata Franczak

 


25.05.2020

 Koleżanki i koledzy

Uprzejmie informuję, że w związku  z podjęciem przez Ministerstwa Edukacji Narodowej decyzji o organizowaniu i przeprowadzeniu egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące  ww  egzaminów zewnętrznych.

Zapraszam do zapoznania ze szczegółowymi wytycznymi dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

Renata Franczak


 

19.05.2020

Koleżanki i koledzy,

Nowa Era proponuje   WEBINARIUM – 28.05.2020

Ginące krajobrazy Polski 

 
Rozpoczęcie spotkania: 15:00
 
Prowadzący:
dr Wojciech Lewandowski
 
Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia.
Renata Franczak

14.05.2020

Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele.

Darmowy ebook pod redakcją naukową Jacka Pyżalskiego. https://zdalnie.edu-akcja.pl/


14.05.2020

Wykład prof. Piotra Śliwińskiego
na  kanale YouTube
15 maja 2020 r. o godz. 11.00
Skąd zło?
Literatura wobec epidemii

Wielkie epidemie to zarazem tragiczne doświadczenie ludzkości, znane jej od zarania dziejów, jak i wyjątkowy temat literatury i sztuki, która doświadczenie to próbowała przedstawić, zrozumieć, a przede wszystkim nadać mu znaczenie. Przez długi czas, w pewnym stopniu i dzisiaj, przyczyny zarazy jawiły się w kategoriach magicznych, metafizycznych, etycznych, a względy medyczne nie odgrywały większej roli. Stąd i reakcje na epidemie czarnej ospy, dżumy, cholery i innych masowych chorób były przede wszystkim natury duchowej. Sądzono, że tajemnicze zło to odpowiedź na zło zawinione przez ludzi, a nawet całą ludzkość, kara za grzechy, bicz Boży. Równie popularne były przeświadczenia o knowaniach rozmaitych Obcych, żydów, heretyków, niedowiarków, masonów, wrogów klasowych lub… rasowych. Literatura – do starożytności po współczesność – oddaje lub kształtuje duchowość epidemii. Boccaccio w Dekameronie proponuje postawę ekskluzywną, wybredny i niewybredny dystans w stosunku do bezsilnej grozy zarazy, lękowi przeciwstawia urzekającą moc opowieści; Danel Defoe w Dzienniku roku zarazy analizuje etapy i konsekwencje moru, który stopniowo bierze we władzę XVII-wieczny Londyn; Albert Camus traktuje dżumę jak test na istotną wartość egzystencji; Gustaw Herling-Grudziński (Dżuma w Neapolu) stara się rozszerzyć perspektywę o refleksję nad naturą władzy i sprawiedliwości; Marquez w Miłości w czasach zarazy panoramicznie odsłania śmierć i miłość złączone w zmysłowym tańcu… Warto też wspomnieć o wielkich filmach, przede wszystkim o Siódmej pieczęci Ingmara Bergmana. Dzieła te, i wiele innych, przy wszystkich między nimi różnicach, solidarnie walczą o inne widzenie epidemii, takie, w którym strach i rozpacz nie wypełniają człowieka bez reszty.
O tym wszystkim opowie Państwu prof. Piotr Śliwiński, kierownik Zakładu Poetyki i Krytyki Literackiej w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu.

Dostęp do wykładu na kanale YouTube znajduje się pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=wmU1OJh1AFQ


11.05.2020

Koleżanki i koledzy,

Jeszcze przed nami kilka tygodni zdalnego nauczania, a może i więcej. My i nasi uczniowie spędzają dużo czasu przed komputerem.  Co dalej? Nie wiemy jakie będą decyzje Men.

Nowa Era proponuje WEBINARIUM

Czym jest higiena cyfrowa i w jaki sposób o nią zadbać?

Data spotkania: 12.05 | Rozpoczęcie spotkania: 15:00 | Miejsce spotkania: Online

Program spotkania

 • Co warto czytać?
 • Dlaczego warto rozmawiać o higienie cyfrowej?
 • Kiedy nie dbamy o odpowiedni poziom higieny cyfrowej.
 • Czym jest społeczeństwo sieci?
 • Uzależnienia behawioralne jako skutek kompulsywnych zachowań
 • W jaki sposób nasz mózg się uzależnia?
 • Dlaczego przywiązujemy się do swoich smartfonów?
 • Negatywne skutki nadużywania mediów cyfrowych
 • Co możemy zrobić w domu?
 • O domowych zasadach korzystania z urządzeń cyfrowych


O prowadzącym

Dr Maciej Dębski – wykładowca akademicki Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, socjolog problemów społecznych, edukator społeczny, ekspert Ministerstwa Cyfryzacji, Rzecznika Praw Obywatelskich, Fundator i Prezes Fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG, autor/współautor publikacji naukowych oraz dokumentów strategicznych, programów lokalnych w zakresie problemów społecznych, w szczególności uzależnień behawioralnych oraz cyberprzemocy. Wdrożył innowacyjny eksperyment POZ@ SIECIĄ polegający na odcięciu na trzy doby ponad stu młodych osób od wszelkich mediów cyfrowych, inicjator ogólnopolskich badań naukowych pt. „Młodzi Cyfrowi – Cyfrowi Rodzice”, współpracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej w zakresie prowadzenia projektu naukowo-badawczego pt. „Granie na Ekranie”.

Dbajmy o nasze zdrowie

Pozdrawiam

Renata Franczak


5.05.2020

Zdalne nauczanie

W odpowiedzi na pytania umieszczam schemat lekcji wysyłanej uczniom za pomocą e-dziennika lub e-maila.

Tworząc każdą  wiadomość  do uczniów uwzględnij:

 • przewidywany czas, jaki powinno zająć uczniowi przeczytanie treści i wykonanie poleceń (pamiętaj, aby nie zajęło to więcej niż 20‒25 minut ze względu na możliwości percepcyjne ucznia przed komputerem i podręcznikiem);
 • możliwość zapisania przez ucznia pytań do poleceń lub treści, których nie zrozumiał, i przesłania ich do Ciebie;
 • sposób odesłania przez uczniów pracy domowej (zdjęcie/skan rozwiązanego zadania, praca zapisana w edytorze tekstowym załączona do e-maila, prezentacja multimedialna) oraz termin jej wykonania;
 •  rodziców uczniów ‒ jeśli  w Twojej szkole działa e-dziennik lub udostępniono ich e-maile, to również do nich prześlij tę lekcję.

 

Wiadomość powinna zawierać:

1. Temat lekcji
‒ najlepiej umieść go w tytule wiadomości  do ucznia  lub w jej wstępie oraz w dzienniku elektronicznym
‒ może być taki jak w podręczniku

2. Cele lekcji
‒ krótko (2‒3 cele)

2. Część wprowadzająca

‒ podanie stron w podręczniku, których dotyczy lekcja (strony od‒do/akapit od‒do)

‒ opcjonalnie podanie linka do dodatkowych stron w Internecie wprowadzających w temat

3. Część główna

‒ polecenie uczniom przeczytania treści z podręcznika/obejrzenia e-lekcji

‒ wskazanie im najważniejszych informacji do zapamiętania z lekcji („zwróćcie uwagę na…”)

‒ polecenie rozwiązanie przykładowego zadania/zadań z podręcznika/zeszytu ćwiczeń (1‒2 zadania)

4. Część podsumowująca
‒ podanie zadań dodatkowych, które można potraktować jako praca domowa (2‒3 zadania)

 


PROPOZYCJA  SZKOLENIA „NOWA ERA”

Wydawnictwo „Nowa Era” proponuje szkolenie online dla nauczycieli Szkół Podstawowych

„O radości bycia geografem”

Będzie to webinarium

Termin 5.05,  rozpoczęcie spotkania: 15:00

Prowadzący:  dr Wojciech Lewandowski

 


 28.04.2020

INFORMACJA O EGZAMINACH

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski poinformował, że placówki edukacyjne zostaną zamknięte co najmniej do 24 maja.

MEN ogłosił nowe terminy egzaminów 

 • 8 – 29 czerca – matury
 • 16 – 18 czerwca – egzamin ósmoklasisty
 • 22 czerwca – 9 lipca – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 • 17 – 28 sierpnia – egzamin zawodowy.
 • MEN poinformował, że tegoroczne matury odbędą się bez części ustnej egzaminu.
 • Minister Zdrowia dodał, że wszystkie tegoroczne egzaminy odbędą się z uwzględnieniem reżimu sanitarnego i zasad dotyczących m.in. zachowania odpowiedniego dystansu między zdającymi.

16.04.2020

Pomoc w zdalnym nauczaniu

Polecam Wam Koleżanki i Koledzy wykłady do Szkoły Podstawowej na Youtube. Krótko, w oparciu o podręcznik Nowej Ery, przystępnie.

 

www.youtube.com/watch?v=gOCyjRKF95U&t=7s

www.youtube.com/watch?v=H5uJCvH1cac&t=41s

www.youtube.com/watch?v=xhU-YsInGUY&t=13s

www.youtube.com/watch?v=gOCyjRKF95U&t=253s

www.youtube.com/watch?v=P2caRrrz_1g

www.youtube.com/watch?v=joAZJi2ULZ4


15.04.2020r.

Pomoc w zdalnym nauczaniu

Polecam Wam Koleżanki i Koledzy strony, na których znajdziecie ciekawe materiały, które można polecić uczniom nie tylko w dobie zdalnego nauczania:

https://www.geografia24.eu/

https://www.national-geographic.pl/

http://www.poznaj-swiat.pl/

http://www.parkinarodowe.edu.pl

https://www.gry-geograficzne.pl/


Uwaga  koleżanki i koledzy

Lekcje przedmiotowe są prowadzone  zdalnie, ale główny nacisk w  nauczaniu  Ministerstwo Edukacji Narodowej nałożyło na naukę przedmiotów szkolnych, realizację podstawy programowej oraz ocenianie efektów pracy uczniów.

Przypominam o podręcznych zasobach z bogatej oferty dostępnej w Internecie:

 1. gov.pl. informacje dostępne na stronie ministerstwa edukacji
 2. https://epodreczniki.pl/-to darmowe narzędzie edukacyjne oferujące nauczycielom i uczniom materiały dydaktyczne oraz środowisko, które pozwala tworzyć i współtworzyć nowe treści, dzielić się nimi z uczniami, przygotowywać testy sprawdzające oraz śledzić postępy, a nawet prowadzić indywidualną pracę z uczniem.
 3. pl/zdalnelekcje-na stronie propozycje materiałów dydaktycznych i narzędzi do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej
 4. http://www.scholaris.pl/-to portal wiedzy dla nauczycieli zawierający bezpłatne zasoby edukacyjne, które są dostosowane do wszystkich etapów kształcenia. Zasoby portalu są kompatybilne ze wszystkimi tablicami interaktywnymi i innymi urządzeniami wspomagającymi pracę nauczyciela, np. tabletami. Portal zawiera około 28 tys. pojedynczych interaktywnych materiałów, pomocnych w realizacji treści ze wszystkich przedmiotów, na różnych poziomach edukacyjnych. Są to scenariusze lekcji, ćwiczenia, teksty, animacje, slajdy, symulacje, gry dydaktyczne czy filmy. Wszystkie opublikowane na portalu treści, bez względu na przyporządkowanie do poprzedniej lub aktualnej podstawy programowej, stanowią merytorycznie materiał, który może być wykorzystany w pracy zarówno przez ucznia, jak i przez nauczyciela.
 5. https://www.edukator.pl/– to nowoczesny serwis edukacyjny. Wystarczy się zarejestrować, aby otrzymać dostęp do własnego wirtualnego dysku, który pozwala gromadzić i porządkować cyfrowe materiały dowolnego formatu, a przede wszystkim w łatwy i intuicyjny sposób tworzyć własne treści, komunikować się z innymi i publikować najlepsze dzieła.

Informuję również, że  jestem do Waszej dyspozycji, jednak z uwagi na naszą zdalną pracę zawodową z dziećmi, proponuję organizację konsultacji  telefonicznych / e-mailowych

Renata Franczak,  kom.721 219 811, rfranczak@odn-grudziadz.edu.pl


2.04.2020r.

Szanowne koleżanki i koledzy

Witam po bardzo długim okresie nieobecności.  Wracam do pracy w tym niecodziennym czasie.

W związku z obecną sytuacją w szkołach dotyczącą zawieszenia zajęć, żeby nie doszło do bardzo szerokiego rozprzestrzeniania się koronawirusa, lekcje mają być prowadzone zdalnie. Naszym zadaniem jest „przeprowadzić” uczniów przez ten trudny dla wszystkich okres.   Jest to jednocześnie egzamin z odpowiedzialności dla każdego nauczyciela, ucznia i rodzica.

Zawieszenie zajęć w szkołach, to spore wyzwanie dla nauczycieli. Musimy tak dostosować materiały i zadania dla ucznia, aby bez naszej pomocy każdy mógł samodzielnie pracować w domu.

Proszę o propozycję ciekawych rozwiązań metodycznych, dzięki którym będzie można zdalnie poprowadzić zajęcia z geografii dla uczniów, a które mogą być inspiracją i wsparciem dla innych nauczycieli. Wszelkie propozycję proszę przesyłać na mojego maila.

Ciekawe rozwiązania i pomysły zostaną zamieszczone w bieżącej zakładce.

 

Pozdrawiam serdecznie i czekam na  bezpośredni kontaktem z Państwem.

Renata Franczak,  kom.721 219 811, rfranczak@odn-grudziadz.edu.pl


29.10. 2019 r.

Zaproszenie

Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa  Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu zaprasza nauczycieli  geografii  i  przyrody oraz  pięcioosobowe delegacje uczniów  szkół ponadpodstawowych i uczniów starszych klas szkół podstawowych na konferencję przedmiotowo-metodyczną, która odbędzie się 6 listopada  2019r. o godzinie 13.30 w auli CKU ODiDZN,  ul Legionów 2 w Grudziądzu

p.t. „Kiedyś to były zimy – metody badań i źródła wiedzy o klimacie w przeszłości”

W trakcie prelekcji można dowiedzieć się między innymi:

Z jakich źródeł czerpiemy wiedzę o klimacie w okresie przed pomiarami instrumentalnymi?

Jaką rolę w badaniach nad zmianami klimatu mają dzienniki i pamiętniki?

Czy drzewo może służyć jako termometr?

Jakie metody pomocne są w badaniu zmian klimatu?

Jak zmieniały się meteorologiczne pomiary instrumentalne w Polsce i na świecie?

prowadząca dr Aleksandra Pospieszyńska,

Absolwentka geografii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zawodowo związana z toruńską uczelnią, zajmuje się klimatologią historyczną i teledetekcją. Na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej zajmuje się również promocją zagadnień naukowych prowadząc m.in. zajęcia dla grup szkolnych. Uczestniczka XXXVI Wyprawy Polarnej UMK na Spitsbergen.

————————————————————————————————————————————————

11.10.2019 r.

Zaproszenie

Serdecznie zapraszam nauczycieli przyrody i geografii szkół podstawowych na spotkanie metodyczne   29.10.2019 roku

o godzinie 1500   w sali nr 2 w CKU ODiDZN

W programie:

 1. Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej. Jak planować działania profilaktyczne w szkole-wystąpienie Pani Dorota Lichnerowicz, pedagog ZSO w G-dzu
 2. Opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grudziądzu i ich interpretowanie przez nauczyciela-wystąpienie Pani Aleksandra Otlewska, pedagog PPP w Grudziądzu.
 3. Sprawy różne

Renata Franczak, kom.721 219 811, rfranczak@odn-grudziadz.edu.pl

———————————————————————————————————————————————–

2.10 2019 r.

Zaproszenie

Serdecznie zapraszam nauczycieli przyrody i geografii na spotkanie metodyczne 7.10.2019 (poniedziałek), godz 15.30

W programie:

1. Plany na rok szkolny 2019/2020

Przedstawienie podstawowych kierunków  realizacji polityki  oświatowej państwa i KO.

Analiza potrzeb nauczycieli i omówienie zasad współpracy z doradcą w nowym roku szkolny.

Przedstawienie oferty szkoleń ODiDZN.

2. Realizacja Nowej Podstawy Programowej – nowości, komentarze, refleksje.

Renata Franczak

kom.721 219 811

rfranczak@odn-grudziadz.edu.pl

———————————————————————————————————————————————–

 WITAM W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2019/2020

W roku 2020 Światowy Dzień Geografa przypada na 4 kwietnia (sobota)

Bez odkryć geograficznych świat pewnie wyglądałby inaczej.
4 kwietnia upamiętniamy tych, którzy poświęcili swoje życie geografii.