grudzień

Harmonogram form doskonalenia zawodowego nauczycieli

  SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH W RAMACH WDN / ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE – szkolenia zamknięte

Tematyka Termin/godzina Miejsce Adresat Prowadzący Kierownik
—– —– —– —– —– —–

 WARSZTATY / KURSY / KONFERENCJE / KONKURSY/KONSULTACJE ZESPOŁOWE

Tematyka Termin/godzina Miejsce Adresat Prowadzący Kierownik
Szkolenie
Analiza i interpretacja wyników egzaminu ósmoklasisty szkoły na tle województwa i kraju w kontekście działań podnoszących efektywność kształcenia
5.12.2023
g. 14.30
Starostwo Powiatowe Wąbrzeźno kadra kierownicza oraz zainteresowani nauczyciele SP powiatu wąbrzeskiego Krzysztof Bylicki,
Anna Kiestrzyn
Beata Podlewska
Konsultacja zespołowa
Nie KOP-my uczniów, czyli oceniajmy bez krytyki i porównywania do innych
6.12.2023
g. 17.00
Skype przewodniczący zespołów edukacji wczesnoszkolnej Beata Podlewska Beata Podlewska
Konsultacja zespołowa
Próbna matura z biologii. Analiza wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. Egzamin maturalny 2024
11.12.2023
g. 16.00
online nauczyciele biologii SPP Barbara Kamińska Barbara Kamińska
           
           
           
           
           
KONSULTACJE INDYWIDUALNE ON-LINE DLA WSZYSTKICH  NAUCZYCIELI  –
W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI Z KRÓTKIM STAŻEM
dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej poniedziałki
g.  17.45-18.30
on-line nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Beata Podlewska
dla nauczycieli przyrody
i geografii
poniedziałki
g.  8.00-8.45
on-line nauczyciele przyrody
i geografii szkół podstawowych
Renata Franczak
dla nauczycieli historii i wos czwartki
g. 16.00-16.45
on-line nauczyciele historii
i wos szkół podstawowych
Małgorzata Rycka
dla nauczycieli języków obcych
(j. angielski i j. niemiecki)
wtorki
g.  15.00-15.45
on-line nauczyciele języków obcych szkół podstawowych Krzysztof Żurawski
dla nauczycieli religii czwartki
g. 15.15-16.00
on-line nauczyciele religii szkół podstawowych
i szkół ponadpodstawowych
Dorota Thom
dla nauczycieli biologii czwartki
g.  16.00
on-line nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych Barbara Kamińska

  LEKCJE OTWARTE

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w zakładkach przedmiotowych doradców metodycznych

7.12.2023 – lekcja geografii, kl. V, godz. 11.45 – SP 21

  SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Nazwa Sieci Termin/godzina Miejsce Adresat  Koordynator
Zabawa i nauka
Świąteczne i kreatywne zabawy z masą solną
4.12.2023
g.18.00
Skype nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, członkowie sieci Beata Podlewska
Sieć współpracy i samokształcenia geografów i przyrodników 5,12,2023
g. 16.15
CKU, ODiDZN s. 30 nauczyciele geografii i przyrody SP  Renata Franczak