grudzień

Harmonogram form doskonalenia zawodowego nauczycieli

  SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH W RAMACH WDN / ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE – szkolenia zamknięte

Tematyka Termin/godzina Miejsce Adresat Prowadzący Kierownik
—– —– —– —– —– —–

 WARSZTATY / KURSY / KONFERENCJE / KONKURSY/KONSULTACJE ZESPOŁOWE

Tematyka Termin/godzina Miejsce Adresat Prowadzący Kierownik
Konsultacja zespołowa
Próbna matura 2021/2022, ekologia i ochrona przyrody w praktyce szkolnej
7.12.2021
godz. 16.00
online nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych Barbara Kamińska Barbara Kamińska
Webinarium
Poczuj magię Świąt – kilka pomysłów na świąteczną lekcję języków obcych
8.12.2021
godz.
online nauczyciele języków obcych szkół podstawowych Krzysztof Żurawski Krzysztof Żurawski
Konsultacja zespołowa
Rola rodziny w rozwijaniu systemu wartości
8.12.2021
godz. 17.30
online nauczyciele religii szkół podstawowych Aleksandra Mikołajek Aleksandra Mikołajek
Szkolenie Jak poprawić efekty kształceni? – o potrzebie diagnozowania osiągnięć ucznia, klasy i szkoły 9.12.2021
godz. 16.30
on-line nauczyciele szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych Krzysztof
Bylicki
Krzysztof Żurawski
Warsztaty Nastolatek po ekspozycji na długotrwały przewlekły stres i izolację. Rozpoznanie i pomoc na terenie szkoły 15.12.2021
godz. 16.00-19.00
online pedagodzy, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele dr Dominika Łęcka Barbara Kamińska
 Konsultacja zespołowa
Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami w klasie?
Kryteria oceniania a interpretacja opinii i orzeczeń PPP
13.12.2021
godz. 18.00
online przewodniczący zespołów edukacji wczesnoszkolnej Monika Kowalska/
Beata Podlewska
Beata Podlewska
Konsultacje indywidualne on-line – w szczególności dla nauczycieli z krótkim stażem
dla nauczycieli historii 1.12.2021
8.12.2021
22.12.2021
godz. 14.30-16.45
online nauczyciele historii szkół podstawowych Adam Grus Adam Grus
dla nauczycieli biologii 2.12.2021
16.12.2021
godz. 15.30-16.15
online nauczyciele biologi szkół ponadpodstawowych Barbara Kamińska Barbara Kamińska
dla nauczycieli wos 15.12.2021
godz.14.30-16.45
online nauczyciele wos szkół podstawowych Adam Grus Adam Grus
dla nauczycieli geografii i przyrody 9.12.2021
16.12.2021
godz. 16.00-17.30
online nauczyciele geografii i przyrody szkół podstawowych Renata Franczak Renata Franczak
dla nauczycieli religii 7.12.2021
14.12.2021
21.12.2021
godz. 13.30-15.00
online nauczyciele religii szkół podstawowych Aleksandra Mikołajek Aleksandra Mikołajek
dla nauczycieli języków obcych 1.12.2021
8.12.2021
15.12.2021
22.12.2021
godz. 15.50-16.35
online nauczyciele języka angielskiego i języka niemieckiego szkól podstawowych Krzysztof Żurawski Krzysztof Żurawski
dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 6.12.2021
13.12.2021
20.12.2021
godz. 16.30-18.00
online nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Beata Podlewska Beata Podlewska

  LEKCJE OTWARTE

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w zakładkach przedmiotowych doradców metodycznych

  SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Nazwa Sieci Termin/godzina Miejsce Adresat  Koordynator
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli geografii i przyrody 2.12.2021
godz. 16.30
online nauczyciele geografii i przyrody SP, członkowie sieci Renata Franczak
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej „Kreatywni – nauczyciel z uczniem”
Kreatywnie i świątecznie… O terapii pedagogicznej, jej skuteczności i czynnikach na nią wpływających”
2.12.2021
godz. 18.00
online nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, członkowie sieci Beata Podlewska
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli religii „i-katecheza – tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych”
Tworzenie materiałów interaktywnych za pomocą szablonów portalu Wordwall
8.12.2021
godz. 19.00
online nauczyciele religii SP, członkowie sieci Aleksandra Mikołajek