Historia/WOS- 2021/2022

01.10.2021 r.

Zapraszam  nauczycieli historii w szkole podstawowej na pierwsze spotkanie członków Sieci Współpracy i Samokształcenia.

Dnia 27 października 2021 roku o godzinie 16.30 w CKU ODiDZN , ul Legionów 2 w Grudziądzu odbędzie się pierwsze spotkanie członków sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli historii w szkole podstawowej. Tematem spotkania będzie : „Organizacja sieci współpracy nauczycieli historii „.

Proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 25 października 2021 roku telefonicznie lub mailowo:

tel. : 509-834-745

e- mail:  agrus@odn-grudziadz.edu.pl  

Pozdrawiam:

Adam Grus

doradca metodyczny

_________________________________________________________________________________________________________

01.10.2021 r.

Zapraszam  nauczycieli historii i WOS w szkole podstawowej na  konsultacje zespołowe

Dnia 20 października 2021 roku o godzinie 16.30 w CKU ODiDZN , ul Legionów 2 w Grudziądzu odbędą się konsultacje zespołowe nauczycieli historii i WOS w szkole podstawowej. Tematem konsultacji będzie : „Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli historii i wos w oparciu o priorytety polityki Państwa oraz priorytety Kuratora Oświaty „.

Proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 18 października 2021 roku telefonicznie lub mailowo:

tel. : 509-834-745

e- mail:  agrus@odn-grudziadz.edu.pl

Pozdrawiam:

Adam Grus

doradca metodyczny

_________________________________________________________________________________________________________

30.09.2021 r.

 

Zapraszam  nauczycieli historii w szkole podstawowej do udziału

w Sieci Współpracy i Samokształcenia.

 

SIEĆ:

Współpracy nauczycieli historii w szkole podstawowej

Czas trwania:  rok szkolny 2021/2022
Opis szkolenia: Celem spotkań będzie :

Uczestnik:

-zna i akceptuje zasady funkcjonowania sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;

-określa swoje potrzeby w zakresie samokształcenia, współpracy i doskonalenia warsztatu pracy;

-analizuje przykłady dobrej praktyki z zakresu nowoczesnych metod nauczania historii

-opracowuje materiały edukacyjne wykorzystywane podczas zajęć z historii   ( w tym także do zdalnego nauczania) w szkole podstawowej;

-tworzy nowe rozwiązania wspólnie z innymi uczestnikami sieci;

-dzieli się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi uczestnikami sieci;

Formy pracy:

-konsultacje zespołowe

– konsultacje indywidualne

Na zakończenie pracy sieci uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w całorocznym programie wspomagania (przy min. 50% obecności).

Adresaci: Nauczyciele historii w szkole podstawowej
Miejsce: CKU ODiDZN sala nr 2,  ul Legionów 2

Kolejne miejsca spotkań będą podawane na bieżąco.

Cena: Forma bezpłatna
Koordynator: Imię i nazwiskodoradca metodyczny w zakresie Adam Grus

tel: 509-834-745    e-mail: agrus@odn-grudziadz.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy: W celu potwierdzenia swojego uczestnictwa w Sieci należy wypełnić
i przesłać Kartę zgłoszenia udziału w sieci, która znajduje się na stronie www.odn-grudziadz.edu.pl → Zgłoszenia
Planowane terminy spotkań:
Październik Styczeń Marzec Maj

 

Pozdrawiam:

Adam Grus

doradca metodyczny

_________________________________________________________________________________________________________

30.09.2021 r.

Szanowni Państwo

Wzorem lat ubiegłych w bieżącym roku szkolnym 2021/2022

Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty organizuje konkurs przedmiotowy z historii dla uczniów klas IV-VIII

szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego.

Szczegóły dotyczące konkursu zamieszczone są na stronie Kuratorium Oświaty w zakładce konkursy

Kuratora Oświaty

 

Pozdrawiam:

Adam Grus

doradca metodyczny

_________________________________________________________________________________________________________

03.09.2021 r.

Witam Państwa w nowym roku szkolnym 2021/2022

Życzę Państwu samych sukcesów w pracy w nowym roku szkolnym.

Jestem do Państwa dyspozycji. Wzorem lat ubiegłych zapraszam do udziału w formach doskonalenia zawodowego.

Na bieżąco będę informować Państwa w zakładce przedmiotowej (historia i wos) o formach doskonalenia na dany miesiąc.

 

W razie pytań jestem do Państwa dyspozycji:

tel. : 509-834-745

e- mail:  agrus@odn-grudziadz.edu.pl