Światowy Tydzień Mózgu 2021

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Mój mózg – Jaki Jestem?!” zorganizowanego w ramach obchodów Światowego Tygodnia Mózgu

Dziękujemy bardzo za aktywne włączenie się w obchody Światowego Tygodnia Mózgu poprzez udział uczniów szkół podstawowych w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Mój mózg – Jaki Jestem?!”.

Do Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego w Grudziądzu wpłynęło łącznie 26 prac konkursowych. O wyłonieniu laureatów konkursu decydowały następujące kryteria: umiejętność doboru tematu pracy, jakość wykonania, oryginalność i pomysłowość oraz walory artystyczne.

W kategorii wiekowej klas I – III laureatami zostali:

Miejsce I – Filip Wydorski, uczeń kl. 1 Szkoły Podstawowej nr 4 w Grudziądzu

Miejsce II – Alicja Ślizewska, uczennica kl. 3 Szkoły Podstawowej nr 9 w Grudziądzu

Miejsce III – Jagoda Dobrzyńska, uczennica kl. 2 Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim

                  Wiktoria Martyńska, uczennica kl. 2 Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu

 

W kategorii wiekowej klas IV –VIII laureatami zostali:

Miejsce I – Szymon Szypłowski, uczeń kl. 4 Szkoły Podstawowej nr 17 w Grudziądzu

Miejsce II – Kornelia Szadkowska, uczennica kl. 7 Szkoły Podstawowej nr 21 w Grudziądzu

Miejsce III – Oliwia Pytyńska, uczennica kl. 7 Szkoły Podstawowej nr 21 w Grudziądzu

                   Laura Wierzbicka, uczennica kl. 4 Szkoły Podstawowej nr 17 w Grudziądzu

 

 

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają dyplom za uczestnictwo. Natomiast laureaci trzech pierwszych miejsc w kategoriach wiekowych wraz z dyplomem otrzymają nagrody w postaci gadżetów Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego w Grudziądzu. W związku z trwającą sytuacją  pandemii w kraju dyplomy wraz z nagrodami przekazane zostaną przez Organizatora bezpośrednio do szkół.

[ngg src="galleries" ids="111" display="basic_thumbnail" ajax_pagination="1" use_imagebrowser_effect="1"]

Zaproszenie

z okazji obchodów Światowego Tygodnia Mózgu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY całą społeczność uczniowską klas I–VIII do udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym online pod hasłem ,, Mój mózg – Jaki Jestem?!”

Celem konkursu jest promowanie zainteresowań z zakresu neurobiologii połączonych z rozwojem kreatywności artystycznej.

            Organizatorem konkursu jest Renata Franczak i Beata Podlewska, doradcy metodyczni Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.

            Uprzejmie prosimy o przeprowadzenie eliminacji wewnątrzszkolnych oraz przesłanie mailem fotografii lub skanu prac laureatów etapu 1-3 i etapu 4-8 /w sumie 6 prac/ wraz z kontaktem do opiekuna uczniów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 marca 2021r. bezpośrednio do organizatora: kl.1-3 bpodlewska@odn-grudziadz.edu.pl /607- 867- 407/,
kl. 4-6
rfranczak@odn-grudziadz.edu.pl /697-397-510/.

ZASADY KONKURSU

 1. W konkursie plastycznym na etapie szkolnym biorą udział chętni uczniowie w dwu kategoriach wiekowych:

A: klas I – III

B: klas IV – VIII

 1. Pracę plastyczną uczniowie wykonują indywidualnie według własnego pomysłu, dowolną techniką, np. farby, kredki, wycinanka, kolaż, itp. zgodnie z koncepcją hasła: ,,Mój mózg – Jaki Jestem?!”
 2. Prace konkursowe na etapie szkolnym ocenia jury powołane z Zespołu nauczycieli. Przewodnicząca jury przekazuje dane laureatów konkursu, fotografie/skany prac w jakości nadającej się do wydruku – w sumie 6 osób (po troje z  kategorii wiekowej)  mailem do organizatorów w terminie do  05 marca 2021 r.

Bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc na tym etapie konkursu  ;-)

 1. O wyłonieniu laureatów konkursu etapu międzyszkolnego decyduje jury powołane przez Organizatorów. Kryteria oceny prac to: umiejętność doboru tematu pracy, jakość wykonania, oryginalność i pomysłowość, walory artystyczne. Prace noszące znamiona plagiatu zostaną zdyskwalifikowane.
 2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty dnia 10 marca 2021r.  Informacje zostaną przedstawiane za pośrednictwem strony internetowej  ODiDZN. Bardzo proszę,o dopilnowanie wyrażenia zgody prawnych opiekunów dzieci,  na przetwarzanie danych osobowych w związku z podawaniem do publicznej wiadomości imienia, nazwiska, klasy  i szkoły dziecka niepełnoletniego, tylko i wyłącznie na potrzeby międzyszkolnego konkursu  pod hasłem: ,,Mój mózg – Jaki Jestem?!” organizowanego przez doradców metodycznych ODiDZN w Grudziądzu.
 3. Wszyscy uczniowie zostaną nagrodzeni dyplomami za uczestnictwo. Nagrodami premiowani zostaną laureaci trzech pierwszych miejsc w kategoriach wiekowych kl. I-III i IV – VIII – łącznie 6 dzieci. W zależności od stopnia zagrożenia zdrowia w związku z trwającą sytuacją  pandemii w kraju, o miejscu i formie przekazania nagród, zostaną Państwo poinformowani osobiście przez organizatorów.

     Informacja o przetwarzaniu danych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani i dziecka jest dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu (86-300), ul. Legionów 2, adres emailowy: sekretariat@ckugrudziadz.pl
 2. Dane osobowe Pana/Pani i dziecka uzyskane w związku z udziałem w konkursie pt. „Mój mózg – Jaki jestem?!” będą przetwarzane w następujących celach:
  1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w celu publikacji danych laureatów konkursu (imię, nazwisko, szkoła, klasa);
  2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO –prawnie uzasadniony interes CKU:
   • W celu sprawnego przeprowadzenia konkursu,
   • W celu identyfikacji uczestników konkursu,
  3. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:
   1. Żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,
   2. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
   3. Sprzeciw wobec przetwarzania,
   4. Przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora.
  4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych i danych osobowych dziecka jest dobrowolne, a brak ich podania nie rodzi żadnych skutków prawnych. Jedynym skutkiem braku podania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.
  5. Przysługuje Panu/Pani  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych.
 1. Dane osobowe Pana/Pani dziecka udostępniane mogą być jedynie podmiotom uprawnionym do tego z mocy przepisów prawa i tylko w celach i sytuacjach przepisami prawa przewidzianymi.
 2. W stosunku do Pana/Pani dziecka nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

 

Oświadczenie uczestnictwa