Wakacje

 Dziękując Państwu za wspólnie spędzony rok szkolny
życzymy wspaniałego wypoczynku i samych słonecznych dni.
wicedyrektor i doradcy metodyczni ODiDZN

Bezpłatny kurs szkoleniowy „Ssaki morskie – nauka i edukacja”

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu zapraszają Państwa – nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na bezpłatny 2-dniowy kurs szkoleniowy w zakresie biologii i ekologii ssaków morskich „Ssaki morskie – nauka i edukacja”. Kurs organizowany jest w ramach projektu „Using marinemammals for making science education and science careersattractive for youngpeople – MARINE MAMMALS”, programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej HORYZONT 2020.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 lipca. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Celem kursu jest wsparcie Państwa w inspirowaniu młodzieży do rozwijania swoich zainteresowań w dziedzinie nauk ścisłych przyrodniczych – biologii morza. Dzięki kursowi nabędą Państwo unikalną wiedzę o biologii i ekologii ssaków morskich oraz przetestują pakiety edukacyjne, stworzone przez zespół międzynarodowych ekspertów. Będą Państwo mieli okazję wziąć udział zarówno w zajęciach teoretycznych jak też praktycznych w połączeniu z wyjściem w teren.

Wszelkie niezbędne informacje o kursie dostępne są na stronach Fundacji oraz Stacji Morskiej w Helu.

Zaproszenie do pobrania

Strona www Fundacji

http://www.frug.ug.edu.pl/pl/projekty/projekty-realizowane/horyzont-2020/

Strona www Stacji Morskiej w Helu:

http://www.hel.univ.gda.pl/horyzont_2020/horyzont_2020_index.htm

XV Międzyszkolny Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej

Patroni Honorowi

                                                        Prezydent Miasta Grudziądza     Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dnia 10 maja 2017 roku odbył się XV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Grudziądza i Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego. W konkursie wzięło udział 9 trzyosobowych reprezentacji szkół miasta i gminy Grudziądz. Trzyosobowe drużyny zostały wyłonione w eliminacjach szkolnych. Hasło tegorocznych zmagań to  „Świat mediów”. Każdy zespół rozwiązywał test dotyczący tematyki Unii Europejskiej, w którym znalazły się także pytania dotyczące mediów w Europie, Polsce i Grudziądzu. Podczas testu gościło nas Gimnazjum nr 4. Po zmaganiach konkursowych  uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z pracą Telewizji Kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu.
Konkurs zorganizowały i czuwały nad jego przebiegiem Pani Grażyna Straszewska (SP 21) oraz Pani Renata Franczak (doradca metodyczny ODiDZN).
 Tegoroczni laureaci to
I miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 15
II miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 20
III miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 18
Relację z konkursu można obejrzeć na stronie: http://tvsm.pl/videoteka/gsi/2017.05.10

[nggallery id =84]

„Nauka przyrody w terenie”

W dniach 12 i 13 maja 2017 roku odbyły się wyjazdowe warsztaty „Nauka przyrody w terenie” dla nauczycieli przyrody i biologii zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu i Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego w Grudziądzu.
            Zajęcia rozpoczęły się w siedzibie Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu, gdzie pracownicy parku zapoznali nauczycieli z bazą dydaktyczną i ofertą edukacyjną parku  kierowaną do uczniów na wszystkich poziomach edukacyjnych, a także z osobliwościami fauny i flory parku. Ponadto uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z rozwiązaniami metodycznymi do wykorzystania na zajęciach terenowych.  Nauczyciele zwiedzili Muzeum Przyrody i Muzeum Etnograficzne im. Edwarda Klemensa mieszczące się w siedzibie Welskiego Parku Krajobrazowego.
            Po krótkim odpoczynku uczestnicy udali się na zajęcia, na terenie rezerwatu przyrody „Piekiełko” oraz na ścieżce edukacyjnej nad Jeziorem Lidzbarskim, które prowadzili pracownicy Welskiego Parku Krajobrazowo oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. Trasą przez las wzdłuż rzeki Wel nauczyciele wędrując, zachwycali się wiosenną przyrodą oznaczając napotkane gatunki roślin.
            Wieczorem przyszła chwila na integrację przy ognisku i wspólne śpiewanie z gitarą w tle, na której przecudnie grał pan Michał Kosowicz.
            Następnego dnia od rana uczestnicy warsztatów powędrowali do Nadleśnictwa Lidzbark, gdzie odbyły się zajęcia w sali edukacyjnej i muzeum leśnym, gdzie nauczyciele mogli obejrzeć tablice dotyczące zagadnień leśnych, sprzęt i urządzenia stosowane dawniej w leśnictwie oraz przekroje drewna różnych gatunków drzew, a także sprzęt do żywicowania, pomiaru i cechowania drewna i urządzenia do stosowania w ochronie lasu. Uczestnicy zapoznali się też ze specyfiką prowadzenia zajęć z uczniami w terenie.
            Nauczyciele oprowadzani przez pracowników nadleśnictwa przeszli ścieżką przyrodniczo-leśną, gdzie podziwiali osobliwości przyrodnicze regionu.
            Pogoda i nastroje dopisały, a nauczyciele pełni wrażeń zakończyli warsztaty dziękując organizatorom: pracownikom Starostwa Powiatowego w Grudziądzu panu Kazimierzowi Sobótce i panu Michałowi Kosowiczowi oraz doradcom metodycznym pani Renacie Franczak i pani Barbarze Kamińskiej z ODiDZN.

[nggallery id=83]

Międzyszkolny konkurs „Ekologiczne Zmagania”

Dnia 29 marca 2017 roku w  Szkole Podstawowej nr 9, odbyła się XIV edycja międzyszkolnego konkursu ,,Ekologiczne Zmagania”, którego hasłem przewodnim było ,,Czyste powietrze”. W konkursie wzięło udział 9 reprezentacji ze szkół naszego miasta i powiatu – SP Nowa Wieś. Drużyny tworzyli laureaci klas edukacji wczesnoszkolnej, po jednym uczniu z każdego poziomu. Każdy zespół rozwiązywał te same karty pracy. Uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy ekologiczno-przyrodniczej  rozwiązując bezbłędnie testy, ale również wykonując plakat do wymyślonego przez siebie hasła podkreślającego powagę  znaczenia  ochrony powietrza.                             

Nad sprawiedliwym przebiegiem imprezy czuwała Pani Joanna Szumlińska dyrektor szkoły, organizator konkursu Beata Podlewska, doradca metodyczny i opiekun szkolnego koła ekologicznego ,,EKOLUDEK” oraz losowo wybrane opiekunki drużyn przybyłych na konkurs: Pani Justyna Procajło (SP-20) i Pani Iwona Szymańska (SP-11). Przewodniczącą komisji konkursowej była Pani Joanna Beszczyńska  (SP-9).      

Tegorocznymi Laureatami zostały następujące drużyny:

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 3

II miejsce Szkoła Podstawowa nr 5

III miejsce Szkoła Podstawowa nr 18

Informacje na temat konkursu zostały zamieszczone na szkolnej stronie www.sp-9fb.pl, stronie ODiDZN  www.odn-grudziadz.edu.pl oraz Kronice Szkoły Podstawowej nr 9.

[nggallery id=82]

Spotkanie z Pismem Świętym

Spotkanie z Pismem Świętym „Razem czytamy historie biblijne”

6 kwietnia 2017 r. z okazji Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego, w auli CKU odbyło się spotkanie pt. „Razem czytamy historie biblijne” z udziałem księży, katechetów oraz licznie zebranych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.Jego celem było zachęcenie młodych do częstego czytania Pisma Świętego.

Doradca metodyczny religii Pani Aleksandra Mikołajek wprowadziła uczniów w tematykę spotkania, wyjaśniła, czym jest dla ludzi wierzących Pismo Święte.
Zebrani obejrzeli krótką etiudę filmową do słów Romana Brandstaettera pt. „Lament nie czytanej Biblii”, w której Pismo Święte pyta swojego właściciela, po co właściwie je kupił, po co przyniósł do domu, skoro teraz leży na najwyższej półce, zakurzone, między podobnymi wielkością książkami, a żadna sytuacja życiowa nie skłania właściciela
do sięgnięcia po nie. Po śmierci tego człowieka spadkobiercy znajdują Pismo Święte na podłodze, odkurzają je i jeden mówi do drugiego: ,,Widzisz? Twój stryj, był pobożnym człowiekiem. Miał Biblię. Weź z niego przykład”.

Pismo Święte jest pięknym listem Boga, skierowanym do wszystkich, którzy Go kochają i pragną zbliżyć się do Niego. Dlatego też powinniśmy jak najczęściej sięgać po nie. Nie możemy pozwolić, by stało jedynie
na półce w domowym księgozbiorze. Słowo Boże ma wpływać na nasze życie, ma je przemieniać.

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów odczytywali kolejno historie biblijne Starego Testamentu, które były komentowane przez doradcę metodycznego p. Aleksandrę Mikołajek. Wszyscy zebrani otrzymali pamiątkowe obrazki oraz wykonano wspólne zdjęcie.
[nggallery id= 81]

Konferencja „Szkoła czyta – szkoła rozwija się”

„Konferencja Szkoła czyta, szkoła rozwija się

Dnia 20 marca 2017 r. w Auli CKU w Grudziądzu odbyła się konferencja przedmiotowo-metodyczna Szkoła czyta, szkoła rozwija się. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele języka polskiego, języków obcych, edukacji wczesnoszkolnej oraz bibliotekarze szkół Miasta Grudziądza i Powiatu Grudziądzkiego wszystkich etapów edukacyjnych – łącznie 94 osoby.

Uroczystego otwarcia i powitania gości dokonała Pani Monika Rudnicka-Chadaj, doradca metodyczny języka angielskiego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.

Konferencji przyświecała idea realizacji I priorytetu Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2016/2017 – Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i przedstawienie przez zaproszone Panie Prelegentki nauczycielskich strategii edukacyjnych dotyczących kształcenia i rozwijania czytelnictwa wśród dzieci i młodzież.

Głównym członem konferencji było zaprezentowanie przez nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych własnych projektów, scenariuszy lekcji, realizacji konkretnych przykładów ćwiczeń doskonalących czytelnictwo wśród uczniów. Panie Prelegentki przedstawiły zilustrowane prezentacjami multimedialnymi własne, przećwiczone na lekcjach metody pracy z tekstem literackim. Na forum swoje wystąpienia przedstawiły Panie: Lidia Jach, Małgorzata Kwiatkowska, Alicja Laskowska, Sylwia Malinowska, Marzena Mrozek, Grażyna Otolska-Mróz, Paulina Piszkalska, Katarzyna Smiger, Aneta Watkowska i Celina Zbrzeźna.

Na zakończenie spotkania każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie uczestnictwa w konferencji, a imienne podziękowania za prezentacje własnych strategii edukacyjnych otrzymały Panie Prelegentki konferencji Szkoła czyta, szkoła rozwija się. Oficjalnego zamknięcia dokonała Pani Monika Rudnicka-Chadaj.

Konferencję przygotowały: Monika Rudnicka-Chadaj – doradca metodyczny języka angielskiego, Celina Zbrzeźna – doradca metodyczny języka polskiego oraz Beata Podlewska – doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej.

[nggallery id=80]

Konferencja „Innowacyjna edukacja przedszkolna”

Dnia 15 marca 2017 r. w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu odbyła się konferencja przedmiotowo  – metodyczna pt. „Innowacyjna edukacja przedszkolna”.  W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy grudziądzkich przedszkoli oraz nauczyciele wychowania przedszkolnego – łącznie 67 osób. Konferencję otworzyła i powitała wszystkich zebranych Małgorzata Cieszyńska  – dyrektor Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli.
Pani dr Anna Basińska z wielką pasją opowiadała o programie wychowania przedszkolnego Tablit. Jest to kompleksowy, nowoczesny program, którego przewodnią myślą jest organizowanie takiego środowiska edukacyjnego w przedszkolu, które będzie zapewniało dzieciom wszechstronny rozwój. Natomiast podstawową metodą pracy z przedszkolakami jest metoda projektów.
W drugiej części konferencji Pani Joanna Chorwacka mówiła o przyjaznej komunikacji między dorosłym a dzieckiem z wykorzystaniem  technik i metod  pracy z wyobrażeniami, nastawionych na tworzenie i modyfikowanie wzorów postrzegania i myślenia – metoda Neurolingwistycznego Programowania.
Podsumowania konferencji dokonała pani Justyna Łuczak – doradca metodyczny wychowania przedszkolnego.

[nggallery id=79]

Konferencja pt. „Nietoperze polski Północnej”

Dnia 6 marca 2017 r. o godzinie 13.00 w Auli CKU w Grudziądzu, ul. Legionów 2 odbyła się konferencja przedmiotowo-metodyczna p.t. „Nietoperze Polski Północnej”. Organizatorami spotkania byli Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli.
Uroczystego otwarcia konferencji i powitania gości dokonała Pani Barbara Kamińska, doradca metodyczny biologii Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
W konferencji udział wzięli nauczyciele biologii i przyrody oraz dziesięcioosobowe delegacje uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – łącznie 192 osoby.
Wykład ilustrowany prezentacją wygłosił doktor nauk biologicznych Pan Michał Leszczyński, faunista, specjalista do spraw edukacji ekologicznej, miłośnik Szkoły Leśnej na Barbarce w Toruniu. Prowadzący przedstawił budowę oraz sposoby lokomocji i odżywiania,
jak również tajniki rozrodu wybranych gatunków nietoperzy. Omówił echolokację, jako niezwykły sposób porozumiewania się tego rzędu ssaków, a także wskazał miejsca i rolę hibernacji, zwracając uwagę na rolę termoregulacji socjalnej. Podczas konferencji Pan Michał Leszczyński przedstawiał wiele ciekawostek z życia nietoperzy i pokazał detektor ultradźwiękowy pozwalający na wykrywanie obecności nietoperzy w środowisku.
Uczniowie byli bardzo zainteresowani wykładem, często i chętnie zadawali pytania prowadzącemu.
Na zakończenie konferencji nauczyciele i uczniowie otrzymali materiały edukacyjne
w formie broszur, ulotek, folderów, czasopism i książek. Podsumowania konferencji dokonała Pani Barbara Kamińska, doradca metodyczny biologii ODiDZN.

[nggallery id=78]

Ogólnopolski konkurs „Wiem jak uczyć o energii jądrowej”.

Ministerstwo Energii organizuje ogólnopolski konkurs na najlepszy scenariusz zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych pn. „Wiem jak uczyć o energii jądrowej”, adresowany do nauczycieli gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych i doradców metodycznych.

Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej aktywnych nauczycieli w dziedzinie związanej z energią jądrową. Ponadto, uzyskany w ramach konkursu zestaw scenariuszy będzie stanowił doskonałe wsparcie warsztatu merytoryczno-metodycznego nauczycieli przedmiotów ścisłych i przyrodniczych w zakresie realizacji treści nauczania dotyczących w/w zakresu. Najlepsze scenariusze będą upowszechnione w zaplanowanej przez Ministerstwo Energii publikacji. Finaliści konkursu otrzymają dyplomy, nagrody rzeczowe oraz nagrody w postaci wizyty w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku, w tym wizyty w reaktorze „Maria”. Nagrody zostaną uroczyście wręczone podczas II Edukacyjnego Forum Energetyki Jądrowej.

[wpfilebase tag=file id=102 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=103 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=104 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=105 tpl=filebrowser /]