kwiecień

Harmonogram form doskonalenia zawodowego nauczycieli

  SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH W RAMACH WDN / ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE – szkolenia zamknięte

Tematyka Termin/godzina Miejsce Adresat Prowadzący Kierownik
Diagnozowanie problemów uczniów i udzielanie im pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem roli nauczyciela 27.04.2022
godz. 15.15
Szkoła Podstawowa
w Sosnówce
rada pedagogiczna SP Sosnówka Adam Grus Adam Grus

 WARSZTATY / KURSY / KONFERENCJE / KONKURSY/KONSULTACJE ZESPOŁOWE

Tematyka Termin/godzina Miejsce Adresat Prowadzący Kierownik
Konferencja
Absolwent szkoły podstawowej a szkolnictwo branżowe
12.04.2022
godz. 13.00
aula CKU nauczyciele doradcy zawodowi szkół podstawowych A. Grus
M. Słupska
T. Kempski
Małgorzata Cieszyńska-Skowrońska
Szkolenie
Statut szkoły – tworzenie aktów prawa wewnątrzszkolnego. Zadania i kompetencje rady pedagogicznej (płatne)
6.04.2022
godz. 16.30
on-line dyrektorzy, nauczyciele szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych Krzysztof Bylicki Krzysztof Żurawski
Konkurs – finał
Konkurs plastyczny: Błogosławiony Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński – droga do świętości
20.04.2022
godz. 13.00
aula CKU uczestnicy konkursu Aleksandra Mikołajek Aleksandra Mikołajek
Konsultacja zespołowa
Jak rozwijać postawę proekologiczną wśród uczniów. Realizacja podstawy programowej z biologii po reformie w zakresie podstawowym i rozszerzonym w szkole ponadpodstawowej
25.04.2022
godz. 15.30
on-line nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych Barbara Kamińska Barbara Kamińska
Warsztaty
Wybrane metody pracy na lekcji religii (płatne)
27.04.2022
godz. 15.00
ODiDZN nauczyciele religii szkół podstawowych Aleksandra Mikołajek Aleksandra Mikołajek
Szkolenie
Z egzaminem za Pan brat – wzmocnienie procesu nauczania i uczenia się języka angielskiego poprzez zastosowanie różnorodnych ćwiczeń przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (wytyczne dotyczące organizacji egzaminu w roku szkolnym 2021/2022) (płatne)
28.04.2022
godz. 17.00
on-line nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych Krzysztof Żurawski Krzysztof Żurawski
Konsultacje indywidualne on-line  –  w szczególności dla nauczycieli z krótkim stażem:
dla nauczycieli religii 05.04.2022
12.04.2022
20.04.2022
26.04.2022
godz. 13.30-15.00
on-line nauczyciele religii szkół podstawowych Aleksandra Mikołajek Aleksandra Mikołajek
dla nauczycieli języków obcych 06.04.2022
13.04.2022
20.04.2022
27.04.2022
godz. 15.50-16.35
on-line nauczyciele języka angielskiego i języka niemieckiego szkół podstawowych Krzysztof Żurawski Krzysztof Żurawski
dla nauczycieli biologii 04.04.2022
11.04.2022
25.04.2022
godz. 15.30-16.15
on-line nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych Barbara Kamińska Barbara Kamińska
dla nauczycieli przyrody i geografii 07.04.2022
21.04.2022
godz. 16.00-17.30
online nauczyciele przyrody i geografii szkół podstawowych Renata Franczak Renata Franczak
dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 04.04.2022
11.04.2022
25.04.2022
godz. 16.15-18.00
on-line nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Beata Podlewska Beata Podlewska
Cotygodniowy dyżur doradcy metodycznego:
dla nauczycieli geografii i przyrody poniedziałek                15.45-16.30
piątek
        8.00-8.45
ODiDZN
SP 21
nauczyciele geografii i przyrody szkół podstawowych Renata Franczak —–
dla nauczycieli historii i wos poniedziałek        
         12.30-13.15
wtorek
         10.00-10-45
SP 21 

ODiDZN

nauczyciele historii i wos szkół podstawowych Adam Grus —–
dla nauczycieli biologii środa   9.45-10.30
ostatnia środa miesiąca                           12.00-12.45
ZSO  

ODiDZN

nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych Barbara Kamińska —–
dla nauczycieli religii środa 12.00-12.45
piątek 11.45-12.30
ODiDZN
SP 17
nauczyciele religii szkół podstawowych Aleksandra Mikołajek —–
dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej wtorek
           11.50-12.35
czwartek
          11.50-12.35
ODiDZN  

SP 9

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Beata Podlewska —–
dla nauczycieli języków obcych poniedziałek
           10.45-11.30
wtorek 9.35-10.20
SP 21
ODiDZN
nauczyciele języka angielskiego i języka niemieckiego szkół podstawowych Krzysztof Żurawski —–

  LEKCJE OTWARTE

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w zakładkach przedmiotowych doradców metodycznych
06.04.2022 – lekcja język angielski SP – 14.35
07.04.2022 – lekcja biologii SPP – 8.00
08.04.2022 – lekcja przyrody SP – 10.45
13.04.2022 – lekcja język angielski SP – 14.35
20.04.2022 – lekcja język angielski SP – 14.35
21.04.2022 – lekcja biologii SPP – 8.00
27.04.2022 – lekcja geografii SP – 9.50
27.04.2022 – Lekcja język angielski SP – 14.35

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Nazwa Sieci Termin/godzina Miejsce Adresat  Koordynator
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli geografów i przyrodników 27.04.2022
godz. 17.00-18.30
on-line nauczyciele przyrody i geografii SP, członkowie sieci Renata Franczak
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych – Nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych, wykorzystywane również w kształceniu na odległość 27.04.2022
godz. 17.30-19.00
on-line nauczyciele języków obcych szkol podstawowych, członkowie sieci Krzysztof Żurawski