Warsztaty dla nauczycieli pragnących pracować ze swoimi dziećmi/uczniami alternatywnymi formami edukacji formalnej i nieformalnej 2.06.2022

Bardzo serdecznie zapraszamy nauczycieli przedszkoli oraz nauczycieli szkół podstawowych na warsztaty „Zagraj, aby dowiedzieć się więcej”- alternatywne formy edukacji.

Warsztaty odbędą się 2 czerwca 2022 roku /czwartek/ o godzinie 16.00 w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu, ul. Legionów 2.

Uczestnicy, w ramach szkolenia, poznają nową alternatywną metodę nauczania Play To LearnMore (PTLM), w ramach której dzieci uczą się wszystkich przedmiotów opartych na programie nauczania poprzez zabawę, ruch i zmysły w zabawny, żywy i skuteczny sposób. Program ten został stworzony przez dwie doświadczone nauczycielki Kristin Einarsdóttir z Islandii i Sarah Jane Anthony z Anglii, które po wspólnych warsztatach stwierdziły, że dzielą ten sam pogląd na nauczanie: Nauczyciele i ich uczniowie muszą się więcej bawić.

Warsztaty poprowadzi doświadczony nauczyciel wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego oraz plastyki Pani Daria Łuczak-Leszka.

Szczegóły dotyczące warsztatu znajdziecie Państwo w linku:   2022.06.02 warsztaty ZAGRAJ, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ

Ankieta badania potrzeb edukacyjnych w roku szkolnym 2022/2023

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest diagnoza potrzeb szkoleniowych. Wyniki ankiety posłużą naszemu Ośrodkowi doskonalenia nauczycieli do opracowania nowej oferty edukacyjnej  dostosowanej do Państwa potrzeb w nowym roku szkolnym 2022/2023. Ankieta skierowana jest do nauczycieli jak również do kadry kierowniczej szkół i placówek.

Ankietę prosimy wypełnić najpóźniej do 6 czerwca 2022 roku.

Ankieta znajduje się w linku poniżej:

https://forms.gle/GixUtKHMeg7VJsau8

 

Szkolenie zdalne dla dyrektorów, nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych Statut szkoły – tworzenie aktów prawa wewnątrzszkolnego. Zadania i kompetencje rady pedagogicznej 18.05.2022 SZKOLENIE ODWOŁANE

Szanowni Państwo, mając na uwadze zainteresowanie uczestników szkolenia pt. „Statut szkoły – tworzenie aktów prawa wewnątrzszkolnego. Zadania i kompetencje rady pedagogicznej” ponownie zapraszamy zainteresowanych dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych na drugą edycję tego szkolenia, które zaplanowaliśmy na 18 maja 2022 roku (środa, godz. 16.30) 

link do zaproszenia na szkolenie → 2022.05.18 – Statut szkoły – tworzenie aktów prawa wewnątrzszkolnego. Zadania i kompetencje rady pedagogicznej

Szanowni Państwo, z przykrością informujemy o odwołaniu szkolenia z uwagi na nie skompletowanie  odpowiednio liczebnej grupy uczestników.

Szkolenie dla nauczycieli języka angielskiego szkół podstawowych Filmy i podcasty jako ciekawe formy pracy na lekcji języka angielskiego 17.05.2022 SZKOLENIE ODWOŁANE

Szanowni Państwo, z przykrością informujemy o odwołaniu zaplanowanego na 17 maja 2022 roku szkolenia „Filmy i podcasty jako ciekawe formy pracy na lekcji języka angielskiego” z uwagi na nie skompletowanie  odpowiednio liczebnej grupy uczestników.

Szkolenie dla nauczycieli języka angielskiego szkół podstawowych 28.04.2022

Zapraszamy nauczycieli języka angielskiego szkół podstawowych na szkolenie „Z egzaminem za Pan brat – wzmocnienie procesu nauczania i uczenia się języka angielskiego poprzez zastosowanie różnorodnych ćwiczeń przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (wytyczne dotyczące organizacji egzaminu w roku szkolnym 2021/2022)”, które planujemy zorganizować 28 kwietnia 2022 roku o godz. 17.00.

Rekrutacja na szkolenie odbywa się poprzez przesłanie Karty zgłoszenia – wersję elektroniczną Karty można pobrać z naszej strony w panelu po prawej stronie FORMA-ZGŁOSZENIE

Szczegóły dotyczące organizacji warsztatów znajdziecie Państwo w Zakładce przedmiotowej →Języki obce  http://www.odn-grudziadz.ehost.pl/?page_id=12870

Warsztaty dla nauczycieli religii szkół podstawowych Wybrane metody pracy na lekcji religii 27.04.2022 WARSZTATY ODWOŁANE (brak chętnych)

Zapraszamy nauczycieli religii szkół podstawowych na warsztaty stacjonarne „Wybrane metody pracy na lekcji religii”, które planujemy zorganizować 27 kwietnia 2022 roku o godz. 15.00.

Rekrutacja na szkolenie odbywa się poprzez przesłanie Karty zgłoszenia – wersję elektroniczną Karty można pobrać z naszej strony w panelu po prawej stronie FORMA-ZGŁOSZENIE

Szczegóły dotyczące organizacji warsztatów znajdziecie Państwo w Zakładce przedmiotowej →Religia (wpis z dnia 28.03.2022) http://www.odn-grudziadz.ehost.pl/?page_id=4185

Konferencja dla nauczycieli doradców zawodowych szkół podstawowych „Absolwent szkoły podstawowej a szkolnictwo branżowe” 12.04.2022

Zapraszamy nauczycieli doradców zawodowych szkół podstawowych oraz wszystkich zainteresowanych na konferencję Absolwent szkoły podstawowej
a szkolnictwo branżowe”
, która odbędzie się 12 kwietnia 2022 roku o godz. 13.00.
Organizatorem konferencji jest Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ks. Stanisława Staszica w Grudziądzu oraz Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli.

Liczba uczestników konferencji jest ograniczona, dlatego prosimy o mailowe potwierdzenie udziału w konferencji na adres sekretariat@odn-grudziadz.edu.pl  –
w terminie do 11.04.2022 r.

Szczegóły w linku:  Zaproszenie KONFERENCJA Absolwent szkoły podstawowej w szkolnictwie branżowym

Nowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

Nowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
  7. Rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
  8. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20212022