Aktualności

Konsultacje dla nauczycieli w ramach dyżuru doradcy metodycznego

Zapraszamy nauczycieli na konsultacje z doradcą metodycznym w ramach pełnionego dyżuru.

Szczególnie zapraszamy wszystkich chętnych na konsultacje dotyczące:

  • wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedszkoli i szkół podstawowych
  • tworzenia i ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego
  • innych interesujących zagadnień.

Harmonogram dyżurów zamieszczony jest w zakładce Doradcy – Dyżury doradców

Zaproszenie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

Serdecznie zapraszamy dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego na konferencję „Podstawa programowa wychowania przedszkolnego – jej funkcje i realne znaczenie dla organizacji pracy przedszkola”.

Wykład poprowadzi Pani Dorota Dziamska. Szczegółowe informacje w zakładce Doradcy – wychowanie przedszkolne.

 
U progu nowego roku szkolnego 2017/2018 życzymy Państwu realizacji zamierzeń zawodowych, satysfakcji z codziennej pracy oraz wielu sukcesów, które staną się inspiracją do dalszego rozwoju.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń, którą dla Państwa przygotowaliśmy.

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 2017/2018

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2017/2018

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
  3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
  4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
  5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
  6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.