Zachęcamy nauczycieli do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem

Współpraca pomiędzy nauczycielami, w tym również dzielenie się swoją wiedzą sprzyja wymianie osobistych doświadczeń i pozwala wzbogacać warsztat metodyczny każdego nauczyciela. Poprzez takie działania możemy uzyskać wymierne korzyści w postaci nowych pomysłów na prowadzenie zajęć z dziećmi/uczniami.

Dlatego zachęcamy wszystkich nauczycieli do dzielenia swoją wiedzą i doświadczeniem poprzez nasz Ośrodek. Państwa pomysły, innowacyjne rozwiązania, publikacje, scenariusze lekcji, karty pracy, pomoce dydaktyczne zamieszczamy na stronie internetowej ODiDZN  http://www.odn-grudziadz.ehost.pl/ w zakładce Publikacje/Materiały do pobrania.

W celu zamieszczenia swoich pomysłów prosimy o bezpośredni kontakt z doradcami metodycznymi naszego Ośrodka, których wykaz oraz dane kontaktowe znajdziecie Państwo w zakładce ODiDZN  Informacje o ośrodku Doradcy

Zachęcamy również wszystkich do korzystania z pomysłów zamieszczanych na naszej stronie.

Sieci współpracy w miesiącu styczniu 13.01.2022

Zapraszamy nauczycieli na spotkania sieci współpracy i samokształcenia:
* sieć współpracy nauczycieli języków obcych NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH, WYKORZYSTYWANE RÓWNIEŻ W KSZTAŁCENIU NA ODLEGŁOŚĆ
* sieć współpracy nauczycieli religii I-KATECHEZA – TWORZENIE INTERAKTYWNYCH POMOCY DYDAKTYCZNYCH – TWORZENIE MATERIAŁÓW INTERAKTYWNYCH NA BOŻE NARODZENIE

Szczegóły dotyczące organizacji sieci współpracy znajdziecie Państwo w Zakładkach przedmiotowych → Języki obce oraz →Religia

Konsultacja zespołowa Młody człowiek w kręgu wartości rodzinnych. Umiejętności interpersonalne nauczycieli religii w kontaktach z rodzicami 13.01.2022

Zapraszamy nauczycieli religii szkół podstawowych na konsultację zespołową „Młody człowiek w kręgu wartości rodzinnych. Umiejętności interpersonalne nauczycieli religii w kontaktach z rodzicami”.

Szczegóły dotyczące konsultacji znajdziecie Państwo w Zakładce przedmiotowej → Religia

Odwołanie szkolenia Nastolatek po ekspozycji na długotrwały przewlekły stres i izolację. Rozpoznanie i pomoc na terenie szkoły

Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo za zainteresowanie się naszą ofertą szkoleniową związaną z organizacja szkolenia na tema: „Nastolatek po ekspozycji na długotrwały przewlekły stres i izolację. Rozpoznanie i pomoc na terenie szkoły”, które planowaliśmy zorganizować 15.12.2021 roku.

Niestety, z przykrością informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych zmuszeni jesteśmy odwołać szkolenie.

Nastolatek po ekspozycji na długotrwały przewlekły stres i izolację. Rozpoznanie i pomoc na terenie szkoły 15.12.2021

Szanowni Państwo!

Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami na szkolenie zdalne prowadzone przez dr Dominikę Łęcką Nastolatek po ekspozycji na długotrwały przewlekły stres i izolację. Rozpoznanie i pomoc na terenie szkoły.

Tematyka proponowanego szkolenia odpowiada określonemu w bieżącym roku szkolnym kierunkowi polityki oświatowej państwa, tj.  Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Szkolenie planowane jest na dzień 15 grudnia 2021 roku (środa) w godzinach 16.00-19.00 – poprzez platformę Zoom.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 100 zł.

Szczegóły dotyczące szkolenia znajdziecie Państwo w poniższym linku:      Nastolatek po ekspozycji na długotrwały przewlekły stres

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!

Szkolenie Jak poprawić efekty kształcenia? – o potrzebie diagnozowania osiągnięć ucznia, klasy i szkoły 9.12.2021

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w szkoleniu JAK POPRAWIĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA? – O POTRZEBIE DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA, KLASY I SZKOŁY, które planujemy zorganizować 9 grudnia 2021 roku.

Szczegóły związane z organizacją szkolenia (proszę kliknąć w link)  Jak poprawić efekty kształcenia…

Szkolenie Nastolatek po ekspozycji na długotrwały przewlekły stres i izolację. Rozpoznanie i pomoc na terenie szkoły 15.12.2021

Czekamy na Państwa zgłoszenia udziału w bardzo ciekawym szkoleniu warsztatowym, prowadzonym przez dr Dominikę Łęcką, na temat Nastolatek po ekspozycji na długotrwały przewlekły stres i izolację. Rozpoznanie i pomoc na terenie szkoły.

Tematyka proponowanego szkolenia odpowiada określonemu w bieżącym roku szkolnym kierunkowi polityki oświatowej państwa, tj.  Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Szkolenie planowane jest na dzień 15 grudnia 2021 roku (środa) w godzinach 16.00-19.00 – poprzez platformę Zoom.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 100 zł.

Szczegóły dotyczące szkolenia znajdziecie Państwo w poniższym linku:
Nastolatek po ekspozycji na długotrwały przewlekły stres