Zaproszenie

Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu oraz Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

serdecznie zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej  do udziału w  warsztacie dotyczącym zagadnień z zakresu nowej podstawy programowej,  

nt.: ,,Woda, powietrze, zjawiska atmosferyczne.Pomysły na eksperymenty przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej”

 Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Doradcy – Edukacja wczesnoszkolna

Oferta szkolenia dla nauczycieli matematyki

Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu zaprasza
nauczycieli matematyki Szkół Podstawowych i Gimnazjów 
do udziału w szkoleniu dotyczącym nowej podstawy programowej.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Doradcy – Matematyka

Zaproszenie dla nauczycieli języka angielskiego

Uprzejmie informuję, iż dnia 20.11.2017 roku, o godzinie 13.30, w Szkole Podstawowej nr 5,  ulica Sienkiewicza 24, w sali nr 10 odbędzie się lekcja otwarta języka angielskiego:

Exercises based on common sayings and proverbs.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie proszę o telefoniczne potwierdzenie udziału w zajęciach do dnia 17.11.2017r, nr telefonu: 721 219 810

Serdecznie zapraszam – Monika Rudnicka-Chadaj

Zaproszenie dla nauczycieli bibliotekarzy, bibliotekarzy, pracowników świetlic i animatorów życia kulturalnego w szkole

Serdecznie zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy, bibliotekarzy, pracowników świetlic i animatorów życia kulturalnego w szkole

na  Konferencję przedmiotowo-metodyczną

BIBLIOTEKA – OKNEM NA ŚWIAT

 która odbędzie się 7 listopada 2017 r. o godz. 15.15  w Auli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu.

szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Doradcy – język polski

 

Zaproszenie dla Nauczycieli świetlicy

 

W ramach priorytetu MEN  „ Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły” serdecznie zapraszam  nauczycieli świetlicy na bezpłatne warsztaty 

Animacje zabaw z dziećmi – kolorowe pomysły na zabawy podczas imprez  i uroczystości dla najmłodszych.”

które odbędą  się 23 listopada 2017 o godz. 17:00  w świetlicy  Szkoły Podstawowej nr 20   ul. Sobieskiego 12. 
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Doradcy – Pedagodzy/ wychowawcy/ n-le świetlicy

Zaproszenie dla pedagogów szkolnych

W ramach priorytetu MEN  „Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły” serdecznie zapraszamy  pedagogów szkolnych  na warsztaty:         
      „Organizacja pomocy psychologiczno –pedagogicznej w świetle nowych rozporządzeń”,

 które odbędą się 14 listopada  2017 o godz. 15:00  w II LO   ul. Marcinkowskiego 10, s.13 . Prowadzący: pedagog Joanna Imbierowicz- Szpajda.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Doradcy – Pedagodzy/ wychowawcy/ n-le świetlicy

Zaproszenie dla nauczycieli języka angielskiego

Zapraszamy nauczycieli języka angielskiego na 12 godzinny kurs:

 „Jak uwolnić się od podręczników, czyli o kreatywnym i refleksyjnym nauczaniu języka angielskiego”.

 Kurs poprowadzi konsultant Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli pani Katarzyna Stalkowska

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w zakładce Doradcy – język angielski, język obcy

Warsztaty „Kultura wizualna czyli twórcza realizacja zajęć plastyki”

W dniu 16 listopada 2017 r. o godzinie 15.15 w sali nr 2 w ODiDZN odbędą się zajęcia warsztatowe dla nauczycieli przedmiotów artystycznych. Tematem warsztatów będzie:

Kultura wizualna czyli twórcza realizacja zajęć plastyki

Zajęcia poprowadzi Pani Anita Przybyszewska-Pietrasiak, toruński doradca metodyczny ds. sztuki, autorka wielu publikacji i podręczników do zajęć artystycznych oraz doświadczony praktyk.

Ćwiczenia plastyczne inspirowane będą:

  • Językiem sztuki – barwą i bryłą
  • Dyscyplinami sztuki – rzeźbą, grafiką i projektowaniem graficznym Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Doradcy – język polski