Aktualności

Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

Dnia 12 maja  2016 roku w  Centrum Kultury Teatr, odbyła się XIV edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej , którego hasło przewodnie brzmiało ,,Ze Sztuką na TY” .
Honorowym patronatem objęli konkurs: Prezydent Grudziądza Pan Robert Malinowski i Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego Pan Piotr Całbecki.
W konkursie wzięło udział 9 reprezentacji ze szkół  miasta Grudziądza  i gminy Grudziądz. Drużyny tworzyły drużyny wyłonione w eliminacjach szkolnych, uczniowie  klas IV-VI. Każdy zespół rozwiązywał  test, który  sprawdzał wiedzę o Unii Europejskiej, jej instytucjach i  funkcjonowaniu.  Pytania dotyczyły także ogólnej wiedzy o państwach należących do UE.
Test zawierał pytania o wydarzeniach kulturalnych w regionie, literaturze dziecięcej, największych europejskich dramatopisarzach, festiwalach filmowych i teatralnych Europy. Uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy.
Każdego roku organizatorom sprawia ogromną radość  nieustające zainteresowanie konkursem, nie tylko  ze względu na jego bardzo aktualną problematykę, ale również miłą atmosferę, którą  tworzą wspaniali uczestnicy.
Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom, którzy ufundowali atrakcyjne nagrody w konkursie.

III Potyczki „Aktywny gimnazjalista”

Dnia 26 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Grudziądzu  odbyły  się  III Potyczki „Aktywny Gimnazjalista”  zorganizowane przez doradców metodycznych  w ramach programu „ZDROWE ŻYWIENIE I RUCH  PODSTAWĄ PIRAMIDY EDUKACJI” .
Do udziału w tej imprezie zaproszono sześcioosobowe reprezentacje grudziądzkich gimnazjów, (3 dziewczynki i 3 chłopców) pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego.
Uczniowie wysłuchali dwóch wykładów:

  • „Fitness mózgu” – dr Adrianna Kloskowska
  • „ Nieprawidłowe nawyki żywieniowe młodzieży gimnazjalnej” – mgr Adrianna Kęsik.

Między wykładami odbyły się 45-cio minutowe zajęcia sportowe. Grupę dziewcząt do aktywności sportowej zachęcała Pani Joanna Słomińskawicemistrzyni Polski federacji IFBB w kategorii bikini fitness, natomiast trening z chłopcami przeprowadził Pan Dawid  Wilczewski  – fizjoterapeuta ,trener  personalny, trener w klubie sportowym CrossBox.

Podsumowaniem Potyczek był  konkurs  na temat zdrowego stylu życia, do którego nagrody ufundowały Wojskowe Zakłady Uzbrojenia. Uczniowie świetnie się bawili w czasie zajęć sportowych, a w czasie konkursu wykazali dużą wiedzę na temat właściwego odżywiania i znaczenia ruchu w codziennym  życiu.
Na pożegnanie każdy z uczestników spotkania otrzymał m.in. frisbee jako zachętę do aktywności ruchowej.

Konferencja z wydawnictwem DIDASKO.

Dnia 20 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu odbyła się konferencja współorganizowana z wydawnictwem DIDASKO. Wykład na temat: „Poznaję świat, bo mam 6 lat. Nauczanie mimochodem” wygłosiła Pani Joanna Białobrzeska – doświadczony pedagog, propagatorka nowoczesnych metod pracy z dziećmi, autorka podręczników do wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
Pani Joanna podzieliła się z uczestnikami szkolenia swoim długoletnim doświadczeniem zawodowym, własnymi przemyśleniami i rozwiązaniami. Zadając pytania nauczycielom „Gdzie jest nasza radość z uczenia? Gdzie jest nasza nauczycielska pasja? Co się stało z naszymi zawodowymi marzeniami?, starała się znaleźć na nie odpowiedź, jednocześnie pozostawiając uczestnikom konferencji możliwość odpowiedzi na własne refleksje i rozważania.
W szkoleniu uczestniczyło 172 nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
Serdecznie dziękujemy za przybycie i życzymy odwagi w nauczaniu i wychowywaniu naszych dzieci.
Panu dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych Adamowi Szewczukowi za umożliwienie przeprowadzenia konferencji, życzliwość i wspaniałą organizację przepięknie dziękujemy.

Spotkanie pt. „Razem czytamy historie biblijne”.

„Razem czytamy historie biblijne”

14 kwietnia w Dniu Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski w auli CKU odbyło się spotkanie pt. „Razem czytamy historie biblijne” z udziałem katechetów oraz licznie zebranych uczniów szkół podstawowych. Jego celem było zachęcenie dzieci do częstego czytania Pisma Świętego.
Spotkanie rozpoczęło się modlitwą i wspomnieniem 1050. rocznicy Chrztu Polski. Doradca metodyczny religii Pani Aleksandra Mikołajek wprowadziła uczniów w tematykę spotkania, wyjaśniła, czym jest dla ludzi wierzących Pismo Święte. Wydarzenia, o których ono opowiada, rozegrały się bardzo dawno temu, ale Biblia przypomina nam, że Bóg zawsze jest częścią naszego życia, przemawia do nas i wskazuje nam właściwą drogę. Możemy uczyć się od ludzi, którzy byli posłuszni Bogu, możemy naśladować ich przykład i zawsze starać się robić to, czego chce od nas Bóg. Gdy czytamy Pismo Święte, które jest dla nas listem kochającego Boga do człowieka, dowiadujemy się o Jego wielkiej miłości do ludzi. Pani Aleksandra Mikołajek przytoczyła słowa św. Jana Pawła II, który w wygłoszonej homilii 6 czerwca 1999 roku w Pelplinie powiedział: „Dziś z tą samą nadzieją proszę was: wchodźcie w nowe tysiąclecie z księgą Ewangelii! Niech nie zabraknie jej w żadnym polskim domu! Czytajcie i medytujcie! Pozwólcie, by Chrystus mówił!”.
Uczniowie szkół podstawowych Grudziądza i rejonu, przygotowani przez panie katechetki, z wielkim zaangażowaniem czytali słowo Boże.
Pani Aleksandra Mikołajek – prowadząca spotkanie, omawiała z dziećmi przeczytane fragmenty. Zachęcała uczniów, aby często czytali Pismo Święte i żyli według wskazań Pana Jezusa.
Wszyscy zebrani otrzymali pamiątkowe obrazki oraz wykonano wspólne zdjęcia.

Konferencja pt. „Oferta Grudziądzkich klubów i organizacji sportowych…”

W dniu 12 kwietnia 2016 roku odbyła się konferencja dla nauczycieli wychowania fizycznego pt. „Oferta Grudziądzkich klubów sportowych i organizacji sportowych skierowana do dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo”.
Na zaproszenie doradcy metodycznego Pana Marka Grzebieniewskiego przedstawiciele grudziądzkich klubów przedstawili swoją ofertę dla dzieci i młodzieży.
W konferencji udział wzięli:

  • Marcin Gralak – prezes i koordynator szkolenia Autonomicznej Sekcji Koszykówki oraz Agata Wojenko – kierownik szkolenia „Basketstal”
  • Marcin Jędrak – kierownik działu marketingu „Olimpii Grudziądz”,
  • Adam Kopczyński – trener pływania Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ruch”,
  • Adam Przybylak – trener Towarzystwa Sportowego „Koset”,
  • Zenon Różycki – prezes Klubu Sportowego „Stal”,
  • Mariusz Sułecki – trener podnoszenia ciężarów Miejskiego Klubu Sportowego „Start”.

Przedstawiciele klubów wyrazili chęć podjęcia ściślejszej współpracy trenerów  i nauczycieli wychowania fizycznego pod kątem wyszukiwania i rozwijania talentów sportowych. Podkreślono, że taka współpraca przyczynia się do wsparcia szkół w działaniach profilaktycznych i realizacji działań wychowawczych.

Konferencja pt. „Transplantacja. Jestem na tak !”

Dnia 4 kwietnia 2016 r. o godzinie 1500 w ODiDZN w Grudziądzu auli CKU odbyła się konferencja dla nauczycieli pt.Transplantacja. Jestem na tak !Jak podarować najcenniejszy prezent, czyli życie”.
W konferencji wzięli udział nauczyciele różnych specjalności, a w szczególności nauczyciele biologii, przyrody i religii.
Wicedyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego ds. Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu Pani Ewa Herman-Nogowska  powitała przybyłych gości i przedstawiła prelegentów.
Podczas konferencji wykład pt. „Podstawy pobierania i przeszczepiania narządów od dawców żywych i zmarłych” wygłosiła dr n. med. Aleksandra Woderska – Koordynator Transplantacyjny Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy. Prowadząca zapoznała słuchaczy z rodzajami transplantacji narządów w celu ratowania życia chorego oraz z warunkami powodzenia przeszczepu.
Następnie zabrał głos Prezes Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie” Pan Eugeniusz Rydel, który przedstawił działania stowarzyszenia na rzecz integracji środowiska biorców narządów oraz omówił programy informacyjne i edukacyjne promujące wśród Polaków wiedzę na temat dawstwa narządów i transplantacji jako metody leczenia osób ze schyłkową niewydolnością narządów. Podzielił się również z przybyłymi nauczycielami informacją na temat własnego przeszczepu.
Na zakończenie konferencji uczestnicy spotkania otrzymali materiały edukacyjne pomocne o pracy z uczniami oraz plakaty informacyjne.
Podsumowania konferencji dokonała Pani Ewa Herman-Nogowska.

Konkurs „Ekologiczne zmagania”

Dnia 01 kwietnia 2016 roku Szkole Podstawowej Nr 9, odbyła się XIII edycja międzyszkolnego konkursu ,,Ekologiczne Zmagania” , którego hasłem przewodnim było ,,Chrońmy Ziemię”.
W konkursie wzięło udział 9 reprezentacji ze szkół naszego miasta Grudziądz. Drużyny tworzyli laureaci klas edukacji wczesnoszkolnej, po jednym uczniu z każdego poziomu. Każdy zespół rozwiązywał te same testy i zadania praktyczne, które miały ścisły związek  z dbałością   o środowisko, a przede wszystkim jego ochronę. Uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy ekologiczno-przyrodniczej.
Nad sprawiedliwym przebiegiem imprezy czuwała Pani Joanna Szumlińska wicedyrektor szkoły, organizator konkursu doradca metodyczny Beata Podlewska oraz losowo wybrane opiekunki drużyn przybyłych na konkurs:Pani Mirosława Rybczyńska (SP18) i Pani Aleksandra Kobuszyńska (SP-20). Przewodniczącą komisji konkursowej była Pani Joanna Beszczyńska (SP-9).
Każdego roku organizatorom sprawia ogromną radość  nieustające zainteresowanie konkursem, nie tylko  ze względu na jego bardzo aktualną problematykę, ale również miłą atmosferę, którą  tworzą wspaniali uczestnicy.

Tegorocznymi Laureatami zostały następujące drużyny:

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 7 (ZSO nr 3) Opiekunki: Panie Katarzyna Obrębska i Barbara Zielińska
Skład drużyny: Julia Wróblewska, Alicja Flader, Filip Krusiński

II miejsce Szkoła Podstawowa nr 5 Opiekun: Pani Ewa Piszkalska
Skład drużyny: Agata Kurzyńska, Marcel Martini, Cyprian Tessmer

III miejsce Szkoła Podstawowa nr 16 Opiekun: Pani Elżbieta Bilecka
Skład drużyny: Maja Kaczmarek, Kacper Murgała, Stanislaw Tur