Warsztaty dla nauczycieli matematyki

Zapraszamy serdecznie nauczycieli matematyki szkół podstawowych na 4 godzinne warsztaty „Składaj z nami origami – bryły geometryczne” – 28 maja 2019 r. godz. 15.30

Osoby zainteresowane prosimy o niezwłoczne przesłanie karty zgłoszenia, którą można pobrać ze strony Ośrodka: www.odn-grudziadz.edu.pl

Koszt związany z udziałem w warsztatach to 30 zł.

Szczegółowych informacji udziela p. Katarzyna Socka-Kuczała – 721 219 820

Zapraszamy na warsztaty LAPBOOK I NIE TYLKO – KREATYWNA PRACA NA LEKCJI

           Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli szkół podstawowych na  szkolenie, które odbędzie się  29 maja 2019 roku o godzinie 15.30 w ODiDZN, sala nr 2.

Na szkoleniu będziemy doskonalić techniki pracy kreatywnej z uczniami na różnych przedmiotach. Jedną z technik jest tytułowy Lapbook, który pozwala na zaangażowanie w pracę wszystkich uczniów, uczy kreatywności i selekcjonowania informacji.

W celu potwierdzenia swojego uczestnictwa w warsztatach należy wypełnić Kartę zgłoszenia, która znajduje się na naszej stronie w zakładce: Zgłoszenia → Zapis elektroniczny → Karta zgłoszenia na FORMĘ → nr 89.

Prosimy o przyniesienie na warsztaty kolorowych kartek, pisaków, kredek, kleju i nożyczek.

WARSZTATY SĄ BEZPŁATNE

W przypadku pytań prosimy o kontakt z kierownikiem warsztatów p. Renatą Franczak – tel. 721 219 811.

Zapraszamy serdecznie – popracujcie z nami kreatywnie!

Zapraszamy na KURS DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Zapraszamy chętne osoby na KURS DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:
– ukończone 18 lat,
– co najmniej średnie wykształcenie.

Kurs, w wymiarze 36 godzin odbędzie się na początku czerwca 2019 roku w ODiDZN w Grudziądzu. Koszt udziału w kursie to 200 zł.

Osoby zainteresowane prosimy o niezwłoczne  przesłanie karty zgłoszenia, którą można pobrać ze strony Ośrodka.

Zgłoszeń można dokonywać:

– bezpośrednio w sekretariacie Ośrodka ul. Legionów 2 lub za pośrednictwem faksu (5646 104 76)

– poprzez stronę internetową Ośrodka:  www.odn-grudziadz.edu.pl – zakładka: Zgłoszenia → Zapis elektroniczny → Karta zgłoszenia na formę → Nazwa formy → Nr 49

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 30 maja 2019 roku w Ośrodku Doskonalenia  Doradztwa Zawodowego Nauczycieli
w Grudziądzu, ul. Legionów 2 –
godz. 14.00, sala 17.

Zapraszamy na szkolenie WYCHOWAWCZE I PRAWNE ASPEKTY PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ.

Serdecznie zapraszamy pedagogów, nauczycieli wychowawców oraz wszystkich zainteresowanych nauczycieli na kolejne szkolenie prowadzone przez Panią Danutę Gadziomską – specjalistę w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychoterapeutę i mediatora. Tym razem tematyka szkolenia dotyczy WYCHOWAWCZYCH I PRAWNYCH ASPEKTÓW PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ.

Szkolenie odbędzie się 20 maja 2019 roku o godzinie 15.00 w ODiDZN, sala nr 2.

W celu potwierdzenia swojego uczestnictwa w warsztatach należy wypełnić Kartę zgłoszenia, która znajduje się na naszej stronie w zakładce: Zgłoszenia Zapis elektroniczny Karta zgłoszenia na FORMĘ nr 85.

Cena szkolenia wynosi – 60 złotych

W przypadku pytań prosimy o kontakt z kierownikiem warsztatów p. Barbarą Kamińską – tel. 721 219 815.

Zapraszamy serdecznie na ciekawe spotkanie ze specjalistą!

Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu

Z radością informujemy, że 16 kwietnia 2019 roku Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty wydał Decyzję o przyznaniu akredytacji dla Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.

Przyznana nam akredytacja jest potwierdzeniem tego, iż nasz Ośrodek spełnia warunki określone w § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 roku w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2029), tj. zapewnia wykwalifikowaną kadrę, opracowuje i wdraża programy doskonalenia nauczycieli oraz przeprowadza ich ewaluację, prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną.

Zapraszamy do dalszego korzystania z oferty ODiDZN, oraz do współpracy z nami podczas planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Państwa placówkach.

Warsztat ,,Jak wykorzystać kreatywność, samodzielność i pomysłowość dzieci w innowacyjnej edukacji” w Szkołach Podstawowych miasta Grudziądz i powiatu Gruta

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, z dużą radością i inspiracją, szkolili się w marcu i na początku kwietnia na warsztacie „Jak wykorzystać kreatywność, samodzielność i pomysłowość dzieci w innowacyjnej edukacji”. Wspólnie doskonaliliśmy, bo był jeden Pan, swoje umiejętności kreatywnego myślenia i działania w codziennej pracy z uczniami. W  myśl interpretacji Słownika języka polskiego  «kreatywny – tworzący coś nowego lub oryginalnego» udało nam się wypracować wspaniałe rozwiązania metodyczne.  Szkolenie było  kreatywne i inspirujące.

Dziękuję wszystkim Uczestnikom za zaangażowanie, twórczą i miłą atmosferę.

Beata Podlewska

Konferencja „Polish Family Expediotion – MAKALU 2018”

Dnia 2 kwietnia 2019 r. odbyła się w CKU ODiDZN

konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli i uczniów

 p.t. Polish Family Expediotion – MAKALU 2018”.

Prowadzącym był pan Lech Flaczyński – germanista, tłumacz, z zamiłowania alpinista i podróżnik, który przez 30 lat wspina się licznymi drogami w Tatrach, Alpach, Himalajach, górach Alaski i Kanady. W swoich wyprawach łączy z powodzeniem dwa żywioły – góry i wodę, wspinanie na trudne i wysokie szczyty oraz spływy dzikimi i niedostępnymi rzekami.

             Podczas konferencji usłyszeliśmy relacje grudziądzkiego himalaisty Pana Lecha Flaczyńskiego z wyprawy na Makalu, który wraz z synem Wojtkiem wspinał się na piątą w kolejności najwyższą górę świata. Dla Pana Lecha miało to być ukoronowanie 40 lat wspinania, dla Wojtka przełamanie złej passy, a dla obu panów ich pierwszy ośmiotysięcznik. Wyprawa związana była z nagrodą dla Lecha Flaczyńskiego – „Nagroda Wiecznie Młodzi” przyznaną podczas festiwalu KOLOSY 2018. Jak mówi laureat: „Cel wyprawy to pokazać, że w moim wieku (rocznik 1948) można zdobyć swój pierwszy ośmiotysięcznik: Makalu”.

            Nagroda ta ułatwiła przygotowania do dalekiej i niebezpiecznej wyprawy. Mimo panoszącej się dziś w górach komercji, udało się im zachować aspekt sportowy – wspinali się bez pomocy Szerpów, pan Wojtek także bez tlenu. Droga zejściowa wystawiła ich na ciężką próbę, utrata czołówki, nieplanowany biwak na wys. ca 8.200 m, załamanie pogody, które przytrzymał ich trzy dni w obozie IV na 7.600 m. Jednak prawdziwe kłopoty zaczęły się w obozie II, gdy do bazy było już bardzo blisko. Pan Lech chciał sprawdzić, czy „pan pod 70-tkę” potrafi zdobyć ośmiotysięcznik, zamiarem Wojtek było zdobycie Makalu w dobrym, sportowym stylu.

            Uczestnicy konferencji w skupieniu i z zainteresowaniem oraz podziwem słuchali relacji o zdobyciu góry Makalu oraz oglądali zdjęcia i filmy z wyprawy, a na zakończenie zadawali pytania dotyczące kolejnych planów alpinisty i podróżnika oraz robili sobie pamiątkowe zdjęcia.

   

Konferencja „Życie wulkanów – aktywność wulkaniczna na Ziemi i jej wpływ na człowieka”

1 kwietnia 2019r. w auli CKU ODiDZN,  ul Legionów 2 w Grudziądzu odbyła się konferencja pt. „Życie wulkanów – aktywność wulkaniczna na Ziemi i jej wpływ na człowieka” skierowana do nauczycieli geografii, przyrody oraz zainteresowanych uczniów.

Poprowadził ją  dr Tomasz Karasiewicz, adiunkt w Katedrze Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu  Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Członek Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich (SGP),  Towarzystwa Naukowego w Toruniu (TNT) i Klubu Polarnego. Na co dzień zajmuje się on zmianami paleogeograficznymi zachodzącymi w środowisku na podstawie badania osadów plejstoceńskich i holoceńskich wypełniających niewielkie zagłębienia terenowe na obszarze młodoglacjalnym. Jego pasją są procesy endogeniczne, głównie wulkaniczne. Na koncie ma kilkadziesiąt publikacji naukowych i popularnonaukowych. Wśród tych popularnonaukowych niektóre znalazły się w czasopiśmie skierowanym do nauczycieli geografii, pt. Geografia w Szkole, gdzie znalazły się teksty m.in. o wulkanach i procesach wulkanicznych.

Wykład  to była ciekawa podróż w krainę ognia i skał, w trakcie której dowiedzieliśmy  się: dlaczego wulkany wybuchają i gdzie się znajdują, jaki wpływ mają na życie na ziemi i dlaczego niektóre z nich są bardzo groźne, jak człowiek przewiduje erupcje wulkaniczne i które z nich były katastrofalne, jak często obecnie dochodzi do wybuchów wulkanów i wiele innych ciekawych informacji z „ich życia”. Wykład wzbogaciły zdjęcia i refleksje z podróży Pana doktora.