Aktualności

Dzień Papieski

Dnia 6 października 2016 r. z okazji Dnia Papieskiego w auli CKU miała miejsce premiera filmu pt. „Śladami św. Jana Pawła II” z udziałem uczniów Gimnazjum nr 6 w Grudziądzu. Reżyserem, operatorem kamery i montażystą filmu była Pani Aleksandra Mikołajek – katechetka Gimnazjum nr 6 i doradca metodyczny ODiDZN w Grudziądzu.

We wprowadzeniu do filmu Pani Aleksandra Mikołajek przypomniała wymagania Ministerstwa Edukacji Narodowej wobec szkół i placówek w obecnym roku szkolnym oraz zalecenia papieża Franciszka, który również wezwał do aktywnego odkrywania technologii cyfrowych, by skutecznie wykorzystywać je w głoszeniu Ewangelii współczesnemu światu. Lekcja religii, podobnie jak inne przedmioty szkolne, może być dzisiaj prowadzona w sposób nowoczesny. Edukacja cyfrowa pozwala katechetom przygotowywać ciekawe lekcje. Wymaga to jednak od nich inicjatywy, kreatywności, by szukać wciąż nowych dróg przekazu wiadomości. Jednym ze sposobów przekazu treści i wykorzystania technologii cyfrowej jest film, który poprzez obraz, słowa i muzykę, angażuje wszystkie zmysły człowieka. Dlatego też uczniowie Gimnazjum nr 6 pod kierunkiem Pani Aleksandry Mikołajek przygotowali film pt. „Śladami św. Jana Pawła II”. To fabularyzowany dokument, w którym znaczącą rolę odegrali świadkowie życia św. Jana Pawła II, w których role wcielili się uczniowie.

Celem powstania filmu było przypomnienie współczesnemu pokoleniu dzieci i młodzieży osoby Wielkiego Polaka i Wielkiego Papieża, który stawiał młodym ludziom twarde wymagania, pokazywał drogę, którą powinni kroczyć.

W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor CKU Pan Tomasz Kempski, Wicedyrektor ds. Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu Pani Małgorzata Cieszyńska, Dyrektor Gimnazjum nr 6 Pani Renata Matuszak, ks. Dyrektor Wydziału Katechetycznego w Toruniu Mariusz Wojnowski, ks. kanonik Dariusz Kunicki, ks. kanonik Jerzy Sobota, ks. prałat Józef Sołobodowski, ks. rektor Eugeniusz Kamiński, katecheci, uczniowie grudziądzkich szkół oraz rodzice.

XIV edycja Rajdu pieszego „Święto ziemniaka”

W dniu 01 października 2016 roku, nauczycie, w tym doradca metodyczny, ze Szkoły Podstawowej Nr 9, PTTK, KS Stal oraz OsEsEk, wspólnie zorganizowali już XIV edycję Rajdu Pieszego „Święto ziemniaka”. Jak każdego roku frekwencja dopisała! Na rajd przybyło ponad 500 uczniów z opiekunami z 19 szkół – podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

Pod czujnym  okiem Pani Iwony Pawelec opiekuna SKKT i Przewodnika Pana Adama Hinz, uczestnicy wymaszerowali spod Flisaka nad Wisłą wprost do mety, która w tym roku była w Klubie Sportowym „Stal” w Mniszku. Podczas trasy uczniowie wszystkich poziomów edukacyjnych wzięli udział w konkursie wiedzy przyrodniczo – ekologicznej, wykazując się obszerną wiedzą na temat zdrowego żywienia i konieczności aktywnego ruchu w życiu młodego człowieka. Na miejscu, na piechurów czekała pyszna grochówka, muzyka i wiele kreatywności „Kartoflany Rap” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz „Rzut ziemniakiem” dla uczniów szkół podstawowych. Na wszystkich zwycięzców konkursów czekały atrakcyjne nagrody.

Konkurs wiedzy przyrodniczo – ekologicznej

SZKOŁY PODSTAWOWE:

Klasy I – III:     I miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 18        II miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 12         III miejsce:Szkoła Podstawowa Nr 16

Klasy IV – VI:   I miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 11      II  miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 18        III miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 7

GIMNAZJA:

                       I miejsce: Gimnazjum Nr 5                      II miejsce: Gimnazjum Nr 1                      III miejsce: Gimnazjum Nr 7

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:

I miejsce: Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich,   II miejsce: II Liceum Ogólnokształcące,    III miejsce: Zespół Szkół Technicznych

Konkursy sprawnościowe:

RZUT ZIEMNIAKIEM:

KL I- III:    I miejsce: SP 12   Kraszewska Martyna        II miejsce: SP 16   Gołata Maks              III miejsce:  SP 21 Brudziński Oskar

KL IV- VI:   I miejsce:  SP 21 Jarocki Maciej                  II miejsce  SP 5 Kornacki Oliwie            III miejsce  SP 3  Grucz Mikołaj

„Kartoflany RAP”:

I miejsce Gimn. Nr 1  Rojewska Natalia, Rusak Joanna, Krysiak Weronika

II miejsce  Gimn. Nr 9   Piotrowicz Emilia, Jaroszek Klaudia

III miejsce  Gimn. Nr 5   Kornalewski Artur, Kowalski Szymon

Wyróżnienie: Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich  Romanowska Melisa, Grabowska Anna

Zakończenie pracy zawodowej Pani Wicedyrektor Ewy Herman-Nogowskiej oraz Doradcy Metodycznego Pani Ewy Żychskiej

Dzień 31 sierpnia 2016 roku był dla Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli dniem wyjątkowych zmian. Tego dnia doradcy metodyczni wraz z Panem Dyrektorem CKU Tomaszem Kempskim i Panią Wicedyrektor Małgorzatą Cieszyńską, podziękowali Pani Wicedyrektor Ewie Herman-Nogowskiej za wieloletnią pracę w Ośrodku Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu. Pani Dyrektor tworzyła Ośrodek od podstaw, angażując wszystkie swoje siły.
Jesteśmy wdzięczni Pani Dyrektor za każdą pogodną chwilę, za uśmiech i dobre rady, wyrozumiałość, szczerość i empatię, za pełne zaangażowanie w realizację naszych wspólnych zadań. W ciągu tych wszystkich lat była Pani Dyrektor dla nas najlepszym przyjacielem, przewodnikiem, na którym zawsze można polegać, który zawsze służył pomocą i wsparciem. Za to wszystko pragniemy dzisiaj podziękować, składając najlepsze życzenia na dalsze lata: zdrowia i zdrowia, pogody ducha, radości z życia od ucha do ucha, ciekawych książek marzeń spełnienia, byśmy zostali w Pani Dyrektor wspomnieniach.
Podziękowania i ciepłe słowa trafiły również do kończącej tego dnia swoją pracę zawodową doradcy metodycznego matematyki Pani Ewy Żychskiej.
Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu już pod sterami nowej Pani Małgorzaty Cieszyńskiej Wicedyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego ds. Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego w Grudziądzu zaczął działać od 1 września 2016 r.

Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

Dnia 12 maja  2016 roku w  Centrum Kultury Teatr, odbyła się XIV edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej , którego hasło przewodnie brzmiało ,,Ze Sztuką na TY” .
Honorowym patronatem objęli konkurs: Prezydent Grudziądza Pan Robert Malinowski i Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego Pan Piotr Całbecki.
W konkursie wzięło udział 9 reprezentacji ze szkół  miasta Grudziądza  i gminy Grudziądz. Drużyny tworzyły drużyny wyłonione w eliminacjach szkolnych, uczniowie  klas IV-VI. Każdy zespół rozwiązywał  test, który  sprawdzał wiedzę o Unii Europejskiej, jej instytucjach i  funkcjonowaniu.  Pytania dotyczyły także ogólnej wiedzy o państwach należących do UE.
Test zawierał pytania o wydarzeniach kulturalnych w regionie, literaturze dziecięcej, największych europejskich dramatopisarzach, festiwalach filmowych i teatralnych Europy. Uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy.
Każdego roku organizatorom sprawia ogromną radość  nieustające zainteresowanie konkursem, nie tylko  ze względu na jego bardzo aktualną problematykę, ale również miłą atmosferę, którą  tworzą wspaniali uczestnicy.
Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom, którzy ufundowali atrakcyjne nagrody w konkursie.

III Potyczki „Aktywny gimnazjalista”

Dnia 26 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Grudziądzu  odbyły  się  III Potyczki „Aktywny Gimnazjalista”  zorganizowane przez doradców metodycznych  w ramach programu „ZDROWE ŻYWIENIE I RUCH  PODSTAWĄ PIRAMIDY EDUKACJI” .
Do udziału w tej imprezie zaproszono sześcioosobowe reprezentacje grudziądzkich gimnazjów, (3 dziewczynki i 3 chłopców) pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego.
Uczniowie wysłuchali dwóch wykładów:

  • „Fitness mózgu” – dr Adrianna Kloskowska
  • „ Nieprawidłowe nawyki żywieniowe młodzieży gimnazjalnej” – mgr Adrianna Kęsik.

Między wykładami odbyły się 45-cio minutowe zajęcia sportowe. Grupę dziewcząt do aktywności sportowej zachęcała Pani Joanna Słomińskawicemistrzyni Polski federacji IFBB w kategorii bikini fitness, natomiast trening z chłopcami przeprowadził Pan Dawid  Wilczewski  – fizjoterapeuta ,trener  personalny, trener w klubie sportowym CrossBox.

Podsumowaniem Potyczek był  konkurs  na temat zdrowego stylu życia, do którego nagrody ufundowały Wojskowe Zakłady Uzbrojenia. Uczniowie świetnie się bawili w czasie zajęć sportowych, a w czasie konkursu wykazali dużą wiedzę na temat właściwego odżywiania i znaczenia ruchu w codziennym  życiu.
Na pożegnanie każdy z uczestników spotkania otrzymał m.in. frisbee jako zachętę do aktywności ruchowej.

Konferencja z wydawnictwem DIDASKO.

Dnia 20 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu odbyła się konferencja współorganizowana z wydawnictwem DIDASKO. Wykład na temat: „Poznaję świat, bo mam 6 lat. Nauczanie mimochodem” wygłosiła Pani Joanna Białobrzeska – doświadczony pedagog, propagatorka nowoczesnych metod pracy z dziećmi, autorka podręczników do wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
Pani Joanna podzieliła się z uczestnikami szkolenia swoim długoletnim doświadczeniem zawodowym, własnymi przemyśleniami i rozwiązaniami. Zadając pytania nauczycielom „Gdzie jest nasza radość z uczenia? Gdzie jest nasza nauczycielska pasja? Co się stało z naszymi zawodowymi marzeniami?, starała się znaleźć na nie odpowiedź, jednocześnie pozostawiając uczestnikom konferencji możliwość odpowiedzi na własne refleksje i rozważania.
W szkoleniu uczestniczyło 172 nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
Serdecznie dziękujemy za przybycie i życzymy odwagi w nauczaniu i wychowywaniu naszych dzieci.
Panu dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych Adamowi Szewczukowi za umożliwienie przeprowadzenia konferencji, życzliwość i wspaniałą organizację przepięknie dziękujemy.

Spotkanie pt. „Razem czytamy historie biblijne”.

„Razem czytamy historie biblijne”

14 kwietnia w Dniu Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski w auli CKU odbyło się spotkanie pt. „Razem czytamy historie biblijne” z udziałem katechetów oraz licznie zebranych uczniów szkół podstawowych. Jego celem było zachęcenie dzieci do częstego czytania Pisma Świętego.
Spotkanie rozpoczęło się modlitwą i wspomnieniem 1050. rocznicy Chrztu Polski. Doradca metodyczny religii Pani Aleksandra Mikołajek wprowadziła uczniów w tematykę spotkania, wyjaśniła, czym jest dla ludzi wierzących Pismo Święte. Wydarzenia, o których ono opowiada, rozegrały się bardzo dawno temu, ale Biblia przypomina nam, że Bóg zawsze jest częścią naszego życia, przemawia do nas i wskazuje nam właściwą drogę. Możemy uczyć się od ludzi, którzy byli posłuszni Bogu, możemy naśladować ich przykład i zawsze starać się robić to, czego chce od nas Bóg. Gdy czytamy Pismo Święte, które jest dla nas listem kochającego Boga do człowieka, dowiadujemy się o Jego wielkiej miłości do ludzi. Pani Aleksandra Mikołajek przytoczyła słowa św. Jana Pawła II, który w wygłoszonej homilii 6 czerwca 1999 roku w Pelplinie powiedział: „Dziś z tą samą nadzieją proszę was: wchodźcie w nowe tysiąclecie z księgą Ewangelii! Niech nie zabraknie jej w żadnym polskim domu! Czytajcie i medytujcie! Pozwólcie, by Chrystus mówił!”.
Uczniowie szkół podstawowych Grudziądza i rejonu, przygotowani przez panie katechetki, z wielkim zaangażowaniem czytali słowo Boże.
Pani Aleksandra Mikołajek – prowadząca spotkanie, omawiała z dziećmi przeczytane fragmenty. Zachęcała uczniów, aby często czytali Pismo Święte i żyli według wskazań Pana Jezusa.
Wszyscy zebrani otrzymali pamiątkowe obrazki oraz wykonano wspólne zdjęcia.