październik

Harmonogram form doskonalenia zawodowego nauczycieli

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH W RAMACH WDN / ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE – szkolenia zamknięte

Tematyka Termin/godzina Miejsce Adresat Prowadzący Kierownik

WARSZTATY / KURSY / KONFERENCJE / KONKURSY/KONSULTACJE ZESPOŁOWE

Tematyka Termin/godzina Miejsce Adresat Prowadzący Kierownik
Szkolenie z el. warsztatu
Nauczyciel kontraktowy przed egzaminem na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Jak przygotować się na komisję egzaminacyjną
2.10.2023
g. 15.00-18.00
CKU, s. 8 /parter/ nauczyciele nieposiadający stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Jolanta Gruchlik Renata Franczak
Konsultacja zespołowa
Spotkanie inauguracyjne nowy rok szkolny 
3.10.2023
g. 16.30
zdalnie nauczyciele geografii i przyrody szkół podstawowych Renata Franczak Renata Franczak
Konferencja przedmiotowo-metodyczna
Zasady profilaktyki nowotworów
6.10.2023
g. 11.30
Aula CKU nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych wraz z delegacjami uczniów dr n.med. Tomasz Mierzwa

Dorota Rusoń

Barbara Kamińska
Konsultacja zespołowa
Spotkanie inauguracyjne nowy rok szkolny 
6.10.2023
g. 19.00-20.30
Bursa Caritas nauczyciele religii szkół podstawowych i ponadpodstawowych Dorota Thom Dorota Thom
Konsultacja zespołowa
Spotkanie inauguracyjne nowy rok szkolny 
11.10.2023
g. 16.00-17.30
zdalnie nauczyciele języków obcych szkół podstawowych Krzysztof Żurawski Krzysztof Żurawski
Warsztaty
Tworzenie ćwiczeń katechetycznych na platformie Learning Apps
12.10.2023
g. 17.00-18.30
ODiDZN nauczyciele religii szkół podstawowych i ponadpodstawowych Dorota Thom Dorota Thom
Konferencja
Przytulmy Polskę do serca – propozycja przygotowania uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości 
17.10.2023
g. 15.30-17.00
Aula CKU
w Grudziądzu
nauczyciele historii szkół podstawowych Małgorzata Rycka
Katarzyna Ziółkowska
Małgorzata Rycka
Szkolenie
Analiza i interpretacja wyników egzaminu ósmoklasisty szkoły na tle województwa i kraju w kontekście działań podnoszących efektywność kształcenia
19.10.2023
g. 15.30
ZS nr 1 w Brodnicy kadra kierownicza oraz zainteresowani nauczyciele SP miasta Brodnica Krzysztof Bylicki,
Anna Kiestrzyn
Małgorzata Rycka

KONSULTACJE INDYWIDUALNE ON-LINE DLA WSZYSTKICH NAUCZYCIELI –
W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI Z KRÓTKIM STAŻEM

dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej poniedziałki
g.  17.45-18.30
on-line nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Beata Podlewska
dla nauczycieli przyrody
i geografii
poniedziałki
g.  8.00-8.45
on-line nauczyciele przyrody
i geografii szkół podstawowych
Renata Franczak
dla nauczycieli historii i wos czwartki
g. 16.00-16.45
on-line nauczyciele historii
i wos szkół podstawowych
Małgorzata Rycka
dla nauczycieli języków obcych
(j. angielski i j. niemiecki)
wtorki
g.  15.00-15.45
on-line nauczyciele języków obcych szkół podstawowych Krzysztof Żurawski
dla nauczycieli religii czwartki
g. 15.15-16.00
on-line nauczyciele religii szkół podstawowych
i szkół ponadpodstawowych
Dorota Thom
dla nauczycieli biologii czwartki
g.  16.00
on-line nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych Barbara Kamińska

  LEKCJE OTWARTE

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w zakładkach przedmiotowych doradców metodycznych
10.10.2023 – lekcja geografii w kl. VI, g. 11.45, SP 21
11.10.2023 – lekcja religii, g. 11.35, I LO
18.10.2023 – lekcja j. angielskiego w kl. V, g. 8.00, SP 21
19.10.2023 – lekcja geografii w kl. VII, g. 8.00, SP 21
25.10.2023 – lekcja j. angielskiego w kl. VI, g. 8.00, SP 21

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Nazwa Sieci Termin/godzina Miejsce Adresat  Koordynator
Zabawa i nauka 5.10.2023
g. 18.00
zdalnie /SKYPE/ nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Beata Podlewska
Metody aktywizacji uczniów na katechezie 16.10.2023
g. 17.00
ODiDZN nauczyciele religii szkół podstawowych i ponadpodstawowych Dorota Thom
TIKowe lekcje a efektywność nauczania – innowacyjne narzędzia TIK, i nie tylko, w pracy nauczyciela języka angielskiego oraz języka niemieckiego 17.10.2023
g. 16.30
zdalnie nauczyciele języków obcych szkół podstawowych Krzysztof Żurawski
Nowa Matura 2024 z biologii 17.10,2023
g. 17.30
zdalnie nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych Barbara Kamińska
Sieć współpracy i samokształcenia geografów i przyrodników 19.10.2023
g. 16.30
zdalnie nauczyciele geografii i przyrody szkół podstawowych Renata Franczak