październik

Harmonogram form doskonalenia zawodowego nauczycieli

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH W RAMACH WDN / ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE – szkolenia zamknięte

Tematyka Termin/godzina Miejsce Adresat Prowadzący Kierownik

WARSZTATY / KURSY / KONFERENCJE / KONKURSY/KONSULTACJE ZESPOŁOWE

Tematyka Termin/godzina Miejsce Adresat Prowadzący Kierownik
Konsultacja zespołowa
Inauguracyjne spotkanie z nauczycielami biologi
5.10.2021
g.
online nauczyciele biologii SPP Barbara Kamińska Barbara Kamińska
Konsultacje 
dla nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego
5.10.2021
12.10.2021
19.10.2021
26.10.2021
g. 16.30-18.00
SP 21 nauczyciele języka angielskiego i języka niemieckiego z krótkim stażem Krzysztof Żurawski Krzysztof Żurawski
Konsultacje
dla nauczycieli historii
5.10.2021
12.10.2021
19.10.2021
g. 10.45-12.30
online nauczyciele historii SP, szczególnie z krótkim stażem Adam Grus Adam Grus
Konsultacje dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 5.10.2021
12.10.2021
19.10.2021
26.10.2021
g. 16.00-17.30
online nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z krótkim stażem Beata Podlewska Beata Podlewska
Szkolenie z elementami warsztatu Zadania opiekuna stażu w awansie zawodowym nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego 6.10.2021
g. 15.00
CKU ODiDZN
s. 10 (parter)
opiekunowie stażu, zainteresowani nauczyciele Jolanta Gruchlik Renata Franczak
Konsultacje
dla nauczycieli religii
6.10.2021
13.10.2021
20.10.2021
27.10.2021
g. 13.30-15.00
online nauczyciele religii SP, szczególnie z krótkim stażem Aleksandra Mikołajek Aleksandra Mikołajek
Konsultacje
dla nauczycieli geografii i przyrody
7.10.2021
21.10.2021
g. 16.00-17.30
online nauczyciele geografii i przyrody SP, szczególnie z krótkim stażem Renata Franczak Renata Franczak
Konsultacje
dla nauczycieli biologii
7.10.2021
14.10.2021
21.10.2021
g. 15.30-16.15
online nauczyciele biologii SPP Barbara Kamińska Barbara Kamińska
Warsztaty
Narzędzia TIK od Google – tworzenie online ankiet oraz testów
12.10.2021
g.17.30
online nauczyciele religii SP Aleksandra Mikołajek Aleksandra Mikołajek
Konsultacja zespołowa
Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli historii i wos w oparciu o priorytety polityki Państwa oraz priorytety Kuratora Oświaty
20.10.2021
g. 16.00
CKU ODiDZN, sala nr 10 nauczyciele historii i wos SP Adam Grus Adam Grus
Konsultacja zespołowa
Inauguracyjne spotkanie z nauczycielami języków obcych
21.10.2021
g. 17.30
online
Google Meet.
Nauczyciele języków obcych SP Krzysztof Żurawski Krzysztof Żurawski
Warsztaty
Nastolatek po ekspozycji na długotrwały przewlekły stres i izolację. Rozpoznanie i pomoc na terenie szkoły
28.10.2021
g. 16.00-19.00
on-line zainteresowani nauczyciele dr Dominika Łęcka Barbara Kamińska

  LEKCJE OTWARTE

Zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w zakładce Oferta → Lekcje otwarte
oraz w zakładkach przedmiotowych doradców metodycznych

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Nazwa Sieci Termin/godzina Miejsce Adresat  Koordynator
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli geografii i przyrody 20.10.2021
g. 16.00
on-line nauczyciele geografii i przyrody SP Renata Franczak
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli religii
„i-katecheza – tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych”
12.10.2021
g.
online nauczyciele religii SP Aleksandra Mikołajek
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
„Kreatywni – nauczyciel z uczniem”
20.10.2021
g. 18.00
online (skype) Beata Podlewska Beata Podlewska
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli historii 27.10.2021
g. 16.30
CKU ODiDZN,
sala nr 10
Adam Grus Adam Grus