Współpraca z wydawnictwami

Szanowni Państwo,

Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu jako publiczna placówka doskonalenia, posiadająca Akredytację Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, od lat wspomaga kadrę kierowniczą szkół i placówek oraz nauczycieli w podnoszeniu jakości pracy i doskonaleniu warsztatu zawodowego. Jednym z ważnych elementów wsparcia udzielanego adresatom naszych usług jest stwarzanie możliwości korzystania z materiałów i opracowań wydawnictw i firm edukacyjnych. Od wielu lat współpracujemy z Państwem, umożliwiając na terenie naszego, prezentację nowości wydawniczych, a także nowoczesnych pomocy naukowych, stymulujących proces nauczania i wychowania. Zależy nam, aby ta współpraca miała charakter instytucjonalny i zorganizowany, a także była na stałe wpisana w kalendarz realizowanych przez nas przedsięwzięć edukacyjnych.

Aby w optymalnym stopniu odpowiadać na potrzeby i oczekiwania środowiska edukacyjnego proponujemy Państwu szerszą i bardziej kompleksową prezentację Waszego dorobku wydawniczego na terenie naszej placówki. Może ona mieć charakter odrębnych spotkań wydawnictw i firm edukacyjnych z kadrą kierowniczą szkół i placówek oraz nauczycielami w formie udziału przedstawicieli wydawnictw w zajęciach prowadzonych przez naszych nauczycieli konsultantów.

Zapraszamy więc Państwa do szerszej współpracy w zakresie prezentowania oferty wydawniczej, dzięki czemu nauczyciele poznają nowe podręczniki, opracowania metodyczne i pomoce naukowe.