Szkolenie zdalne dla dyrektorów, nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych Statut szkoły – tworzenie aktów prawa wewnątrzszkolnego. Zadania i kompetencje rady pedagogicznej 6.04.2022 rozszerzenie zakresu tematycznego szkolenia

Zapraszamy dyrektorów oraz nauczycieli szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych na szkolenie zdalne „Statut szkoły – tworzenie aktów prawa wewnątrzszkolnego. Zadania i kompetencje rady pedagogicznej”.  Zakres tematyczny szkolenia został rozszerzony o treści związane z funkcjonowaniem rady pedagogicznej w szkole.
Szkolenie zaplanowane jest na 6 kwietnia 2022 roku.

Szczegóły związane ze szkoleniem znajdziecie Państwo w poniższym linku:
Statut szkoły – tworzenie aktów prawa wewnątrzszkolnego. Zadania i kompetencje rady pedagogicznej

Szkolenie zdalne dla dyrektorów, nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych Zadania i kompetencje rady pedagogicznej 29.03.2022 ODWOŁANE!!!

Dziękujemy bardzo za zainteresowanie naszą ofertą i przesłanie Kart zgłoszeń udziału w szkoleniu „Zadania i kompetencje rady pedagogicznej”, które planowaliśmy zorganizować 29 marca 2022 roku.

Warunkiem realizacji płatnego projektu jest skompletowanie odpowiednio liczebnej grupy uczestników. W przypadku tego projektu z przykrością informujemy, że szkolenie to nie odbędzie się, z uwagi na zbyt małą liczbę zgłoszeń.

Przepraszamy i zachęcamy do udziału w kolejnym szkoleniu, które planujemy zorganizować 6.04.2022 r. „Statut szkoły – tworzenie aktów prawa wewnątrzszkolnego”, którego zakres tematyczny zostanie wzbogacony o treści związane z kompetencjami rady pedagogicznej i tym samym modyfikacji ulegnie temat szkolenia na „Statut szkoły – tworzenia aktów prawa wewnątrzszkolnego. Zadania i kompetencje rady pedagogicznej”.

Szkolenie zdalne dla dyrektorów, nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych Statut szkoły – tworzenie aktów prawa wewnątrzszkolnego 6.04.2022

Zapraszamy dyrektorów oraz nauczycieli szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych na szkolenie zdalne „Statut szkoły – tworzenie aktów prawa wewnątrzszkolnego”Szkolenie zaplanowane jest na 6 kwietnia 2022 roku.

Szczegóły związane ze szkoleniem znajdziecie Państwo w poniższym linku:
Statut szkoły – tworzenie aktów prawa wewnątrzszkolnego

Karty zgłoszeń ONLINE!!!

Szanowni Państwo.

Podczas zapisów na wybrane przez Państwa formy doskonalenia zawodowego  zachęcamy do korzystania z elektronicznych kart zgłoszeń, które znajdują się na stronie głównej naszego Ośrodka w panelu po prawej stronie.

Zachęcamy do korzystania z tej formy zapisu.

Światowy Tydzień Mózgu w grudziądzkich szkołach i przedszkolach

Podsumowanie wydarzeń zorganizowanych przez  Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli
w Grudziądzu

 w ramach obchodów Światowego Tygodnia Mózgu’ 2022

Dziękujemy bardzo za włączenie się w obchody Światowego Tygodnia Mózgu, który w tym roku obchodziliśmy od 14 do 20 marca.

W bieżącym roku zaproponowaliśmy udział w przedsięwzięciach popularyzujących wiedzę o mózgu i jego działaniu skierowanych do:

  • nauczycieli przedszkoli na scenariusz zajęć z dziećmi, którego tematem przewodnim będzie mózg;
  • nauczycieli i uczniów szkół podstawowych w kategorii wiekowej klas I-IV konkurs plastyczny „Mój mózg – myślę, czuję, jestem”, w kategorii wiekowej klas V-VIII konkurs na prezentację multimedialną „Jak dbać o mózg – rady nie od parady”;
  • nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych konkurs na ulotkę informacyjną „Higiena mózgu”

Na zaproszenie Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu  odpowiedzieli nauczyciele oraz uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczyciele przedszkoli.

W kategorii szkół podstawowych wpłynęło łącznie 12 prac konkursowych ze Szkoły Podstawowej nr 7, nr 18 oraz nr 21 w Grudziądzu. O wyłonieniu laureatów konkursów, w poszczególnych kategoriach powołane jury brało pod uwagę kryteria dotyczące umiejętności doboru tematu pracy, jakości wykonania, oryginalności i pomysłowości oraz walory artystyczne.

W konkursie plastycznym „Mój mózg – myślę, czuję, jestem” laureatami zostali:

I miejsce  – Zofia Falkowska, uczennica kl. III a, SP 7
II miejsce – Wojciech Magalski, uczeń kl. I a, SP 7
III miejsce  – ex aequo  uczniowie kl. I a SP 7: Jakub Kruszczyński oraz  Stefania Bartoszyńska,
Wyróżnienia otrzymały: uczennica kl. I a SP 7 Kornelia Pawlos oraz uczennica kl. I d Julia Kamińska.

W konkursie na prezentację multimedialną „Jak dbać o mózg – rady nie od parady”  laureatami zostali:

I miejsce  – Emilia Kowalewska kl. V c, SP 21
II miejsce – Natan Kubicki, uczeń kl. VIII a, SP 18
III miejsce – Weronika Mantey, uczennica kl. VIII a, SP 18
Wyróżnienia otrzymali uczniowie kl. VIII a SP 18: Agata Makuch, Szymon Śliwiński oraz Michał Chyła uczeń kl. VII b.

W kategorii szkół ponadpodstawowych wpłynęło łącznie 6 prac konkursowych z Zespołu Szkół Ogólnokształcących (V Liceum Ogólnokształcące i uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 7) oraz III Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu. O wyłonieniu laureatów konkursu powołane jury brało pod uwagę kryteria dotyczące zgodności pracy z tematem, znajomości i umiejętności wykorzystania narzędzi programów graficznych, estetyki wykonania, kompozycji przestrzennej i barw, kreatywności i oryginalności ujęcia tematu.

W konkursie na ulotkę informacyjną „Higiena mózgu” laureatami zostali:

I miejsce  – Iga Wiklińska, ZSO – V LO, kl. III
II Miejsce – Bartosz Ośka, ZSO – SP, kl. VIII
III Miejsce  – Amalia Dudzik, III LO, kl. III
Wyróżnienia otrzymali uczniowie ZSO – SP, kl. VIII: Marta Wesołowska, Weronika Dziubek oraz Julia Markowicz.

W kategorii przedszkoli wpłynęły łącznie 3 scenariusze zajęć z dziećmi nauczycieli Przedszkola Miejskiego „Kuntersztyn” w Grudziądzu oraz nauczycieli oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie. Autorki scenariuszy – Pani Anna Czubkowska, Pani Kinga Jerzyńska, Pani Agnieszka Mądrzejewska, Pani Beata Wiśniewska oraz Pani Karolina Cieszyńska – otrzymują wyróżnienie poprzez publikację prezentacji multimedialnych przedstawiających pracę z dziećmi na stronie Ośrodka.

Pragniemy bardzo podziękować nauczycielom i uczniom za włączenie się w obchody Światowego Tygodnia Mózgu. Zmierzyliście się z bardzo ważnym tematem. W drodze podziękowania postanowiliśmy przyznać nagrody i dyplomy wszystkim uczestnikom biorącym udział w konkursach.

Wszystkie prace konkursowe można zobaczyć na naszej stronie w zakładce Projekty.

Szkolenie zdalne dla dyrektorów, nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych Zadania i kompetencje rady pedagogicznej 29.03.2022

Zapraszamy dyrektorów oraz nauczycieli szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych na szkolenie zdalne „Zadania i kompetencje rady pedagogicznej”Szkolenie zaplanowane jest na 29 marca 2022 roku.

Szczegóły związane ze szkoleniem znajdziecie Państwo w poniższym linku:
Zadania i kompetencje rady pedagogicznej

Webinarium dla nauczycieli szkół podstawowych, w tym nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej O sztuce motywacji zachęcającej dzieci do działania 21.03.2022

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych, w tym nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na bezpłatny webinarium „O sztuce motywacji zachęcającej dzieci do działania”, które planujemy zorganizować 21 marca 2022 roku o godz. 18.00.

Szczegóły dotyczące organizacji webinarium znajdziecie Państwo w Zakładce przedmiotowej →Edukacja wczesnoszkolna (wpis z dnia 1.03.2022) http://www.odn-grudziadz.ehost.pl/?page_id=3590

Konsultacja zespołowa na nauczycieli geografii szkół podstawowych Egzamin ósmoklasisty z geografii w 2024 roku 22.03.2022

Zapraszamy nauczycieli geografii szkół podstawowych na konsultację zespołową „Egzamin ósmoklasisty z geografii w 2024 roku – Co każdy z nas wiedzieć powinien – Jak zaplanować przygotowania i powtórki do egzaminu”. które planujemy zorganizować 22 marca 2022 roku o godz. 17.00.

Szczegóły dotyczące organizacji konsultacji znajdziecie Państwo już wkrótce w Zakładce przedmiotowej →Geografia/Przyroda  http://www.odn-grudziadz.ehost.pl/?page_id=3593

Webinarium dla nauczycieli szkół podstawowych Rola nauczyciela w diagnozowaniu problemów uczniów i udzielanie im pomocy 23.03.2022

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych na bezpłatne webinarium „Rola nauczyciela w diagnozowaniu problemów uczniów i udzielanie im pomocy”. które planujemy zorganizować 23 marca 2022 roku o godz. 18.00.
Szczegóły dotyczące organizacji webinarium znajdziecie Państwo klikając w link http://www.odn-grudziadz.ehost.pl/?page_id=9277

Na zgłoszenia czekamy do 20.03.2022 r.

Webinarium dla nauczycieli historii i WOS szkół podstawowych Kompetencje kluczowe w nauczaniu historii i WOS w szkole podstawowej 30.03.2022

Zapraszamy nauczycieli historii i WOS szkół podstawowych na bezpłatne webinarium „Kompetencje kluczowe w nauczaniu historii i WOS w szkole podstawowej”. które planujemy zorganizować 30 marca 2022 roku o godz. 18.00.
Szczegóły dotyczące organizacji webinarium znajdziecie Państwo w Zakładce przedmiotowej → Historia/WOS (wpis z dnia 2.03.2022) http://www.odn-grudziadz.ehost.pl/?page_id=9277

Na zgłoszenia czekamy do 27.03.2022 r.