Informacja o kursie instruktażowym dla kierowników wypoczynku

Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu organizuje:

„Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży”.

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:
– trzy lata pracy opiekuńczo – wychowawczej lub dydaktycznej,
– ukończona szkoła średnia,
– wniesienie opłaty za kurs.

Kurs rozpocznie się 25 maja 2013 roku (sobota) o godzinie 8.30 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Grudziądzu, ul. Sobieskiego 12 (oś. Rządz).

Odpłatność za kurs wynosi 100,00 zł.

Zgłoszenia można dokonać w sekretariacie Ośrodka, ul. Legionów 2, poprzez stronę internetową Ośrodka (zakładka Zapis elektroniczny → Formularz „Forma” → Forma Nr 47) lub u doradcy metodycznego z wychowania fizycznego Pana Marka Grzebieniewskiego pod numerem telefonu 502 214 882.

Konferencja „Świadkowie wiary” – 16 kwiecień 2013 r.

„Być solą ziemi”

16 kwietnia 2013 r. w auli CKU odbyła się konferencja pt. „Być chrześcijaninem we współczesnym świecie”. Uczestniczyli w niej, zarówno, nauczyciele religii, jak i uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Rozważając perykopę ewangeliczną Mt 5, 13 – 14 („Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól straci swój smak, czy da się ona czymkolwiek posolić? Już do niczego się nie nadaje, chyba do wyrzucenia na dwór
i podeptania przez ludzi”), p. Aleksandra Mikołajek – doradca metodyczny religii – zaprosiła uczestników do zastanowienia się nad ich zadaniem jako świadków Chrystusa – w jaki sposób być „solą ziemi”
w swoim otoczeniu.
Bł. Jan Paweł II w przesłaniu do młodych pisał: „We współczesnym zlaicyzowanym świecie, w którym wielu żyje tak, jakby Bóg nie istniał, albo skłania się ku irracjonalnym formom religijności, właśnie wy, młodzi, musicie na nowo ukazać, że wiara to decyzja osobista, przenikająca całe życie. Niech Ewangelia będzie najwyższym kryterium, kształtującym wasze decyzje i nadającym kierunek waszemu życiu! Dzięki temu staniecie się misjonarzami przez swoje czyny i słowa, a gdziekolwiek żyjecie i pracujecie, będziecie znakami miłości Boga, wiarygodnymi świadkami miłującej obecności Chrystusa. Pamiętajcie: „Nie zapala się (…) lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu” (Mt 5, 15)”. By być solą, by świecić, trzeba być uczniem.
My wszyscy, którzy poszliśmy za Chrystusem, jesteśmy solą ziemi i mamy dbać o wyraźne, klarowne rysy naszej duchowej, chrześcijańskiej osobowości. Lecz, jeśli nasza duchowa sylwetka ulegnie zamazaniu, „zwietrzeje”, możemy narazić się na lekceważące „podeptanie” przez ludzi, a nawet odrzucenie przez Jezusa.
W drugiej części spotkania, głos zabrali uczniowie, którzy odważnie wypowiedzieli swoje świadectwo wiary. Byli to:
– Klaudia Budka oraz Julia Weidegusek z Publicznego Gimnazjum w Bielicach
– Kaja Czerwińska oraz Oliwia Gradkowska ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grudziądzu
– Paweł Drozdowski ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grudziądzu
– Michał Suszyński ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Grudziądzu
– Adrian Figurski z Gimnazjum Nr 6 w Grudziądzu
– Karolina Jagodziewska oraz Paweł Miotk z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu
– p. katechetka Katarzyna Ziółkowska
– p. Piotr Rzoska z Odnowy w Duchu Świętym.
Konferencję ubogacił „koncert smyczkowy” Pawła Drozdowskiego ucznia kl. V Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grudziądzu, który dzieląc się swoim talentem, wykonał utwory muzyczne na altówce.
Konferencję zakończono zachętą, by każdy wierzący, pogłębiał więź z Chrystusem, podtrzymywał ją i odnawiał przez kontakt ze słowem Bożym, przez codzienną modlitwę, przez sakramenty, zwłaszcza niedzielną Eucharystię oraz sakrament pojednania.

[nggallery id=9]

II Targi Edukacyjne – 13 kwiecień 2013 r.

13 kwietnia 2013 r.  w Zamiejscowym Ośrodku UMK, ul Sienkiewicza 22 odbyły się II Targi Edukacyjne „Sześciolatek w przedszkolu i w szkole”.

W Targach uczestniczyło blisko 200 nauczycieli z grudziądzkich przedszkoli i szkół podstawowych oraz z placówek z grudziądzkiego powiatu.

Specjalnym gościem była Pani Anna Łukaszewska –  Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty.

Po wysłuchaniu wykładu nt.  Dobre rozmowy o emocjach – o doświadczaniu uczuć oraz rozpoznawaniu ich u siebie i innych”, który wygłosiła Pani Bożena Janiszewska,  nauczyciele chętnie wzięli udział w warsztatach, pogłębiając swoją wiedzą dotyczącą  pracy z dzieckiem 6-letnim przebywającym zarówno w przedszkolu jak i w szkole.

W załączniku wykaz warsztatów, które odbyły się z pomocą zaprzyjaźnionych wydawnictw:
[wpfilebase tag=file id=38 tpl=filebrowser /]

[nggallery id=10]

II Konferencja – 24 maj 2012 rok

Dnia 24 maja 2012 roku w Aeroklubie Grudziądzkim, Lotnisko Lisie Kąty
odbyła się II konferencja w ramach programu: „ZDROWE ŻYWIENIE I RUCH PODSTAWĄ PIRAMIDY EDUKACJI”
pod Patronatem Prezydenta Grudziądza.

Organizatorami spotkania był Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Grudziądzu, Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli oraz Zespół Szkół Medycznych – Medyczna Szkoła Policealna Nr 1.
W konferencji uczestniczyli nauczyciele wychowawcy klas IV grudziądzkich szkół podstawowych, którzy rozpoczęli wdrażanie programu dotyczącego poprawy świadomości żywieniowej uczniów.
Przybyłych gości powitała dyrektor Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli Pani Ewa Herman-Nogowska. Następnie głos zabrała Dyrektor Zespołu Szkół Medycznych-Medycznej Szkoły Policealnej Nr1 Pani Katarzyna Rzanna, która przedstawiła założenia i cele programu. Omówienia roli wychowawców klas IV w edukacji i badaniach na temat zdrowego żywienia uczniów dokonała Pani Adrianna Kęsik nauczyciel dietetyk Zespołu Szkół Medycznych. Przedstawiła również ankietę „Dzień z życia ucznia”, która jest narzędziem diagnostycznym w badaniach uczniów klas IV i ich rodziców. Pani Kęsik udzieliła przybyłym nauczycielom wskazówek do analizy ilościowej przeprowadzonej ankiety. Doradca metodyczny pedagogiki ODiDZN Pani Jolanta Grzebieniewska przedstawiła możliwości prowadzenia zajęć z uczniami na terenie Aeroklubu Nadwiślańskiego. Głównym punktem konferencji była prelekcja radnego Pana Michała Czepka pracownika Biura Informacji Turystycznej, podczas której ukazał możliwości wykorzystania walorów turystyczno – rekreacyjnych miasta i okolic Grudziądza w pracy z uczniem. Przedstawione informacje wzbogaciły wiedzę nauczycieli i mogą stanowić inspiracje do organizowania ciekawych zajęć dydaktycznych i ruchowych.
Na zakończenie konferencji głos zabrał Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Andrzej Cherek, który zachęcił wychowawców klas IV do zaangażowania się w działania związane z realizacją programu, a Dyrektor ODiDZN podziękowała wszystkim przybyłym na konferencję.

[wpfilebase tag=file id=35 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=36 tpl=filebrowser /]

[nggallery id=8]

I Konferencja – 18 kwiecień 2012 rok

Sprawozdanie z konferencji
Dnia 18 kwietnia 2012 roku
w auli CKU przy ul. Legionów 2 w Grudziądzu
odbyła się konferencja inaugurująca program
„ZDROWE ŻYWIENIE I RUCH PODSTAWĄ PIRAMIDY EDUKACJI”’
pod Patronatem Prezydenta Grudziądza.

Organizatorami spotkania byli Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli oraz Zespół Szkół Medycznych – Medyczna Szkoła Policealna nr 1.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się Radni Rady Miejskiej, dyrektorzy grudziądzkich szkół, pedagodzy, nauczyciele biologii, przyrody i wychowania fizycznego, w sumie w konferencji uczestniczyło 112 osób.
Spotkanie miało na celu przybliżenie zebranym problemów niewłaściwego odżywiania wśród dzieci i młodzieży oraz programu, który przy współpracy nauczycieli, zostanie wdrożony do szkół w celu poprawy świadomości żywieniowej uczniów.
Uroczystego otwarcia konferencji i powitania gości dokonał Wiceprezydent Grudziądza Pan Przemysław Ślusarski. Konferencję prowadziła dyrektor Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli Pani Ewa Herman-Nogowska. Założenia i cele programu przedstawili Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Pan Andrzej Cherek i Dyrektor Zespołu Szkół Medycznych Pani Katarzyna Rzanna. Narzędzie diagnostyczne opracowane przez doradców metodycznych i nauczycieli dietetyków omówili nauczyciele Zespołu Szkół Medycznych Pani Adrianna Kęsik i Pani Mirosława Jakiel-Sadowska. Problem braku aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w szkołach naświetlił doradca metodyczny wychowania fizycznego ODiDZN Pan Marek Grzebieniewski, który swoje wystąpienie „Zdrowe żywienie – zrób ruch” ubarwił krótkim filmem animowanym.
Głównym punktem konferencji był wykład doktora nauk medycznych Pani Danuta Kurylak, zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy na temat „Epidemii otyłości”, który dotyczył zasad zdrowego żywienia i roli ruchu w zwalczaniu otyłości u dzieci i młodzieży. Na zakończenie zdrowy poczęstunek pod hasłem „Kanapka dla zdrowia” przygotował Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich.
Podsumowania konferencji dokonał Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Andrzej Cherek, życząc wszystkim owocnej pracy przy realizacji projektu.

[wpfilebase tag=file id=37 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=31 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=32 tpl=filebrowser /]
[wpfilebase tag=file id=33 tpl=filebrowser /]

[nggallery id=7]

Dane kontaktowe

Dyrektor CKU
mgr Tomasz Kempski

 

Wicedyrektor CKU ds. Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa zawodowego Nauczycieli
Małgorzata Cieszyńska-Skowrońska
tel. 603 260 303

dyrektor@odn-grudziadz.edu.pl

sekretariat ODiDZN

tel. 724  450  342

sekretariat@odn-grudziadz.edu.pl

sekretariat CKU

tel. 56 45 136 31

fax 56 45 136 32

 

DOJAZD:

_________________________________________________________________________________________________________

Centrum Kształcenia Ustawicznego Grudziądz ul. Legionów 2/12

 

 

 

Kliknij, jak do nas dotrzeć:   ODiDZN Grudziądz