III Konferencja dot. zdrowego żywienia – 11 czerwiec 2013 r.

Dnia 11 czerwca 2013 roku o godzinie 15:00 w auli CKU, ul. Legionów 2 w Grudziądzu odbyła się III Konferencja w ramach programu  „ZDROWE ŻYWIENIE I RUCH  PODSTAWĄ PIRAMIDY EDUKACJI” pod Patronatem Prezydenta Grudziądza.

Organizatorami spotkania byli Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli oraz Zespół Szkół Medycznych – Medyczna Szkoła Policealna nr 1.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się pedagodzy, nauczyciele biologii, przyrody, edukacji zdrowotnej oraz przedstawiciele rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, w sumie w konferencji uczestniczyło 68 osób. W konferencji uczestniczył Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Pan Andrzej Cherek, Dyrektor Zespołu Szkół Medycznych Pani Katarzyna Rzanna oraz wielu dyrektorów szkół, w których realizowany jest program.

Uroczystego otwarcia konferencji i powitania gości dokonała Dyrektor Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli Pani Ewa Herman-Nogowska.

Głównym punktem konferencji był wykład doktora nauk medycznych Pani Małgorzaty Dąbkowskiej z  Wydział Lekarskiego Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, który dotyczył zaburzeń odżywiania dzieci i młodzieży.

Możliwości kreowania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży na bazie zasobów Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku przedstawiła  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku Pani Izabela Piwowarska.

[nggallery id=20]

Materiały z warsztatów dot. Programu

Poniżej przekazujemy Państwu do pobrania prezentacje i propozycje ćwiczeń z dziećmi, które były omawiane na organizowanych przez doradców metodycznych warsztatach:

[wpfilebase tag=file id=46 tpl=filebrowser /],
[wpfilebase tag=file id=49 tpl=filebrowser /],
[wpfilebase tag=file id=48 tpl=filebrowser /],
[wpfilebase tag=file id=47 tpl=filebrowser /].

Konkurs WOS – 11 maj 2013 r.

11 maja 2013 roku odbył się konkurs z wiedzy o społeczeństwie dla uczniów gimnazjów pod nazwą „Co gimnazjalista o Unii Europejskiej wiedzieć powinien?”

[nggallery id=18]

Konferencja – 19 kwiecień 2013 r.

19 kwietnia 2013 roku w Auli CKU odbyła się konferencja współorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej oddział w Gdańsku, Delegaturę w Bydgoszczy, Muzeum Stutthof w Sztutowie oraz Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu. Temat konferencji brzmiał: „Być Polakiem na Pomorzu w latach 1920 -1945.”

[nggallery id=17]

Konferencja – 28 maj 2013 r.

28 maja 2013 r. w Auli CKU ODiDZN odbyła się konferencja nt. ”Uczymy myślenia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym dzięki narzędziom TOC”. O  filozofii Teorii Ograniczeń oraz narzędziach krytycznego myślenia opowiadał Pan Maciej Winiarek, który jest odpowiedzialny  za rozwój „TOC dla edukacji w Polsce”.  Uczestnicy poznali takie narzędzia jak: chmurkę, gałąź logiczną oraz drzewko ambitnego celu.

Wszystkich zainteresowanych uczeniem dzieci myślenia przy zastosowaniu narzędzi TOC zapraszamy na szkolenia organizowane przez ODiDZN.

[nggallery id=15]

Zakończenie kursów kwalifikacyjnych

Dnia 16 maja 2013 roku o godz. 16.00 w Ośrodku Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli odbyło się uroczyste zakończenie i rozdanie świadectw ukończenia kursów kwalifikacyjnych z Terapii pedagogicznej i Oligofrenopedagogiki.

Zapraszamy za rok!

[nggallery id=14]

XII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

1 – 8 CZERWCA 2013

Przedszkole Miejskie w Łasinie

     W ramach obchodów XII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom w Przedszkolu Miejskim w Łasinie odbędzie się „Biesiada przy ognisku z Julianem Tuwimem”, parada postaci bajkowych pod hasłem „Czytaj mamo, czytaj tato, kiedyś podziękuję za to”. Nastąpi także rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Wiersze Juliana Tuwima”. Czytać dzieciom będą  wolontariusze z gimnazjum, rodzice, dziadkowie, służba zdrowia.

Barbara Kosior
[nggallery id=19]

Przedszkole Miejskie „Mniszek”

Priorytetem w pracy naszego przedszkola  jest bezpieczeństwo dziecka, dlatego w dniu 5 czerwca zorganizujemy spotkanie ze Strażnikami Miejskimi. Podczas tego  spotkania  Strażnicy będą czytali dzieciom wiersze Juliana Tuwima, odbędą się także  zabawy, quizy, konkursy.

Małgorzata Rokicińska

Przedszkole Miejskie  „Tarpno”

„Poznajemy twórczość Juliana Tuwima”

– Wyjście do Biblioteki Miejskiej na spotkanie z twórczością J. Tuwima
– Zabawy muzyczno-ruchowe, dramowe, improwizacje   z wykorzystaniem utworów poety
– Głośne czytanie wierszy J.Tuwima przez zaproszonych rodziców połączone z inscenizacją tych utworów przez poszczególne grupy
-zabawa tematyczna „Z Hilarowa do Abecadłowa” – podróż „Lokomotywą” do odwiedzin stacji m.in. „Warzywowo” „Rzepkowice” „Dyziowice”
-quiz „Dobrze wiersze Tuwima Jana znam i o tym wszystkich gości przekonam”
– Konkurs plastyczny na podstawie poznanych wierzy J. Tuwima połączony z wystawą prac

 Katarzyna Paterek
Justyna Łuczak

Przedszkole Miejskie „Rządz”

Zaproszone mamy oraz pracownicy przedszkola będą czytali wiersze z podziałem na role, natomiast nauczycielki przygotują przedstawienie  bajki „Czerwony Kapturek”

Joanna Nasiłowska

 Przedszkole Niepubliczne „Kubuś i Przyjaciele”

-Inauguracja tygodnia czytelniczego wierszem J. Tuwima Lokomotywa”.
-Czytanie wiersza J. Tuwima Słoń Trąbalski”  – rozmowa z dziećmi na temat środowiska życia słoni. Kolorowanki.
-Rozwiązanie konkursu plastycznego  dla dzieci pt. „Wiersze Tuwima oczami przedszkolaka”. Ilustracja do wybranego wiersza autora.
-Słuchanie wiersza J. Tuwima, pt. „Bambo” – rozmowa poświęcona wybranym  narodowościom. Zaprezentowanie ilustracji dzieci z różnych stron świata.
-Odczytanie wiersza J. Tuwima „Rzepka” oraz rozmowa na temat ważności spożywania witamin zawartych w warzywach i owocach. Kolorowanka.
-Wysłuchanie wiersza J. Tuwima „Dyzio marzyciel” oraz  grupowe przygotowanie pysznych babeczek na podwieczorek.

Sandra Radomska

Konkurs „Ekologiczne zmagania” – 19 kwiecień 2013 r.

Dnia 19 kwietnia 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 9, przy ul. Fortecznej 29 w Grudziądzu  odbyła się XI edycja miejskiego konkursu ,,Ekologiczne Zmagania”, zorganizowanego przez doradcę metodycznego edukacji wczesnoszkolnej Beatę Podlewską.

Celem imprezy było:
– szerzenie świadomości ekologicznej wśród uczniów o środowisku naturalnym, jego zagrożeniach i ochronie,
– budzenie i rozwijanie u uczniów zainteresowań przyrodniczych,
– wypracowanie praktycznych wniosków i rad do dalszego postępowania,
– rozbudzanie wrażliwości i zachęcanie do zachowań  proekologicznych.

W konkursie wzięło udział 12 drużyn ze szkół miasta Grudziądza. Reprezentacje tworzyli laureaci klas edukacji wczesnoszkolnej, po jednym uczniu z każdego poziomu. Podczas konkursu zespoły rozwiązywały te same testy, które miały ścisły związek z dbałością o środowisko, a przede wszystkim jego ochroną oraz wykonały plastyczną interpretację  hasła:
,, Ziemia jest piękna, więc chrońmy ją, bo jeśli zginie – My razem z nią!”.

Nad sprawiedliwym przebiegiem konkursu czuwał wicedyrektor Dariusz Knak, który przywitał dzieci sympatyczną przemową dodając uczestnikom otuchy w  zmaganiach konkursowych.

Laureaci konkursu:

I miejsce  zdobyła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 16
Drużyna w składzie: Sangho Ina, Rzanny Maciej, Vetter Adrian.
Opiekunowie: Elżbieta Bilecka, Anita Rodzińska

II miejsce  zdobyła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 9
Drużyna w składzie: Nasiłowska Róża, Karasek Daniel, Sarnowska Wiktoria.
Opiekun: Alicja Hermańska.

III miejsce  zdobyła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 12
Drużyna w składzie:  Bartosz Jagła, Łaniecki Paweł, Prus Paweł.
Opiekun:  Małgorzata Ślusarska

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy bogatej wiedzy ekologiczno – przyrodniczej!

[nggallery id=13]

Spotkanie autorskie z Dorotą Gellner – 15 marzec 2013 r.

15 marca 2013 r. odbyły się dwa spotkania autorskie z Dorotą Gellner.

W pierwszym, zorganizowanym w P.M. „Tarpno”,  uczestniczyły dzieci z grudziądzkich przedszkoli miejskich i niepublicznych oraz  z przedszkoli i  grup ”0”  powiatu grudziądzkiego.

Podczas spotkania dzieci wspólnie śpiewały, bawiły się przy piosenkach autorki, a także słuchały recytacji wierszy.

Drugie odbyło się w auli CKU ODiDZN i było adresowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Podczas Spotkań zostały ogłoszone wyniki konkursu „W bajkowym ogrodzie Doroty Gellner” zorganizowanym dla dzieci – konkurs plastyczny i nauczycieli – na najciekawszy scenariusz zajęć z wykorzystaniem utworów poetki.

[nggallery id=12]

Światowy Dzień Pluszowego Misia 2012

23 listopada 2012 roku w Kinie Helios w Centrum Handlowym „Alfa” odbyła się Uroczystość z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia.

W imprezie udział wzięły przedszkola niepubliczne z miasta Grudziądza: „Kubuś i Przyjaciele”, „Kubuś”, „Puchatek”, Przedszkole z Łasina oraz dzieci z Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim, Szkoły Podstawowej w Szembruczku i Węgrowie oraz Szkoły Podstawowej Nr 20 w Grudziądzu.

Oprócz wysłuchania czytanych wierszy przez zaproszonych gości, dzieci świetnie się bawiły tańcząc, śpiewając piosenki i rozwiązując konkurs na znajomość piosenek z bajek o misiach.

Uroczystość została zorganizowana  w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.

[nggallery id=11]