XII Grudziądzkie Forum Porozumienia w Szkole

18 lutego 2020 roku w Centrum Kultury Teatr odbyła się dwunasta edycja Grudziądzkiego Forum Porozumienia w Szkole. Podczas tegorocznego Forum omawiane były tematy związane z bezpieczeństwem w szkołach oraz problemem uzależnień. Mottem konferencji były słowa Davida Dwighta Eisenhowera Historia wolnego człowieka nigdy nie jest pisana przez przypadek, ale przez wybór – jego wybór. Forum zorganizowane było przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendę Miejską Policji oraz CKU Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu. Swoją obecnością podczas Forum zaszczycili przedstawiciele lokalnych władz samorządowych miasta Grudziądza i ościennych powiatów, przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz przedstawiciele Komendanta Wojewódzkiego Policji. Ponadto w konferencji uczestniczyli dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, liderzy WDN, rodzice oraz młodzież starszych klas szkół ponadpodstawowych – łącznie 185 osób.

Czytaj dalej

XI Forum Porozumienia w Szkole

13 listopada 2018 roku w auli Zespołu Szkół Technicznych w Grudziądzu odbyło się  XI Grudziądzkie Forum Porozumienia w Szkole.

Forum zorganizowane zostało przez Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu przy współudziale Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Honorowy patronat nad Forum objął Prezydent Miasta Grudziądza.

Obowiązki gospodarzy pełnili Naczelnik Wydziału Edukacji pani Sławomira Gajewska oraz Wicedyrektor Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu pani Małgorzata Cieszyńska, która przywitała zgromadzonych gości i otworzyła Forum. Nad przebiegiem konferencji czuwali doradcy metodyczni ODiDZN, a spotkanie poprowadziła doradca metodyczny języka polskiego pani Celina Zbrzeźna.

Czytaj dalej

X Forum Porozumenia w Szkole

JUBILEUSZOWE X GRUDZIĄDZKIE FORUM POROZUMIENIA W SZKOLE

 Nie dlatego brakuje nam odwagi, iż rzeczy są za trudne; to rzeczy są trudne dlatego, że brakuje nam odwagi.  ~Seneka~

         W dniu 23 października 2017 roku w kinie Helios w Grudziądzu odbyło się Jubileuszowe X Forum Porozumienia w Szkole, którego myślą przewodnią były słowa zaczerpnięte z filozofii Seneki.

Forum zorganizowane zostało przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, Komendę Miejską Policji w Grudziądzu oraz Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.

Honorowy patronat nad Forum objął Prezydent Miasta Grudziądza Pan Robert Malinowski.

Obowiązki gospodarzy pełnili Naczelnik Wydziału Edukacji Pani Sławomira Gajewska, która przywitała zgromadzonych gości i otworzyła Forum oraz Wicedyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego do spraw Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu Pani Małgorzata Cieszyńska. Nad przebiegiem konferencji czuwali doradcy metodyczni ODiDZN, a spotkanie poprowadziła doradca metodyczny języków obcych Pani Monika Rudnicka-Chadaj.

Czytaj dalej

IX Forum Porozumienia w szkole.

zdj

„Miejmy odwagę uczyć i wychowywać”
                               Joanna Białobrzeska

 

Dnia 25 października 2016 roku w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu odbyło się IX Forum Porozumienia w Szkole, którego myślą przewodnią były słowa zaczerpnięte z książki jednej z prelegentek konferencji – Pani Joanna BiałobrzeskiejMiejmy odwagę uczyć i wychowywać.

Forum zorganizowane zostało przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, Komendę Miejską Policji w Grudziądzu oraz Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.

Honorowy patronat nad Forum objął Prezydent Miasta Grudziądza Pan Robert Malinowski.

Obowiązki gospodarzy pełnili Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Andrzej Cherek, który przywitał zgromadzonych gości i otworzył Forum oraz Wicedyrektor Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego w Grudziądzu Pani Małgorzata Cieszyńska. Nad przebiegiem konferencji czuwali doradcy metodyczni ODiDZN, a spotkanie prowadziła Pani Monika Rudnicka-Chadaj.

Czytaj dalej

Konferencja „VIII Grudziądzkie Forum Porozumienia w Szkole”.

 

zdj

 

 

„Stare pytania wymagają nowych odpowiedzi””

pod takim hasłem 20 października 2015 r. odbyło się VIII Grudziądzkie Forum Porozumienia w Szkole zorganizowane przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu. Honorowy patronat nad Forum objął Prezydent Miasta Grudziądza Pan Robert Malinowski.

W Forum uczestniczyli: Pani Jolanta Metkowska – p.o. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Pani Jolanta Gruchlik – starszy wizytator Kuratorium Oświaty, Radni Rady Miejskiej, przedstawiciele ZNP, Policji, Straży Miejskiej, Sądu Rejonowego i innych instytucji współpracujących z placówkami oświatowymi oraz dyrektorzy, pedagodzy, psycholodzy, rodzice i nauczyciele grudziądzkich szkół i placówek oświatowych; łącznie 184 osoby.

Obowiązki gospodarzy pełnili Pani Ewa Herman-Nogowska – wicedyrektor Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu i Pan Andrzej Cherek – naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Nad przebiegiem konferencji czuwali doradcy metodyczni ODiDZN, a spotkanie prowadziła Pani Adriana Kloskowska.

Czytaj dalej

VII Grudziądzkie Forum Porozumienia w Szkole

Dnia 21 października 2014 r. w auli Ośrodka Zamiejscowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika odbyło się VII Grudziądzkie Forum Porozumienia w Szkole, zorganizowane przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli. Myślą przewodnią Forum było: „Nauczyciel w teatrze życia szkolnego”.

W Forum udział wzięli: Prezydent Grudziądza Robert Malinowski, wiceprezydent Przemysław Ślusarski, Naczelnik Wydziału Edukacji Andrzej Cherek, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Beata Przybylska, dyrektorzy, pedagodzy grudziądzkich szkół oraz przedstawiciele rodziców.

Forum poprzedził występ Kabaretu APSIK , który odegrał scenkę z życia szkoły pt. „Lekcja informatyki”, pod kierunkiem Pani mgr Małgorzaty Zubrzyckiej ze Szkoły Podstawowej Nr 16 w Grudziądzu, która nawiązywała do tematyki spotkania.

Na Forum wystąpili prelegenci: mgr Maciej Winiarek , który jest pasjonatem rozwoju edukacji, Dyrektorem i Trenerem TOCFE w Polsce. Specjalizuje się w uczeniu myślenia, tzw. myśleniu krytycznym. Zaprezentował wykład pt. ” Szczęśliwy Dyrektor/ Nauczyciel – fantazja, czy realność”. Drugim prelegentem był dr Paweł Krajewski, który przedstawił zagadnienie „Obyś cudze dzieci uczył. Nauczyciel XXI wieku – zestresowany, czy zrelaksowany?” Po przerwie, wypowiedział się dr Cezary Wojtczak na temat „Kreacji wizerunku Dyrektora i Nauczyciela”.

Mamy nadzieję, że Forum odpowiedziało na pytania: jak być szczęśliwym nauczycielem, jak kreować swój wizerunek i walczyć ze stresem oraz z wielkim sercem i oddaniem uczyć „cudze dzieci”.

Link do filmiku:

 


 

Autor: Internetowa Telewizja Miejska

[nggallery id=41]

 

 

Materiały do pobrania – VI Forum Porozumienia

1. Prezentacja z wykładu dr Dominiki Łęckiej nt. „Subkultury młodzieżowe, szansą lub zagrożeniem dla wychowania”.
[wpfilebase tag=file id=59 tpl=filebrowser /]

Kolejne materiały będziemy aktualizować na bieżąco w tym poście. Zachęcamy do odwiedzania strony!

Historia i cele Grudziądzkiego Forum Porozumienia w Szkole

Grudziądzkie Forum Porozumienia w Szkole pierwszy raz odbyło się w 2008 roku, jako wspólna inicjatywa Wydziału Edukacji Urzędu Miasta, Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Patronat nad cykliczną imprezą objął Prezydent Miasta Grudziądza.

Forum zostało pomyślane jako coroczne, październikowe spotkanie, w którym uczestniczą – dyrektorzy szkół i placówek miasta Grudziądza oraz powiatów grudziądzkiego i świeckiego, pedagodzy, wychowawcy klas, liderzy wewnątrzszkolnego doskonalenia, nauczyciele oraz rodzice, osoby wspomagające procesy dydaktyczne, przedstawiciele policji, kuratorzy sądowi, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza.

W okresie sześciu lat upowszechnialiśmy postawy wzajemnego szacunku w relacjach szkolnych, budowanie porozumienia wobec organów szkoły, dbałość o skuteczną komunikację, o rozwój umiejętności psychospołecznych, budowanie atmosfery i klimatu szkoły. Podejmowaliśmy trudne zagadnienia m in. subkultury młodzieżowe, jako szansa lub zagrożenie wychowawcze, dysleksja rozwojowa u dzieci, młodzieży i dorosłych, neurodydaktyka – nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, trudne zachowania młodzieży i sposoby ich rozwiązywania, budowanie relacji z innymi, zaburzenia psychiczne wśród dzieci i młodzieży, profilaktykę uzależnień, przekazywanie wartości ludziom młodym.

Upowszechnialiśmy dobre lokalne praktyki, prowadziliśmy debaty panelowe na temat porozumienia w szkole. Wymienialiśmy się doświadczeniem, by nauczanie i wychowanie stawało się trwałym procesem. Realizowaliśmy „Miejską strategię przeciwadziałania przemocy wobec dziecka i rodziny oraz działań profilaktyczncych w Grudziądzu”, rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, priorytety Ministra Edukacji Narodowej i Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Refleksje podczas wykładów, doświadczenia na warsztatach, dzielenie się przykładami dobrych praktyk oraz debaty skłoniły nas do „wyjścia” poza granice Grudziądza i zaproszenie autorytetów moralnych, dydaktycznych, wychowawczych. Od 2008 roku prelegentami i wykładowcami Forum byli m. in.

M. Jakubczak                         – psycholog CMPP Warszawa,
o. W. Żmudziński                   – jezuita, dyrektor Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców Gdynia,
dr hab. Jacek Kurzępa          – SWPS Wrocław, autor scenariuszy filmów „Galerianki”, „Świnki”,
mgr Elżbieta Olszewska       – dyrektor programowy Fundacji ABC XXI „Cała Polska Czyta Dzieciom”,
mgr Małgorzata Lipska          – Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa,
ks. dr Jan Kaczkowski           – bioetyk UMK Toruń, Dyrektor Hospicjum im. św. o. Pio w Pucku,
mgr Dorota Zawadzka           – „Superniania”,
prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz – UG w Gdańsku, wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dysleksji,
dr Marzena Żylińska              – NKJO Toruń, DSW Wrocław,
dr Dominika Łęcka                – UMK Toruń.

Współorganizujemy te spotkania po to, aby wzmocnić siebie, a silni móc pomagać naszym uczniom, wychowawcom i ich rodzicom; po to, aby w porozumieniu z innymi czynić szkołę przyjazną i otwartą na zmiany, uczyć się kontaktu z samym sobą i budować więzi z innymi.

Prezydent Grudziądza Pan Robert Malinowski powiedział: „Forum organizowane w Grudziądzu stanowi znakomitą okazję do dyskusji o właściwym porozumieniu. Jestem dumny, z tej szeroko znanej inicjatywy, która w jednej sali gromadzi kadrę kierowniczą, pedagogów, nauczycieli, rodziców, przedstawicieli fundacji, policji oraz duchowieństwa”.