Spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia październik 2023

Zapraszamy nauczycieli na październikowe spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia:

Nazwa sieci współpracy i samokształcenia Termin spotkania Koordynator Sieci
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Zabawa i nauka
5.10.2023 Beata Podlewska
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli religii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Metody aktywizacji uczniów na katechezie
16.10.2023 Dorota Thom
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych szkół podstawowych 
TIKowe lekcje a efektywność nauczania – innowacyjne narzędzia TIK, i nie tylko, w pracy nauczyciela języka angielskiego oraz języka niemieckiego
17.10.2023 Krzysztof Żurawski
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli biologii szkół ponadpodstawowych
Nowa Matura 2024 z biologii
17.10.2023 Barbara Kamińska
Sieć współpracy i samokształcenia geografów i przyrodników szkół podstawowych 19.10.2023 Renata Franczak

Szczegóły związane z organizacją sieci znajdziecie Państwo w Zakładce przedmiotowej konkretnego doradcy metodycznego.

Komentowanie zamknięte.