Konferencja dla nauczycieli biologii szkół ponadpodstawowych 6.10.2023

Zapraszamy nauczycieli biologii oraz 10-15 osobowe delegacje uczniów szkół ponadpodstawowych na konferencję przedmiotowo-metodyczną „Zasady profilaktyki nowotworów”. Konferencja odbędzie się w dniu 6.10.2023 r. o godz. 11.30 w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu, a poprowadzi ją zaproszony gość Pan Tomasz Mierzwa – doktor nauk medycznych, chirurg-onkolog, koordynator zakładu profilaktyki i promocji zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy. 

Osobą odpowiedzialną za organizację konferencji jest Barbara Kamińska, doradca metodyczny biologii, tel. 500 274 089

Komentowanie zamknięte.