Konferencja

Dnia 6 listopada 2018 r. o godzinie 1300 w ODiDZN auli CKU, ul. Legionów 2 w Grudziądzu odbyła się konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli biologii, geografii i przyrody oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, w której wzięło udział 133 osoby.

W programie uczestnicy konferencji wysłuchali następujących tematów:

  • Znaczenie ochrony obszarowej dla zachowania różnorodności biologicznej, który przedstawił Wiceprezes Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Polskiego Klubu Ekologicznego Pan Leszek Wasielewski.
  • O bioróżnorodności okolic Grudziądza opowiedział Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Grudziądzu Pan Michał Kosowicz.
  • Działalność Grudziądzkiego Koła Polskiego Klubu Ekologicznego przedstawiła Prezes Grudziądzkiego Koła Polskiego Klubu Ekologicznego Pani Sylwia Murawska. 

Czytaj dalej

Warsztat „Muzyka klasyczna na wesoło”

Dnia 8 listopada odbyła się I edycja warsztatu pt.”Muzyka klasyczna na wesoło”.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego poznali utwory muzyki klasycznej na podstawie metody Batii Strauss.
Interpretowali ruchem, gestem poznane utwory, tworzyli do nich różne ciekawe interpretacje instrumentalne.

Kolejna edycja tego szkolenia odbędzie się 19 listopada 2018 r. w Auli CKU o godz. 16:30.

Serdecznie zapraszamy!

Czytaj dalej

Spotkanie członków sieci „Zobrazuj myśli swoje – zapamiętasz wtedy za dwoje”

Dnia 5 listopada 2018 r. odbyło się drugie spotkanie sieci współpracy i samokształcenia „Zobrazuj myśli swoje – zapamiętasz wtedy za dwoje”.
W trakcie szkolenia nauczyciele wypracowali „bank” własnych pomysłów dotyczących podstaw myślenia wizualnego.
Wykazali się wielkim zaangażowaniem, pomysłowością i kreatywnością co najpełniej obrazują poniższe zdjęcia. kolejne twórcze spotkanie sympatyków wizualizacji, odbędzie się w grudniu i będzie dotyczyło tematyki świątecznej. Zainteresowane osoby zapraszamy do współpracy.                                  Justyna Łuczak

Czytaj dalej

Zaproszenie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i wszystkich zainteresowanych koncepcją planu daltońskiego

Serdecznie zapraszamy na wykład Pani Anny Sowińskiej pt:„Dlaczego warto wprowadzać plan daltoński w edukację małego dziecka?„, który odbędzie się 22 listopada 2018 r. o godz. 16:00.
Wszystkie szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Doradcy – wychowanie przedszkolne.

Filary w planie daltońskim

Wizualizacja w planie daltońskim

Czytaj dalej

Zaproszenie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz wszystkich zainteresowanych tematyką

Serdecznie zapraszamy warsztat: Muzyka klasyczna na wesoło” – w ramach Priorytetu MEN „Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów”, który odbędzie się 08.11.2018 r.

Szczegółowe informacje w zakładce Doradcy – Wychowanie przedszkolne.

Czytaj dalej

Zaproszenie dla Pedagogów szkolnych

Serdecznie zapraszam na konferencję dla pedagogów szkolnych , która odbędzie się w dniu 26.10.2018 (piątek) o godz. 14.00 w ODIDZN. Sala nr 18.

Specyfika pracy z uczniem w kryzysie indywidualnym. Interwencje i wsparcie ze strony pedagoga szkolnego. ”  

                                              Program znajduje się w zakładce dla pedagogów

Czytaj dalej

Zaproszenie na spotkanie Klubu Aktywnego Nauczyciela

Zapraszamy na spotkanie KAN w dniu 11.10.2018 w ODiDZN

Temat: Realizacja treści patriotycznych w edukacji przedszkolnej na podstawie przykładowych wierszy, legend, opowiadań. Tok metodyczny wprowadzania piosenek na podst. piosenki „Jesteśmy Polakami”

Szczegółowe informacje w zakładce Doradcy – Wychowanie przedszkolne

Czytaj dalej