Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 2018/2019

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019:

  1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
  2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
  3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
  4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Czytaj dalej

X FORUM POROZUMIENIA W SZKOLE – ZAPRASZAMY

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Komenda Miejska Policji w Grudziądzu 

Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu

serdecznie zapraszają

dyrektorów szkół i placówek, pedagogów, liderów WDN oraz przedstawicieli Rad Rodziców

na
JUBILEUSZOWE X GRUDZIĄDZKIE FORUM POROZUMIENIA W SZKOLE,

które odbędzie się 23 października 2017 roku (poniedziałek), godz. 10.00
w kinie Helios Grudziądz, ul Chełmińska 4 (Centrum Handlowe „Alfa”).

W programie konferencji:

  • Wykład dr Jakuba Kołodziejczyka Przemoc rówieśnicza. Wyjaśnienie socjo-ekologiczne”.

  • Wykład insp. Krzysztofa Paczkowskiego „Pseudokibice -funkcjonowanie oraz wpływ grupy na jednostkę”.

  • Wykład dr Dominiki Łęckiej „Gniew w ławce szkolnej. Krótkie interwencje”.