Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej na konferencję i warsztaty

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej na:

  • konferencję Jak wspomóc rozwój społeczno – emocjonalny dziecka/ucznia wykorzystując nowe technologie”. Głównym prelegentem spotkania będzie Pan Piotr Kaja – 29 października 2019 r.;
  • warsztaty „Przygody z instrumentami”29 października 2019 r. (po konferencji) – prow. Piotr Kaja;
  • warsztaty Budowanie kompetencji artystycznych, społecznych, prematematycznych, matematycznych i językowych poprzez działania muzyczno – ruchowe”30 października 2019 r. – prow. Piotr Kaja.

Szczegóły dotyczące planowanej konferencji oraz warsztatów znajdziecie Państwo w zakładce Doradcy – Edukacja wczesnoszkolna.

Czytaj dalej

Nabór na szkolenie zakończony!!!

Zakończyliśmy nabór na szkolenie NOWE PODSTAWY PRAWNE AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA.

Dziękujemy bardzo za zainteresowanie ofertą Ośrodka.

Kolejne szkolenia dotyczące awansu zawodowego planujemy zorganizować w miesiącu marcu/kwietniu 2020 roku:

1. Nauczyciel stażysta na ścieżce awansu zawodowego.

2. Nauczyciel kontraktowy na ścieżce awansu zawodowego.

3. Nauczyciel mianowany na ścieżce awansu zawodowego.

Zapraszamy na kolejne szkolenia :-) 

Czytaj dalej

Zapraszamy na szkolenie NOWE PODSTAWY PRAWNE AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

Temat: NOWE PODSTAWY PRAWNE AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
Termin: 25 września 2019 /środa/ godz. 15.30
Forma: szkolenie
Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne
Adresaci: Nauczyciele na ścieżce awansu zawodowego. Zainteresowani tematyką nauczyciele.
Odpłatność: 50 zł
Miejsce: ODiDZN Grudziądz, ul. Legionów 2
Prowadzący: pracownik nadzoru pedagogicznego, ekspert ds. awansu zawodowego
Kierownik: Renata Franczak – doradca metodyczny ODiDZN, tel. 721219811, e-mail: rfranczak@odn-grudziądz.edu.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 23 września 2019 r.

 

Czytaj dalej

ZAPRASZAMY na warsztaty dla opiekunów stażu OPIEKUN STAŻU – NOWA ROLA I ZADANIA

Temat: OPIEKUN STAŻU – NOWA ROLA I ZADANIA
Termin: 19 września 2019 /czwartek/ godz. 15.00
Forma: warsztaty
Liczba godzin: 5 godzin dydaktycznych
Adresaci: Nauczyciele pełniący funkcję opiekuna stażu. Zainteresowani tematyką nauczyciele.
Odpłatność: 60 zł
Miejsce: ODiDZN Grudziądz, ul. Legionów 2
Prowadzący: ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli
Kierownik: Renata Franczak – doradca metodyczny ODiDZN, tel. 721219811, e-mail: rfranczak@odn-grudziadz.edu.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 17 września 2019 r.

Czytaj dalej

Oferta Ośrodka w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo.

Oferta Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli corocznie przekazywana była w postaci papierowej wersji Informatora o formach doskonalenia.

W bieżącym roku szkolnym 2019/2020 propozycje tematów form doskonalenia będziemy zamieszczać na naszej stronie internetowej www.odn-grudziadz.edu.pl w zakładce Oferta szkoleń oraz w zakładce Harmonogram miesięczny.

Ponadto wszyscy doradcy metodyczni, przez cały rok szkolny, prowadzić będą konsultacje indywidualne i zespołowe dotyczące m.in. planowania pracy, wdrażania podstaw programowych, egzaminów, oceniania, metodyki pracy z uczniem i innych, zgłaszanych przez nauczycieli, zagadnień.

Zapraszamy  do udziału w proponowanych przez ODiDZN formach doskonalenia i doradztwa metodycznego.

Czytaj dalej

Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu

Z radością informujemy, że 16 kwietnia 2019 roku Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty wydał Decyzję o przyznaniu akredytacji dla Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.

Przyznana nam akredytacja jest potwierdzeniem tego, iż nasz Ośrodek spełnia warunki określone w § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 roku w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2029), tj. zapewnia wykwalifikowaną kadrę, opracowuje i wdraża programy doskonalenia nauczycieli oraz przeprowadza ich ewaluację, prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną.

Zapraszamy do dalszego korzystania z oferty ODiDZN, oraz do współpracy z nami podczas planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Państwa placówkach.

Czytaj dalej

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!!!!Szkolenie dotyczące awansu zawodowego.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli mianowanych, którzy nie ukończyli stażu na 5-godzinne szkolenie pt.Nauczyciel mianowany na ścieżce awansu zawodowego – w świetle nowych przepisów oświatowych”. Szkolenie, które poprowadzi ekspert ds. awansu zawodowego i pracownik nadzoru pedagogicznego, odbędzie się 1 kwietnia 2019 roku o godzinie 15.00 w Ośrodku Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu, ul. Legionów 2

W celu potwierdzenia swojego uczestnictwa w warsztatach należy wypełnić Kartę zgłoszenia, która znajduje się na naszej stronie w zakładce: Zgłoszenia Zapis elektroniczny Karta zgłoszenia na FORMĘ.

Cena szkolenia – 60 złotych

W przypadku pytań prosimy o kontakt z kierownikiem szkoleń p. Renatą Franczak – tel. 721 219 811

Czytaj dalej

Uwaga – nauczyciele geografii!

POLSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII
Sekcja popularyzacji astronomii

Zaprasza  szkoły do wzięcia udziału  w Eksperymencie Eratostenesa,  organizowanym  przy wsparciu Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU) w ramach obchodów 100-lecia IAU i astronomicznych przełomowych odkryć, które ukształtowały naukę, technologię i kulturę w ciągu ostatniego stulecia.

ZMIERZ OBWÓD ZIEMI – rekonstrukcja eksperymentu Eratostenesa z r. 230 p.n.e.

W tym roku eksperyment odbędzie się w czwartek 21 marca.

Szczegóły  w zakładce doradca geografia/przyroda

Czytaj dalej