edukacja wczesnoszkolna

ROK SZKOLNY 2021/2022

* Szkolenie bezpłatne dla nauczycieli szkół i placówek z rejonu sieci doradztwa metodycznego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.. Dla pozostałych osób opłata wynosi 10 złotych za godzinę dydaktyczną.

Nr EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Liczba godzin Opłata Kierownik
42 Aktywność twórcza i odtwórcza dzieci w wieku wczesnoszkolnym w działaniach muzyczno-ruchowych opartych o ideę Carla Orffa elementem przeciwdziałania skutkom pandemii.
/prow. Piotr Kaja/
8 240 zł Beata Podlewska
43 Bajkoterapia na trudności i kłopoty małego człowieka. 4 40 zł
44 Gry i zabawy integrujące uczniów.
/prow. Agnieszka Podlewska/
4 50 zł
45 Jak budować motywację wewnętrzną u dzieci w nauczaniu zdalnym i w klasie? 4 40 zł
46 Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w codziennej edukacji. 4 40 zł
47 Kształtowanie właściwych postaw u dzieci, w tym poczucia własnej wartości. 2 *bezpł.
48 Praca z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. 4 40 zł
49 Rozwijanie umiejętności pracy w edukacji metodami aktywnymi. 4 40 zł
50 Sztuka kompromisu w relacjach z rodzicami uczniów. 4 40 zł
51 Zabawa przez eksperymenty przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej.
/prow. Renata Franczak/
4 50 zł
52 Zanim przedszkolak zacznie kodować, czyli offlinowe zabawy muzyczno-ruchowe w przedszkolnej przestrzeni elementem przeciwdziałania skutkom pandemii.
/prow. Piotr. Kaja/
4 140 zł