biologia

ROK SZKOLNY 2021/2022

* Szkolenie bezpłatne dla nauczycieli szkół i placówek z rejonu sieci doradztwa metodycznego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu. Dla pozostałych osób opłata wynosi 10 złotych za godzinę dydaktyczną.

Nr BIOLOGIA – szkoły ponadpodstawowe Liczba godzin Opłata Kierownik
36 Edukacja przyrodnicza i ekologiczna w szkole ponadpodstawowej. 4 40 zł Barbara Kamińska
37 Jak diagnozować, indywidualizować i oceniać pracę ucznia na lekcjach biologii. 4 40 zł
38 Matura na 100 procent – doskonalenie umiejętności sprawdzania prac egzaminacyjnych nauczycieli biologii kluczem do rozwoju szkoły i podnoszenia jakości kształcenia. 4 *bezpł.
39 Metoda naukowa na lekcjach biologii – obserwacje i eksperymenty z fizjologii roślin. 4 40 zł
40 Realizacja podstawy programowej z biologii w szkole ponadpodstawowej a rozwijanie umiejętności konstruowania programu nauczania. 4 40 zł
41 Wykorzystanie platformy Moodle w pracy dydaktycznej nauczyciela biologii. 4 *bezpł.