dla Rad Pedagogicznych/Zespołów nauczycieli

Opłata za szkolenie uzależniona jest od liczby nauczycieli w szkole/placówce.

Liczba nauczycieli w szkole/placówce Opłata za 1 godzinę dydaktyczną
do 15 100 zł
od 16 do 30 110 zł
od 31 do 60 120 zł
od 61 do 90 200 zł
powyżej 91 300 zł

W przypadku organizacji szkolenia rady pedagogicznej przez eksperta zewnętrznego opłata za szkolenie ustalana jest indywidualnie.

Nr Wewnątrzszkolne Doskonalenia nauczycieli/ Zespoły Nauczycieli Liczba godzin Prowadzący
1 (Nie)chce mi się, czyli o motywacji wewnętrznej ucznia. 1 Beata Podlewska
2 Diagnozowanie problemów uczniów i udzielanie im pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem roli nauczyciela. 3 Adam Grus
3 Kompetencje kluczowe w szkole. 1 Renata Franczak
4 Kreatywna lekcja godziny wychowawczej w oparciu o nowatorskie metody nauczania. 1 Krzysztof Żurawski
5 Narzędzia TIK od Google – tworzenie ankiet oraz testów. 1 Aleksandra Mikołajek
6 O stawianiu granic. 1 Renata Franczak
7 Padlet – wirtualna tablica dla uczniów i nauczycieli. 1 Aleksandra Mikołajek
8 Pomysły zwiększające kreatywność w pracy z klasą. 1 Beata Podlewska
9 Wychowanie do wartości, jak być dobrym wychowawcą i skutecznie pracować z trudnym uczniem. 1 Barbara Kamińska
10 Wykorzystywanie w procesach edukacyjnych narzędzi TIK oraz metod kształcenia na odległość. 2 Krzysztof Żurawski