historia / WOS

[table id=61 /]

* Szkolenie bezpłatne dla nauczycieli szkół i placówek z rejonu sieci doradztwa metodycznego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu. Dla pozostałych osób opłata wynosi 10 złotych za godzinę dydaktyczną.

Nr HISTORIA/WOS – szkoła podstawowa Liczba godzin Opłata Kierownik
56 Dziedzictwo cywilizacji Europy – realizacja zagadnień podczas lekcji historii w szkole podstawowej. 4 40 zł Adam Grus
57 Kompetencje kluczowe w nauczaniu historii w szkole podstawowej. 4 *bezpł.
58 Kompetencje kluczowe w nauczaniu WOS w szkole podstawowej. 4 *bezpł.