geografia / przyroda

[table id=60 /]

* Szkolenie bezpłatne dla nauczycieli szkół i placówek z rejonu sieci doradztwa metodycznego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.  Dla pozostałych osób opłata wynosi 10 złotych za godzinę dydaktyczną.

Nr GEOGRAFIA/PRZYRODA – szkoły podstawowe Liczba godzin Opłata Kierownik
53 Elementy edukacji globalnej na lekcjach geografii. 4 40 zł Renata Franczak
54 Kompetencje kluczowe na lekcjach geografii. 2 *bezpł.
55 Rola wycieczki jako elementu podstawy programowej i wychowania ucznia. 4 40 zł